PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 7, cz. 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce : innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia | 241--259
Tytuł artykułu

Marka pracodawcy a przyszłe kadry sektora turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employer Brand and the Future Employees of the Tourism Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji specyficznych cech pokolenia wkraczającego na rynek pracy w turystyce, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakie działania i inicjatywy powinien podjąć współczesny pracodawca, by przyciągnąć uwagę przyszłych kadr sektora turystycznego, a kreowany przez niego wizerunek odpowiadał ich oczekiwaniom i zawodowym aspiracjom. Praca ma charakter przeglądowy, a zastosowane metody badawcze to analiza literatury przedmiotu, w tym raportów i badań prowadzonych wokół podjętej w pracy problematyki. Przeprowadzono również krótką rozmowę z praktykiem branży turystycznej, którego wypowiedź uzupełnia prowadzone w pracy rozważania dotyczące problematyki praktyk studenckich. (fragment tekstu)
EN
Tourism industry, as a people industry, strongly relays on their employees who play critical role in delivery of the service quality. Not surprisingly, competitive advantage of tourism industry is attained through people, therefore employees' skills, education and motivation to work is of great importance. However, tourism industry is experiencing a lot of problems today, connected with supply and retention of young qualified graduates. Thus, the aim of the study is to identify the specific characteristics of the young generation entering the labor market in the tourism sector. The research problem was seeking the answer to the question: what kind of employer branding practices should be taken into consideration by tourism and hospitality employers to attract and retain young and educated workforce, giving an opportunity to use and benefit from their skills and unique intellectual potential. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • "Corporate Reputation Watch" Hill&Knowlton, 8 doroczny raport [online], http://www.proto.pl/PR/Pdf/raport_hill_knowlton.pdf, dostęp: 01.2016.
 • Adamczyk M., Kubasiak M. (2009), Employer branding - budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB. Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Bachta W., Herzyk B. (2009), Zarządzanie talentami, istotne narzędzie zarządzania marką przedsiębiorstwa w dobie dekoniunktury [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Bednarska M. (2013a), Kierunek kształcenia a planowana kariera zawodowa - studium empiryczne kierunków związanych z turystyką, "E-mentor", 4 (51), [online] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1039, dostęp: 01.2016.
 • Bednarska M. (2013b), Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru - wyzwanie dla przedsiębiorstw turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 303, Gospodarka Turystyczna w Regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych, Wrocław.
 • Bukowska M. (2015), Pozyskiwanie talentów, Personel i Zarządzanie, 4.
 • Chen T-L., Shen C-C. (2012), Today's intern, tomorrow's practitioner? - The influence of internship programmes on students' career development in the Hospitality Industry, "Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education", 11(1).
 • Czainska K. (2012), Innowacja czy reaktywacja, czyli przegląd współczesnych koncepcji w nauce o zarządzaniu w kontekście ich podstaw i genezy metodycznej [w:] A. Czech, Nauki o Zarządzaniu - u Początków i Współcześnie, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Czym jest grasz o staż 2016? [online] http://grasz.pl/czym-jest-grasz-o-staz, dostęp: 07.2016.
 • Dąbrowska J. (2014), Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce, Wyd. Słowa i Myśli, Lublin-Warszawa.
 • Dobrowolska J. (2009), Atrakcyjny pracodawca oczami studenta [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Dolot A. (2015), Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?, "Personel i Zarządzanie", 1.
 • Dominik P. (red.) (2009), Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Dryl A. (2009), Wspierać (bez) interesownie czyli wpływ programów wolontariatu pracowniczego na employer branding [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Filipkiewicz M., Employer branding - pracodawca z wyboru [online], http://pracaikariera.pl/s/2577/64877-Poradnik-praca-i-kariera/3975416-Pracodawca-Employer-branding-8211-pracodawca-z-wyboru.htm, dostęp: 01.2016.
 • Głowicka A. (2009), Przejawy employer branding w działalności firmy PricewaterhouseCoopers [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Grobelna A. (2015), Ocena przyszłych kadr sektora turystycznego w opinii wybranych podmiotów branży [w:] M. Dębski (red.), Zarządzanie w regionie turystycznym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XVI, Zeszyt 4. Cz. II, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa.
