PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 337--347
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia rolne a zrównoważenie ekonomiczne i finansowe gospodarstw rolnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agricultural Insurance vs. Economic and Financial Sustainability of Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czynnikiem warunkującym zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych jest stabilność finansowa gospodarstw, którą mogą zapewnić m.in. ubezpieczenia gospodarcze. Celem opracowania jest identyfikacja oddziaływania rolniczych ubezpieczeń na zrównoważenie ekonomiczno-finansowe gospodarstw. Źródłem danych była baza danych FADN (za lata 2009-2014). Badaniami objęto gospodarstwa rolne zakupujące i nie zakupujące ubezpieczeń upraw rolnych, sklasyfikowane według wielkości obszarowej. Za główne wyznaczniki zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw przyjęto następujące wskaźniki: wartość produkcji ogółem/ha UR, wielkość wartości dodanej brutto/AWU, stopa zwrotu z kapitału, rentowność sprzedaży oraz zadłużenie kapitału własnego. Analiza wykazała, że gospodarstwa efektywnie wykorzystywały swój posiadany kapitał i generowały dobre wyniki ekonomiczne, co może wpływać pozytywnie na zrównoważony rozwój tych gospodarstw. Ubezpieczenia ceteris paribus mogły mieć wpływ na ich stabilny i zrównoważony rozwój(abstrakt oryginalny)
EN
The factor that determines the sustainable development of farms is their financial stability, that can be maintained, inter alia, by the agricultural insurances. The aim of this paper is to identify the impact of agricultural insurances on the economic and financial sustainability of farms. The source of data was information from the database of Polish FADN from years 2009-2014. The research included farms purchasing and not purschasing agricultural insurance policies, and classified according to the size of the area. The following indicators were used as the main determinants of economic sustainability of farms: total output value/hectare UR, gross value added/AWU, return on equity, return on sales, debt to equity. The analysis showed that farms effectively used their capital and generated good financial results, which could have positive impact on sustainable development of farms. Agricultural insurances can ceteris paribus have impact on their stable and sustainable development(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2006, Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 2, z. 1, Warszawa-Poznań-Zamość, s. 69-81.
 • Agri, News, 2013, Sustainability of Multi-Peril Crop Insurance, https://www.cover.co.za/food-security-sustainability-of-multi-peril-crop-insurance-a-public-private-partnership (10.02.2017).
 • Barry P.J., 2003, Major Ideas in the History of Agricultural Finance, [w:] Major Ideas in the History of Agricultural Finance and Farm Management (aut. P.J. Barry, B.F. Stanton), Working Paper, Department of Applied Economics and Management, Cornell University, Ithaca, New York, 2003.
 • Baum R., 2008, Sustainable development of agriculture and its assessment criteria, Journal of Agribusiness and Rural Development, no. l (7), s. 5-15.
 • Bojarszczuk J., 2016, Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw mlecznych w oparciu o wybrane wskaźniki produkcyjne i agroekologiczne, Roczniki Naukowe SERIA, t. XVI, z. 4, s. 39-44.
 • Firbank L.G., Elliott J., Drake B., Cao Y., Gooday R., 2013, Evidence of sustainable intensification among British farms, Agriculture, Ecosystems and Environment, no. 173.
 • Ifft J.E., Kuethe T., Morehart M., 2015, Does federal crop insurance lead to higher farm debt use? Evidence from the Agricultural Resource Management Survey (ARMS), Agricultural Finance Review, vol. 7,5 issue 3, s. 349-367.
 • Jaworski J., Kondraszuk T. 2013, Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznej karty wyników w gospodarstwie wiejskim, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 74 (130), s. 45-64.
 • Kulawik J., Soliwoda M., Pawłowska-Tyszko J., 2014, Finansowe aspekty zrównoważenia rolnictwa, [w:] Kowalski A., Wigier M., Dudek M. (red.), Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja?, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 110-119.
 • Kurdyś-Kujawska A., 2016, Ubezpieczenia gospodarcze jako czynnik zapewniający zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych, Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka -Etyka - Środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, Wrocław, s. 163-173.
 • Latruffe L., Diazabakana A., Bockstaller Ch., Desjeux Y., Finn J., Kelly E., Ryan M., Uthes S., 2016, Measurement of sustainability in agriculture: a review of indicators, Studies in Agricultural Economics, vol. 118, no. 3, December, s. 123-130.
 • Majewski E., 2008, Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa.
 • Nörreklit H., 2000, The balance on the balanced scorecard - A critical analysis of some of its assumptions, Management Accounting Research, vol. 11, issue 1, s. 65-88.
 • O'Donoghue E.J., Roberts M.J., Key N., 2009, Did the Federal Crop Insurance Reform Act increase farm enterprise diversification?, Journal of Agricultural Economics, vol. 60, no. 1, s. 80-104.
 • Pawłowska-Tyszko (red.), Soliwoda M., Pieńkowska-Kamieniecka S., Walczak D., 2015, Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa, Monografie, PW, nr 5, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Poppe K., Vrolijk H., Dolman M., Silvis H., 2016, FLINT - Farm-level Indicators for New Topics in policy evaluation: an introduction, Studies in Agricultural Economics, vol. 118, no. 3, December, s. 116-122.
 • Ripoll-Bosch R., Díez-Unquera B., Ruiz R., Villalba D., Molina E., Joy M., Olaizola A., Bernués A., 2012, An integrated sustainability assessment of mediterranean sheep farms with different degrees of intensification, Agricultural Systems, vol. 105, issue 1, January, s. 46-56.
 • Risk Management Agency USDA, 2017, History of the Crop Insurance Program, http://www.rma.usda.gov/aboutrma/what/history.html (10.02.2017).
 • Sadowski A., 2012, Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Smędzik-Ambroży K., 2014, Zrównoważenie środowiskowe produkcji a wyniki ekonomiczne i potencjał produkcyjny gospodarstw FADN z Regionu Wielkopolski i Śląska w latach 2004-2010, Progress in Economic Sciences, nr 1, s. 65-73.
 • Soliwoda M., 2015, Dylematy wokół wymiaru finansowego zrównoważenia gospodarstw rolniczych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s. 112-128.
 • Ustawa z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz.U. 2016, poz. 792 ze zm.).
 • Ustawa z 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2007, nr 49, poz. 328.
 • Uzasadnienie do Projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (data sporządzenia: 17.03.2016), https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12281402/12334151/12334152/dokument214186.pdf (22.03.2017).
 • Wrzaszcz W., 2013, Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce objętych FADN, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 73-90.
 • Wrzaszcz W., Prandecki K., 2015, Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 16-39.
 • Wrzaszcz W., Zegar J.S., 2015, Zrównoważenie ekonomiczne gospodarstw rolnych na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010, Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 41-53.
 • Zegar J.S., 2012, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.