PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 291--300
Tytuł artykułu

Opłaty środowiskowe za korzystanie z usług ekosystemów wodnych w nowych warunkach rynkowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Environmental Fees for Using Water Ecosystems Services in New Market Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem prezentowanego artykułu jest próba oceny propozycji zmian w zarządzaniu gospodarką wodną wynikających z wdrożenia zapisów nowego Prawa wodnego. Podstawą metodą badawczą zastosowaną w artykule jest krytyczna analiza literatury przedmiotu w tym zakresie i dostępnych dokumentów źródłowych oraz własne doświadczenia autorek wynikające z prac badawczych z tego zakresu przeprowadzanych aktualnie w Śląskim Klastrze Wodnym. W artykule przedstawiono podstawowe założenia przygotowywanej obecnie przez rząd reformy gospodarki wodnej w Polsce, szczególnie w zakresie opłat i ich regulacji. Omówiono również podstawowe zagrożenia związane z funkcjonowaniem usług wodnych na poziomie samorządów gminnych, tj. rosnący poziom i zróżnicowanie przestrzenne cen oraz problem ich akceptowalności i dostępności społecznej. Przedstawiono proponowane w nowym Prawie wodnym opłaty środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w warunkach gospodarki polskiej(abstrakt oryginalny)
EN
The main object of the present paper is to assess the proposed changes in water management resulting from the implementation of the provisions of the new Water Law. The basis of the research method used in the article is a critical analysis of literature and source documents. The article presents the basic principles of the currently drafted reforms of water management in Poland prepared by the government, especially in terms of fees and their regulation. It also discusses the main risks associated with the operation of water services at the level of local governments, i.e. increasing the level and spatial variation of prices and the problem of their social acceptability and accessibility. The article also presents environmental fees and their impact on businesses and households in the Polish economy proposed in the new Water Law(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bujny J., Maśliński M., 2016a, Nowe Prawo Wodne co przyniesie jednostkom samorządu terytorialnego, Przegląd Komunalny, nr 9.
 • Bujny J., Maśliński M., 2016b, Regulator na rynku wody?, Wodociągi - Kanalizacja, nr 11.
 • European Commission, 2012, Payments for Ecosystem Services, http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/30si_en.pdf (6.02.2017).
 • EY, 2015, Analiza EY: Prawie 90 mld zł na inwestycje i co dalej? Sektor wodociągowo-kanalizacyjny potrzebuje reform, 20.01.2015, http://www.ey.media.pl/pr/292340/analiza-ey-prawie-90-mld-zl-na-inwestycje-i-co-dalejsektor-wodociagowo-kanalizacyjny-potrzebuje-reform (5.02.2017).
 • Jakuta D., 2016, Woda cenna jak życie, Wodociągi - Kanalizacja, nr 11.
 • Khanal R., Paudel D., 2012, Payment for Ecosystem Services (PES) Schemes for Conserving Sardu Watershed Nepal: Existing Practices and Future Prospects, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Nepal.
 • Kotapski R., 2016, Model regulacji rynku wodno-ściekowego, Przegląd Komunalny, nr 12.
 • NIK, 2016, Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 20/2016/P/15/101/LSZ, LSZ/430/002/2015, Delegatura w Szczecinie.
 • Rada Ministrów, 2016, Uzasadnienie projektu ustawy Prawo wodne, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349269/12349270/dokument249525.pdf (6.02.2017).
 • Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60 WE (RDW) z 23 października 2000, Dz. Urz. WE L 327, 22.12.2000.
 • Smith S., Rowcroft P., Everaed M., Couldrick L., Reed M., Rogers H., Quick T., Eves C., White C., 2013, Payments for Ecosystem Services: A Best Practice Guide, Defra, London.
 • ten Brink P., Mazza L., Badura T., Kettunen M. and Withana S., 2012, Nature and its Role in the Transition to a Green Economy, United Nations Environment Programme.
 • Thomson K., Kerle S., Waylenk K., Martin-Ortega J., 2014, Water - Based Payment for Ecosystem Services (PES) Schemes in Scotland, http://www.hutton.ac.uk/sites/default/files/files/2014 Water PES in Scotland report.pdf (6.02.2017).
 • UOKIK, 2011, Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, Raport UOKIK, listopad 2011.
 • Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. 2012, poz. 145.
 • Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. 2015, poz. 139.
 • Wunder, 2005, Payment for Environmental Services: Some nuts and bolts, Occasional Paper, no. 42, Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.