 • Grobelna A. (2016), Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego z serii Ekonomiczne Problemy Turystyki, Nr 2 (34), Szczecin.
 • Grobelna A., Marciszewska B. (2016a), Undergraduate students' attitudes towards their future jobs in the tourism sector: challenges facing educators and business [in:] D. Vasilenko, N. Khazieva (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, ICMLG 2016, Saint-Petersburg State University of Economics, Academic Conferences and Publishing International Limited, UK.
 • Grobelna A., Marciszewska B. (2016b), Work motivation of tourism and hospitality students: implications for human resource management [in:] C. Bagnoli, Ch. Mio, A. Garlatti and M. Massaro [Eds.], Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital, ECIC 2016, Ca' Foscari University of Venice, Academic Conferences and Publishing International Limited, UK.
 • Gursoy D., Maier T.A., Chi C.G. (2008), Generational differences: an examinations of work values and generational gaps in the hospitality workforce, "International Journal of Hospitality Management", 27(3).
 • Ignaciuk E. (2010), Wyzwania starzejącego się rynku racy - analiza demograficzna województwa pomorskiego [w:] Fryca J., Majecka B. (red.), Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk.
 • Jagodyńska M. (2009), Marka pracodawcy - sposób na pozyskanie odpowiedniego pracownika [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Jiang B., Tribe J. (2009), Tourism jobs - short-lived professions': Student attitudes towards tourism careers in China, "Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education", 8(1).
 • Kantowicz-Gdańska M. (2009), Employer branding - kwestie definicji i modelu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 6.
 • Karatepe O.M., Kilic H. (2007), Relationships of supervisor support and conflicts in the work-family interface with the selected job outcomes of frontline employees, "Tourism Management", 28(1).
 • Kifner H., Retencja pracowników jako działanie Employer Branding w EBAY, [online] http://markapracodawcy.pl/jak-ebay-przyciaga-tlenty-czyli-skuteczna-retencja-pracownikow/ dostęp: 01.2016.
 • Kim H., Park E. J. (2013), The role of social experience in undergraduates' career perceptions through internships, "Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education", 12 (1).
 • Klimczak K. (2009), Employer branding - czemu ma służyć [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Kluska K. (2015), Jak rekrutować studentów?, "Personel i Zarządzanie", 6.
 • Kotzian J. (2015), (Nie)świadome kształtowanie wizerunku firmy, "Personel i Zrządzanie", 1.
 • Kształcenie dualne - moda czy wymóg dzisiejszych czasów? [online], http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/aktualnosci/750-ksztalcenie-dualne-moda-czy-wymog-dzisiejszych-czasow, dostęp: 01.2016.
 • Kusluvan S., Kusluvan Z., Eren D. (2003), Undergraduate tourism students' satisfaction with student work experience and its impact on their future career intentions: a case study [w:] S. Kusluvan (red.), Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, Nova Publishers New York.
 • Kusluvan S. (2003), Characteristics of employment and human resource management in the tourism and hospitality industry [w:] S. Kusluvan (red.), Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, Nova Publishers, New York.
 • Kusluvan S., Kusluvan Z. (2000), Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey, "Tourism Management", 21(3).
 • Kusluvan S., Kusluvan Z. (2003), Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism and hospitality industry in a developing economy [w:] S. Kusluvan (red.), Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, Nova Publishers, New York.
 • Leary-Joyce J. (2007), Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Majcherczyk M. (2015), Poczucie szczęścia a zaangażowanie pracowników, "Personel i Zarządzanie", 7.
 • Malinowska A., Woźniewska K. (2009), Employer branding - jak to się robi w Mars Polska i McDonald's [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Martin G. (2008), Employer branding - time for some long and 'hard' reflections? [w:] Employer branding. The latest fad or the future for HR?, research insight, Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), London.
 • Mazur P. (2015), Co motywuje młodych kandydatów do pracy, "Personel i Zarządzanie", 6.
 • Molenda M. (2009), Employer branding jak o nowe narzędzie budowania wizerunku przedsiębiorstw [w:] A. Rapacz (red.) Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 50, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Motywacje Młodych (2015), Raport, s. 16, [online] http://motywacjemlodych.pl/ dostęp: 01.2016.
