PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 325 | 70--80
Tytuł artykułu

Principle of Proportionality of Regulation in Cooperative Savings & Credit Union Sector

Warianty tytułu
Zasada proporcjonalności regulacji w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Reforma sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wprowadzająca nowe rozwiązania organizacyjne i regulacyjne jest poddawana krytyce ze względu na znaczny wzrost skali uregulowania tego sektora, szczególnie w odniesieniu do najmniejszych kas. Celem opracowania stała się ocena stosowania zasady proporcjonalności regulacji w sektorze polskich unii kredytowych, a także zbadanie postrzegania zmian regulacyjnych w sektorze kas wśród pracowników wybranych kas w Wielkopolsce. W większości wprowadzanych zmian regulacyjnych nie uwzględniono zasady proporcjonalności, jedynie w rekomendacjach KNF zauważa się różnicowanie obowiązków, biorąc pod uwagę skalę działalności kasy. Kadra kas negatywnie ocenia reformy sektora, zaś ich opinia dotycząca proporcjonalności nie jest jednoznaczna.(abstrakt oryginalny)
EN
The reform of cooperative savings & credit union sector which introduced new organizational and regulatory solutions has been facing severe criticism due to the significant increase in the sector's regulation, especially with respect to the smallest credit unions. The purpose of the following paper is to assess the implementation of the Principle of Proportionality of Regulation in the sector of Polish credit unions and to do research into the perception of regulation changes in the sector among the employees of selected cooperative savings & credit unions in the Wielkopolska province. In the majority of implemented changes, the Principle of Proportionality has not been taken into account. It is only the Polish Financial Supervision Authority which considers in its recommendations the necessity to differentiate the obligations imposed with respect to the particular cooperative savings & credit union's scope of activity. The employees of the institutions in question have assessed the reform of the sector negatively, however, their opinion on proportionality is equivocal.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
70--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Act of 14 December 1995 on cooperative savings and credit unions, Journal of Laws 1996, No 1, item 2.
 • Act of 5 November 2009 on cooperative savings and credit unions, Journal of Laws 2012, item 855, with amendments.
 • Ancyparowicz G. (2015), Sytuacja prawna a standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź", Sopot.
 • Balina R. (2015), Zasada proporcjonalności sensu stricte w kontekście projektu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 855.
 • Branch B., Grance D. (2008), Technical Guide: Credit Union Regulation and Supervision, World Council of Credit Unions, Madison.
 • Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC Text with EEA relevance, OJ EU L 176/338 of 26 June 2013.
 • Fonteyne W. (2007), Cooperative Banks in Europe - Policy Issues, "IMF Working Paper", No. 159.
 • Fundacja Warsaw Enterprise Institute (2015), Biała Księga SKOK, Warszawa.
 • Garbal D. (2015), Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, "Pieniądze i Więź", nr 1(66).
 • Golec M.M. (2016), Instytucje i usługi bankowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Golędzinowski P. (2009), Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, "Materiały i Studia NBP", nr 235.
 • Gup B.E. (2011), Banking and Financial Institutions: A Guide for Directors, Investors, and Counterparties, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Herbert A., Pawłowski Sz., Zakrzewski P. (2014), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo- -kredytowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Judgment of the Constitutional Tribunal from 31 July 2015, K 41/12, Journal of Law 2015, item 1158.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Springer W. (2013), Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W. (2014), Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Orzeszko T. (2014), Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce - podobieństwa oraz różnice, "Bezpieczny Bank", nr 4.
 • Pelc P. (2013), Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a nadzór nad innymi instytucjami finansowymi w Polsce, "Pieniądze i Więź", nr 4(61).
 • Resolution No. 40/2015 of the NBP Management Board of 13 August 2015 on the principles and procedures of calculating and maintaining the reserve requirement, NBP Official Journal 2015, item 14.
 • Srokosz W. (2011), Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Stępkowski A. (2010), Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Liber, Warszawa.
 • Szambelańczyk J. (2008), Strukturalne dylematy rozwoju banków spółdzielczych w Polsce [w:] M. Stefański (red.), Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek.
 • Zalcewicz A. (2013), Bank lokalny. Studium prawne, Difin, Warszawa.
 • Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego (2009), http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/Zestawienie _tez_dotyczacych_zasady_proporcjonalnosci_w_zakresie_pawa_publicznego.pdf (dostęp: 30.09.2016).
 • Żółtowski W. (2011), Bank lokalny, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • [www 1] http://www.knf.gov.pl/Images/SKOK_I_2016_tcm75-47668.pdf (access: 1.09.2016).
 • [www 2] https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,287,2.html (access: 1.09.2016).
 • [www 3] http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje_skok.html (access: 1.09.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.