PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 | 179--196
Tytuł artykułu

Innowacje w działalności bankowej w świetle przeciwdziałania zjawisku wykluczenia finansowego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovations in Banking Activity in the Light of Counteracting the Phenomenon of Financial Exclusion in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia innowacji, które są wprowadzane przez banki w Polsce z punktu widzenia przeciwdziałania procesom związanym z wykluczeniem finansowym poszczególnych grup społecznych. W rozważaniach będą wzięte pod uwagę korzyści płynące z zastosowania nowych metod, które przyczyniają się do poprawy dostępności do oferty rynków finansowych. Punktem wyjścia do realizacji zamierzeń badawczych będzie przegląd treści witryn internetowych wybranych banków działających w Polsce w celu ustalenia, jakie innowacje zostały wprowadzone w ramach oferowanych przez nie usług, które jednocześnie mogą wypłynąć na ograniczenie wykluczenia finansowego. Dla poszerzenia rozważań zostaną wykorzystane również informacje, jakie metody i narzędzia stosowane są przez inne instytucje (w tym o zasięgu międzynarodowym) w walce z wykluczeniem finansowym. Ponadto przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza literatury przedmiotu, która umożliwi rozważania o charakterze teoretycznym w zakresie znaczenia nowoczesnych rozwiązań wobec problemu ekskluzji finansowej.(fragment tekstu)
EN
The goal of this article is to answer the question on the importance of innovations introduced by banks in Poland from the perspective of counteracting the processes related to financial exclusion of social groups. Conseąuently, selected innovative Solutions have been considered, contributing to improving the availability of banks' offer. To accomplish this goal, we conducted an in-depth analysis of the subject literature. On this basis, the most important concepts for the subject - innovation and financial exclusion - were analysed. Subseąuently, the content of the websites of selected banks operating in Poland was reviewed. Thanks to this, it was possible to identify innovations that could help to limit financial exclusion. In addition, information of what methods and tools are used by other institutions (including international ones) in the fight against financial exclusion were also used.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Blach J., Innowacje finansowe i ich znaczenie we współczesnym systemie finansowym - identyfikacja i systematyzacja problemu, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" vol. 7, nr 3, 2011, s. 14-28.
 • Borcuch A., Instytucja wykluczenia finansowego w wymiarze płatności bezgotówkowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" R. 16, nr 1, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 357-365.
 • Buko J., Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" z. nr 18, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, s. 268-278.
 • Commercial Bank Financial Management in the Financial-Services Industry, red. J.F. Sin- key Jr., 6th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 • Czechowicz T., Bezgotówkowa ewolucja dzięki fint ech, 11 kwietnia 2016, http://dyskusja. biz/finanse/bezgotowkowa-ewolucja-dzieki-fintech-54285
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010r. ustanawiająca Europejski Instrument Mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress, DzUrz. UE nr L 87/1 z 7 kwietnia 2010 r.
 • Drucker P.F., Dyscyplina w podejściu do innowacji, "Harvard Business Review Polska" nr 11, styczeń 2004, s. 100-107.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE, DzUrz. UE L 337/35 z 23 grudnia 2015, http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=pl
 • Fandrejewska A., Potrzebne są tanie usługi dla niezamożnych, [w:] Rozdroża gospodarcze, ode. 15, Walka z wykluczeniem finansowym, "Rzeczpospolita" 15 grudnia 2011, http:// www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/Rzeczpospolita/rzeczpospolita_iii_doda- tek_15.pdf
 • Fandrejewska A., Walka z wykluczeniem finansowym w Polsce, "Rzeczpospolita" 15 grudnia 2011, http://www.rp.pl/artykul/769743-Walka-z-wykluczeniem-finansowym-w- -Polsce.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.