PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 484 Kapitały w jednostkach gospodarczych | 188--196
Tytuł artykułu

Kapitał podstawowy w przedsiębiorstwach osób fizycznych i w spółkach osobowych - dylematy prezentacji w bilansie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Basic Capital in Enterprises of Natural Persons and in Partnerships - Dilemmas of Presentation in Balance Sheet
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału podstawowego w wybranych przedsiębiorstwach. Przepisy prawa bilansowego i gospodarczego nie regulują zasad prezentacji kapitału podstawowego w przedsiębiorstwach osób fizycznych i w większości spółek osobowych. Zasady takie opracowane są jedynie dla spółek kapitałowych. Jednak problem dotyczy wszystkich jednostek. Praktyka księgowa wskazuje zatem różne rozwiązania. Autor dokonuje analizy literatury naukowej z obszaru prezentacji kapitałów własnych w bilansie. Bada skalę problemu oraz skutki różnej prezentacji danych. Podaje stosowane rozwiązania, ale przede wszystkim rekomendacje dotyczące ujednolicenia zasad prezentacji tych danych. Brak jasnych zasad powoduje stosowanie kreatywnej rachunkowości. Ta może służyć celowemu fałszowaniu danych w sprawozdaniu finansowym, np. wyłudzenia kredytów bankowych. Przypomina o odpowiedzialności ciążącej na kierowniku jednostki. Odwołuje się też do teorii etyki zawodowej księgowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the presentation of basic capital in the financial statements in selected enterprises. The balance sheet and economic laws do not regulate the rules of presentation of equity in companies of individuals and in most companies. Such rules are designed only to capital companies. However, the problem affects all units. There are, therefore, different solutions applied in practice. The author analyses the scientific literature with this theme and examines the scale of the problem and the effects of different presentation of data. He also applies solutions, but above all gives recommendations for harmonizing the rules of presentation of these data. The lack of clear rules causes the use of creative accounting. This can be used for deliberate falsification of data in the financial statements, for example wheedling bank loans. It also observes incumbent responsibility of the head of the unit and refers to the theory of professional ethics of an accountant.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Bibliografia
 • Brodowska-Szewczuk J., Sokołek M., 2016, Tax Morality - selected issues, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, vol. 3, no. 11.
 • Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., 2009, Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, wyd. 2, Difin, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2016, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r., Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2017, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2016 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2016-r-,1,19.html (11.06.2017).
 • Gmytrasiewicz M. (red.), 2005, Encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., 2006, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., 1998, Rachunkowość finansowa, cz. 1: Wykład, Difin, Warszawa.
 • Gut P., Kreatywna rachunkowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gwiazdowski R., 2007, Podatek progresywny i proporcjonalny, doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Hołda A., 2016, Percepcja pojęcia ,,rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 87 (143).
 • Mączyńska E., 2002, Nie twórcza, tylko agresywna, ,,Gazeta Prawna", nr 219.
 • Spoz A., 2015, Koncepcja prawdziwego i rzetelnego obrazu w systemie rachunkowości jednostki [w:] G. Borys, R. Kurek (red.), Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 2: Rachunkowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2016, poz. 1829.
 • Wąsowski W., 2010, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.