 • Pałamarz K., Warzybok M. (2008), Marka pracodawcy - co to jest i czemu ma służyć [online] http://www.proto.pl/artykuly/marka-pracodawcy-co-jest-i-czemu-ma-sluzyc, dostęp: 01.2016.
 • Park J., Gursoy D. (2012), Generation effects on work engagement among U.S. hotel employees, "International Journal of Hospitality Management", 31 (4).
 • Piotrowska E. (2009), Niestandardowe formy promocji pracodawcy [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Piwek A., Employer Branding Manager - a jeśli nie, to co?, [online] http://hrstandard.pl/2015/09/28/employer-branding-manager-a-jesli-nie-to-co/, dostęp: 01. 2016.
 • Pokolenie Y trudnym wyzwaniem dla Employer Branding? [online] http://markapracodawcy.pl/pokolenie-y-trudnym-wyzwaniem-dla-employer-branding/ dostęp: 01.2016.
 • Poulston J.M. (2009), Working conditions in hospitality: employees' views of the dissatisfactory hygiene factors, "Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism", 10(1).
 • Richardson S. (2009), Undergraduates' perceptions of tourism and hospitality as a career choice, "International Journal of Hospitality Management", 28 (3).
 • Richardson S., Butler G. (2012), Attitudes of Malaysian Tourism and Hospitality Students' towards a Career in the Industry, "Asia Pacific Journal of Tourism Research", 17(3).
 • Richardson S., Thomas N.J. (2012), Utilising Generation Y: United States hospitality and tourism students' perceptions of careers in the industry, "Journal of Hospitality and Tourism Management", 19(1).
 • Rzebko P. (2011), Czy w nowych mediach marka pracodawcy jest produktem? [online], http://markapracodawcy.pl/czy-w-nowych-mediach-marka-pracodawcy-jest-produktem/ dostęp: 01.2016.
 • Rzewuska M., Być na Topie - czyli pracodawca z wyboru!, [online] http://markapracodawcy.pl/byc-na-topie-czyli-pracodawca-z-wyboru/ dostęp: 01.2016.
 • Skalska A. (2014), Jak na dłużej zatrzymać pracownika generacji Y w firmie, "Personel i Zarządzanie", 1.
 • Teng C-C. (2008), The effect of personality traits and attitudes on student uptake in hospitality employment, "International Journal of Hospitality Management", 27(1).
 • Tokarz A. (2009), Marka pracodawcy jako narzędzie pozyskiwania i utrzymywania pracowników przedsiębiorstw hotelarskich, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 4(14), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Tribe J., Lewis A. (2003), Attitudes of the young to careers in hospitality and tourism: review and recommendations [w:] S. Kusluvan (red.), Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, Nova Publishers, New York.
 • Trojanowska D. (2012), Employer branding w hotelarstwie - luksus czy konieczność?, "Hotelarz", 8.
 • Turel P. (2009), Wojna o talenty, czyli przyczyny rosnącej roli employer branding w budowaniu strategii personalnej organizacji [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Wan Y.K.P., Wong I.A., Kong W.H. (2014), Student career prospect and industry commitment: The roles of industry attitude, perceived social status, and salary expectations, "Tourism Management", 40.
 • Wojtaszczyk K. (2012), Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wojtaszczyk K. (2008), Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników, "E-mentor", nr 3 (25).
 • Wynagrodzenia w hotelarstwie i turystyce w 2014 roku, wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku [online] http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.39/wpis.3153, dostęp: 01.2016.
 • Zaręba P., Dziopak M. (2014), Nowa odsłona employer brandingu, "Personel i Zarządzanie", 3.
 • Zaufali nam, [online] https://grasz.pl/zaufali-nam, dostęp: 03.2016.
 • Zmysłowska E. (2012), W pogoni za wizerunkiem, czyli po co nam employer branding? [online] http://www.proto.pl/artykuly/w-pogoni-za-wizerunkiem-czyli-po-co-nam-employer-branding, dostęp: 03.2016.
 • Zopiatis A., Theocharous A.L. (2013), Revisiting hospitality internship practices: A holistic investigation, "Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education", 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.