PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 325--336
Tytuł artykułu

System rachunkowości a pomiar efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting System vs. Measuring The Efficiency of Public Financing of Education in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja systemu rachunkowości jednostek oświatowych jako źródła informacji dla budżetu zadaniowego, będącego narzędziem pomiaru efektywności publicznego finansowania zadań w Polsce. Obiekt badań stanowiły wymogi prawne wobec systemu rachunkowości jednostek oświatowych oraz wymogi budżetu zadaniowego dotyczące informacji finansowych generowanych przez system rachunkowości. Dokonano krytycznej analizy aktów prawnych i literatury, przeprowadzono analizę opisową oraz przedstawiono studium przypadku dla m.st. Warszawy. Zidentyfikowano najważniejsze obszary dostosowania systemu ewidencyjnego rachunkowości jednostek oświatowych dla potrzeb pomiaru efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce przy pomocy budżetu zadaniowego. Zaprezentowano też rozwiązania w tym zakresie (w szczególności: wsparcie IT) stosowane w jednostkach oświatowych objętych wspólną obsługą przez Urząd m. st. Warszawy. Artykuł powstał w ramach cyklu publikacji pt. "Uwarunkowania pomiaru efektywności finansowania edukacji"(abstrakt oryginalny)
EN
This research paper aims to present the accounting system of Polish educational units as a source of information for the performance budget, which is a tool for measuring the efficiency of public funding of tasks (including education). The research objects are the legal requirements for the accounting system (and the accounting records) of educational units and the requirements of the performance budget for financial information generated by the accounting system. Critical analysis of literature and legal acts is carried out for the realization of research goal as well as a descriptive analysis and presentation of a case study for the capital city of Warsaw. As a result of the research, the most important areas of the accounting records' adjustment in educational institutions are identified in order to measure the efficiency of public funding of education with the use of performance budget. Finally, there are also presented the solutions (in particular: IT support) in this field used in educational units common accounting service covered by the City Hall Office of the Capital City of Warsaw. This paper is a part of the publications series entitled "Conditioning of measuring the efficiency of education funding"(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, 2016, Podstawowe informacje o strukturze zarządzania edukacją w m.st. Warszawie, http://edukacja.warszawa.pl/edukacja-warszawska/dzielnice (11.02.2017).
 • GUS, 2016, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Heciak S., 2012, Budżet zadaniowy w praktyce: Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, PRESSCOM, Wrocław.
 • Hellich E.B., 2011, Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Kaczurak-Kozak M., Walczak P., Culepa M. (red.), 2014, Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • MBFO, 2016, Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy, Jednolite zasady rachunkowości: Polityka rachunkowości MBFO i obsługiwanych jednostek budżetowych, https://mbfo.waw.pl/ (11.02.2017).
 • PROSOFT, 2017, Oferta systemów informatycznych, http://prosoftnet.pl/oferta.html (11.02.2017).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej, Dz.U. 2013, poz. 289 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Dz.U. 2015, poz. 1542.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, Dz.U. 2011, nr 298, poz. 1766.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. 2016, poz. 1015.
 • Tomkiewicz M., 2010, Projekt na miarę stolicy, Computerworld, http://www.computerworld.pl/news/ 354386_3/Projekt.na.miare.stolicy.html (11.02.2017).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047 ze zm.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 2016, poz. 1943 ze zm.
 • Walińska E. (red.), 2014, Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zawadzka-Pąk U.K., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.