PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 484 Kapitały w jednostkach gospodarczych | 197--206
Tytuł artykułu

Kapitał zakładowy w sprawozdawczości finansowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Share Capital in Financial Reporting of Limited Liability Companies
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kapitał podstawowy jest elementem kapitału własnego o zasadniczym znaczeniu. W spółkach z o.o. określany jest jako kapitał zakładowy. Celem artykułu jest omówienie miejsca i zakresu informacji o kapitale zakładowym prezentowanych w sprawozdaniach finansowych spółek z o.o. w świetle uregulowań prawnych obowiązujących w latach 1991- -2017 oraz ich wpływ na jakość i użyteczność informacji o kapitale podstawowym. Metodami wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu były studia literaturowe obejmujące pozycje książkowe oraz regulacje prawne obowiązujące w latach 1991-2017. Zastosowano także metodę opisu, dedukcji i syntezy. Analiza wykazała, że w badanym okresie liczba i zakres ujawnień o kapitale zakładowym zwiększały się. Obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie uzależnione są od zakwalifikowania jednostki do odpowiedniej kategorii podmiotów (tj. mikro, małych oraz pozostałych jednostek) i od decyzji kierownictwa o zastosowaniu uproszczeń przewidzianych przepisami prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
Share capital is an element of equity of an entity of fundamental importance. For limited liability companies it is defined as share capital. It provides information about who owns the unit and who has the right to the effects of its activity. It also shows the value of property entrusted by its owners. The purpose of this article is to introduce the scope of information about share capital presented in financial statements of limited liability companies in the light of legal regulations in years 1991-2017 and the usability of information of share capital. The methods used in this study were literature studies, including law regulations in years 1991-2017. The method of description, analysis and synthesis was also applied. Conclusions: The analysis showed that in the considered period of time the number and scope of revealed information about share capital increased. Reporting obligations in this area depend on the category of entity: micro, small or other entities.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Bibliografia
  • Buk H. (red), 2011, Zestawienie zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Cierkoński P., 2013, Ochrona kapitału zakładowego - fikcja czy rzeczywistość?, Gazeta Podatkowa, nr 70 (1007).
  • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., 2002, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
  • Hejnar J., Micherda B., 2011, Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  • Seredyński R., Szaruga K., Lenarcik A., Dziedzia M., 2015, Operacje gospodarcze w praktyce księgowej. Wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk.
  • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2016, poz. 1578.
  • Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047.
  • Walińska E., Rzetelska A., Jurewicz A., 2016, Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.