PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 94 | nr 150 | 43--61
Tytuł artykułu

Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej

Warianty tytułu
Process Analysis of Energy Production as a Potential Source of Environmental Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost znaczenia raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz konieczność prezentowania informacji niefinansowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości w Polsce wymagają od menedżerów prowadzenia odpowiednich działań dostosowawczych w celu pogłębienia i uszczegółowienia potrzebnych informacji. Prowadzi to do uwzględnienia w strategii przedsiębiorstwa założeń idei zrównoważonego i trwałego rozwoju, która obejmuje aspekty nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne i środowiskowe. Celem artykułu jest analiza procesowa wytwarzania energii w przedsiębiorstwie, oparta na modelu Portera, ze wskazaniem zakresu powiązań ze środowiskiem przyrodniczym. Na tym tle autorka proponuje zbudowanie proekologicznego łańcucha wartości. Autorskie rozwiązanie dotyczące budowy tego łańcucha może być wykorzystane w tworzeniu modelu uzyskiwania informacji środowiskowych przez te przedsiębiorstwa. Uważa się także, że rozwiązanie to może być wzorcem dla przedsiębiorstw innych branż. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of Corporate Social Responsibility (CSR) reports and the need to present nonfinancial information in accordance with the amended Accounting Act require that managers introduce appropriate adoption measures to deepen and refine the information they need. This has led to the assumption in corporate strategy of the idea of sustainable and balanced development, which encompasses economic, social, and environmental aspects. The aim of the paper is to analyze the process of energy production in an enterprise, based on the Porter model, with an indication of the scope of connections with the natural environment. Against this background, the author proposes building an ecological value chain. An authoritative solution to the construction of this chain can be used to create a model for collecting environmental information by these entities. It is also believed that this solution could be a model for other industries. (original abstract)
Rocznik
Tom
94
Numer
Strony
43--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Amir E., Lev B. (1996), Value - relevance of non-financial information: The wireless communication industry, "Journal of Accounting and Economics", 22 (1/3).
 • Blaik P. (2001), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Borkowski S., Siekański K. (2004), Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie", 2.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Czakon W. (2004), Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Davenport T.H. (1993), Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Davenport T.H., Prusak L. (1997), Information Ecology: Mastering the Information and Knowledge Environment, Oxford University Press, New York.
 • Ferens A. (2016), Systematyka kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie branży energetycznej do celów decyzyjnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 86 (142).
 • Fijałkowska J. (2016), Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową dyrektywą UE 2014/95/UE jako wyzwanie dla przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 436, s. 116-117.
 • Grzesik K. (2006), Wprowadzenie do oceny cyklu życia (LCA) - nowej techniki w ochronie środowiska, "Inżynieria Środowiska", 11 (1).
 • Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 • Houy C., Fettke P., Loss P. (2010), Empirical resarch in business proces management - analysis of an emerging field of research, "Business Process Management Journal".
 • Jeżak J. (2004), Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego, "Organizacja i Kierowanie", 3.
 • Jokiel G. (2009), Podejście procesowe w zarządzaniu - geneza i kierunki rozwoju koncepcji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 52.
 • Kafel T. (2006), Podstawy metodyczne zarzadzania procesami biznesowymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 713.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), The Strategy map: Guide to Aligning Intangible Assets, "Strategy & Leadership", 32 (5).
 • Kasprzak T. (2005), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa.
 • Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M. (2007), Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Leszczyński Z. (2016), Analiza procesowa i analiza wartości procesów, jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", 1 (79), s. 938.
 • Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press. Warszawa.
 • Nowicki M., Szmańska K. (2013), Organizacja w ujęciu procesowym - od koordynacji funkcjonalnej do procesowej, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 340.
 • Nowosielski S. (2004), Kontrolingowe aspekty zarzadzania procesami w przedsiębiorstwie, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Perechuda K. (1999), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Perrini F. (2006), The Practioner's perspective on non-financial reporting, "California Management Review", 48 (2).
 • Piechota R. (2005), Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa.
 • Pokusa T. (2004), Podejście procesowe w zarządzaniu, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Rokita J. (2005), Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Szadziewska A. (2015), Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 396.
 • Szadziewska A., Paszkiewicz A. (2011), Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 41.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627, tj. Dz.U. 2017 poz. 519.
 • Zarzeski M.T., Vanstraelen A., Robb S.W.G. (2003), Corporate Nonfinnacial Disclosure Practices and Financial Analyst Forecast Ability Across Three European Countries, "Journal of International Financial Management and Accounting", 87 (3).
 • Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000 (odczyt 17.06.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.