PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 7, cz. 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce : innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia | 263--278
Tytuł artykułu

Uwarunkowania procesu modelowania i oceny efektywności systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Process of Modeling and Evaluation Tacit Knowledge Management System in Production Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaproponowany model wspomagający transfer wiedzy ukrytej dla przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży automotive, poparty analizą literatury, opiera się na powszechnie znanych założeniach dotyczących przemiany wiedzy ukrytej na jawną. Został zaprojektowany zgodnie z wiedzą na temat funkcjonowania tego rodzaju systemu oraz jego ról w rzeczywistości gospodarczej. Wyróżnia się on kompleksowym podejściem dedykowanym polskim przedsiębiorstwom produkcyjnym sektora MSP, uwzględniając nie tylko pozyskiwanie wiedzy, ale także czynniki determinujące proces i przydatność kadry do prowadzenia podobnych zadań. (fragment tekstu)
EN
As the primary source, tacit knowledge in the enterprise is considered experience in action. It shall be deemed that implementation of activities to support the knowledge sharing can bring business benefits, such as: time reduction for documentation development, time reduction for process realization, optimization internal processes, higher customers satisfaction, etc. The research is distinguished by comprehensive approach to Polish manufacturing companies from the small and medium-sized business sector. Accordingly, the context for the research is the research and development department of the production enterprise with specific business processes, carried out by employees. There are explicit and tacit knowledge. The following research problem was formulated: is the application system for supporting tacit knowledge management dedicated to this department and will it effectively support the knowledge management process and help to achieve defined benefits? Based on the literature review and own observation, the article identified the processes associated with the knowledge sharing. In the result above, aided by own observations in local enterprises, a model supporting tacit knowledge transfer in production enterprise with own R&D unit of automotive industry was drawn up. It takes into account not only the knowledge acquisition, but also factors determining the process. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Beyer K. (2011), Wiedza jako kluczowy zasób w nowej gospodarce, "Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 21.
 • Bombiak E. (2013), Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie Wawel S.A. - studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", nr 95.
 • Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., i in. (2009), Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy [w:] A. Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa.
 • Czop K. (2012), Wiedza i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa a zdolność organizacji do wprowadzenia innowacji [w:] D. Jegorow, A. Niedużak (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacyjności, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm.
 • Dohn K., Gumiński A., Zoleński W. (2012), Czynniki determinujące opracowanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym, "Organizacja i Zarządzanie", z. 17, nr 1.
 • Drucker P. (1964) Managing for Results, Harper & Row, New York.
 • Duda J. (2015), Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015), Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowane w Polsce w latach 2009-2013, http://stat.gov.pl [16 lipca 2016].
 • Haraf A., Wójcik M. (2012), Zarządzanie wiedzą przepustką do sukcesu w biznesie, Artykuły analityczne 2012, "Portal Innowacji" [online], http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=EAEB1B9F91E04EE4AE306EBD0CE837DB, dostęp: 20 maja 2016.
 • Wędziński M. (2014), Badanie ewaluacyjne on-going produktu w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. "PI - zarządzanie wiedzą w sektorze MSP, przedsiębiorstwo inteligentne" [online], http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1244:Zarzadzanie-wiedza-w-sektorze-MSP-przedsiebiorstwo-inteligentne&Itemid=544&lang=pl, dostęp: 20 lipca 2016.
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kromer B. (2008), Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania organizacji inteligentnej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej", z. 12.
 • Lundvall B., Johnson B. (1994), The Learning Economy, "Journal of Industry Studies", z. 8, nr 2.
 • Maier R. (2002), Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.
 • Małek V., Michniak P., Młyński P. i in. (2015), Raport: Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu, KMPH [online], http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2015/Raport-KPMG-w-Polsce-Nowoczesne-finanse-inteligentnymwsparciem-biznesu-2015.pdf, dostęp: 16 maja 2016.
 • Mendryk I. (2011), Źródła wiedzy organizacyjnej - wyniki badań polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty naukowe: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci", nr 32.
 • Mikuła B. (2011), Transfer wiedzy w organizacji [w:] A. Potocki (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The knowledge-creating company, Oxford University Press New York.
 • Nonaka I., Toyama R., Konno T. (2000), SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, "Long Range Planning", nr 33.
 • Olak A. (2011), Zasoby ludzkie i wiedza jako determinanty w zarządzaniu nowoczesną organizacją. "Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju", nr 23.
 • Pokojski J. (2005), Systemy doradcze w projektowaniu maszyn, WNT, Warszawa.
 • Sarvary M. (1999), Knowledge management and competition in the consulting industry. "California Management Review", z. 41, nr 2.
 • Tabaszewska E. (2008), Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Tabaszewska E. (2007), System zarządzania wiedzą - uwarunkowania, implementacja i funkcjonowanie [w:] K. Leja, A. Szuwarzyński (red.), Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Winkler R. (2011), Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej [w:] A. Potocki (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Woźniak K. (2002), Oprogramowanie Lotus Domino jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Zając J. (2012), Raport: Technologie informacyjne i komunikacyjne a zarządzanie personelem, MGG Conferences, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.