PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 24 | 333--345
Tytuł artykułu

Rozwój kompetencji współdziałania polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of Cooperation Competencies of Polish Health Resort Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany zachodzące we współczesnej gospodarce powodują konieczność rozwijania nowych kategorii kompetencji - kompetencji współdziałania. Celem pracy jest identyfikacja znaczenia kompetencji współdziałania przedsiębiorstw w wybranym sektorze, tj. sektorze przedsiębiorstw uzdrowiskowych. W pierwszej części pracy, na podstawie badań literaturowych, omówiono ewolucję koncepcji kompetencji organizacyjnych oraz wskazano na znaczenie nowych kategorii takich jak kompetencje współdziałania. W drugiej części pracy, na podstawie źródeł wtórnych, opracowano i omówiono ilustratywne studia przypadków demonstrujące znaczenie i rozwój kompetencji współdziałania przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of modern economy induce the evolvement of the new categories of competencies - cooperation competencies. The aim of the article is to identify the importance of company's cooperation competencies in the chosen sector - the sector of health resorts enterprises. In the first part of the article, based on the literature review, the evolution of the organization's competencies concept is presented. The second part of the article, based on the secondary sources, includes the illustrative case studies which present the importance and the development of the cooperation competencies in health resorts enterprises is Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
333--345
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Andrews K. (1971), The concepts of corporate strategy, Dow Jones-Irwin, Homewood.
 • Barney J. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", nr 17.
 • Czakon W. (2008), Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dyer J., Singh H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "The Academy of Management Review", nr 23.
 • Eisenhardt K., Martin J. (2000), Dynamic capabilities: what are they?, "Strategic Management Journal, nr 21.
 • Fundacja Klaster Innowacyjny Dla zdrowia - Sudety (2016), http://www.dlazdrowia-sudety.pl/public/o-nas, (dostęp: 16.12.2016).
 • Gemunden H., Ritter T. (1997), Managing technological networks: the concept of network competence[w:] Gemunden H., Ritter T., Walter A. (red.),Relationships and networks in international markets, Pergamon/Elsevier, Oxford.
 • Hadzik A., Szromek A. (2012), Prywatyzacja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i jej implikacje społeczne, ,,Organizacja i Zarządzanie", nr 61.
 • Januszewska M. (2003), Prywatyzacja uzdrowisk w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1000.
 • Jian Z., Wang C. (2013), The impacts of network competence, knowledge sharing on service innovation performance: Moderating role of relationship quality, "Journal of Industrial Engineering and Management", nr 6.
 • Klaster Polski Radon (2015), http://www.polskiradon.pl/singlepost/2015/05/28/Nasze-badania, (dostęp: 16.12.2016).
 • Kraś J. (2011), Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, ,,Seminare. Poszukiwania naukowe", nr 29.
 • Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (2016), O Klastrze Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, http://kpoplewiatan.pl/klaster-turystykimedycznej-i-uzdrowiskowej/o-klastrze-turystyki-medycznej-i-uzdrowiskowej, (dostęp: 16.12.2016).
 • Lorenzoni G., Lipparini A. (1999), The leveraging of interfirm relationships as a distinctive organizational capability: A longitudal study, "Strategic Management Journal", nr 20.
 • Markides C., Williamson P. (1994), Related Diversification, Core Competencies and Corporate Performance, "Strategic Management Journal", nr 15.
 • Nelson R., Winter S. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press, Cambridge.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create The Dynamics of Innovation, ''Long Range Planning", nr 29.
 • Penrose E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm. John Wiley, New York.
 • Portal Innowacji, (2016),http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=474CE1BE8AAC416CBF7E7B99844E71DE, (dostęp: 16.12.2016).
 • Prahalad C., Hamel G. (1990), The core competence of the corporation, "Harvard Business Review", nr 68.
 • Richardson G. (1972), The Organisation of Industry, "Economic Journal", nr 82.
 • Selznick H. (1957), Leadership in administration: A sociological interpretation. Harper &Row, New York.
 • Skowronek E., Tucki A. (2012), Innowacyjność i rozwój oferty uzdrowiska Nałęczów S.A. jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego'", nr 83.
 • Snow C., Hrebiniak L. (1980), Strategy, distinctive competence and organizational performance, "Administrative Science Quarterly", nr 25.
 • Studia nad rozwojem Dolnego Śląska. Informacja o działalności dolnośląskich klastrów (2015), http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/grafika/Studia_nad_rozwojem_Dolnego_Slaska_nr_1_56_2015_www.pdf,(dostęp: 16.12.2016).
 • Szromek A., Hadzik A., Staszewska J. (2010), Charakterystyka cech odróżniających kuracjuszy kontraktowych i komercyjnych na przykładzie uzdrowiska Wysowa, ,,Organizacja i Zarządzanie", nr 54.
 • Teece D., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal", nr 18.
 • Wernerfelt B. (1984), A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal", nr 5.
 • WSZiP (2016), http://www.wwszip.pl/fizjoterapia.html, (dostęp: 16.12.2016).
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.