PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 94 | nr 150 | 109--129
Tytuł artykułu

Practical Use of the Integrated Reporting Framework - an Analysis of the Content of Integrated Reports of Selected Companies

Warianty tytułu
Praktyczne zastosowanie wytycznych zintegrowanego raportowania - analiza zawartości raportów zintegrowanych wybranych spółek
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie narzędzia badawczego do wstępnej oceny, czy raporty zintegrowane sporządzane przez spółki spełniają cele określone dla raportowania zintegrowanego przez IIRC oraz jego empiryczna weryfikacja. W szczególności badanie dotyczy tego, czy raporty realizują cel związany z poprawą jakości dostępnych informacji oraz objęciem wszystkich czynników wpływających na zdolność organizacji do kreowania wartości. W artykule wykorzystano dorobek teoretyczny w zakresie zasad sporządzania raportów zintegrowanych oraz analizę treści wybranych raportów zintegrowanych. Na podstawie analizy źródeł opracowano narzędzie, które ma umożliwić wstępną weryfikację, czy raport zintegrowany realizuje założone cele. Składa się ono z 44 pytań pomocniczych, które weryfikują ujęcie zalecanych elementów składowych oraz realizację zasad przewodnich określonych przez IIRC. Aby dokonać empirycznej weryfikacji narzędzia, przeprowadzono analizę porównawczą dla raportów sporządzanych przez wybrane spółki działające w branży energetycznej. Odpowiedź na pytania ujęte w narzędziu badawczym pozwala na formułowanie wstępnych wniosków na temat realizacji przez raporty poszczególnych zasad przewodnich i kompletności ujęcia zalecanych elementów składowych. Jak wynika z analizy wybranych raportów zintegrowanych, poszczególne części raportu charakteryzują się różnym poziomem szczegółowości. Najbardziej szczegółowo przedstawione zostały części dotyczące osiągnięć i strategii. Informacje o modelu biznesu i dane prospektywne w części raportów zostały zaprezentowane bez powiązania z innymi częściami raportu, np. dotyczącymi ryzyka, danych finansowych czy kapitałów. Brak takiego powiązania ogranicza możliwość stwierdzenia, że raport zintegrowany realizuje założone cele, jako że zbiór pojedynczych raportów, z których każdy dotyczy innego obszaru informacji nie jest tym, czym w założeniu miał być raport zintegrowany. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to provide a research tool for an initial assessment of whether a company's integrated reports meet the objectives set out in the IIRC Integrated Reporting Framework and its empirical verification. In particular, the research addresses whether the reports meet the goal of improving the quality of information available and covering all factors that influence the organization's ability to create value. The article uses the theoretical output on the principles of preparing integrated reports and analyzes the content of selected integrated reports. Based on the source analysis, a research tool has been developed for an initial assessment of whether an integrated report fulfills its objectives. It consists of 42 questions that verify the coverage of the defined elements and the implementation of the guiding principles set by the IIRC. For empirical verification of the tool, a comparative analysis was carried out for reports prepared by selected companies operating in the utilities sector. Answering questions from the research tool allows a researcher to formulate conclusions about the implementation of the guiding principles and the completeness of the presentation of the content elements. As a result of the analysis of selected integrated reports, it was stated that various elements of the report are presented with different levels of accuracy in different reports. Reports provide the most complete information on performance and strategy. The information about business model and prospective data is in some cases presented without making a link to other parts of the report - e.g. risks and opportunities, financial data or capitals. The absence of such links limits the ability to claim that an integrated report meets its objectives, since a set of individual reports, each presenting different information areas, is not what an integrated report was meant to be. (original abstract)
Rocznik
Tom
94
Numer
Strony
109--129
Opis fizyczny
Twórcy
  • Warsaw School of Economics, Poland
  • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
  • Adams C.A. (2015), The International Integrated Reporting Council: A call to action, "Critical Perspectives on Accounting", 27, pp. 23-28.
  • Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, pp. 479-491.
  • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2016), Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 442, pp. 32-51.
  • Dumay J., Bernardi C., Guthrie J. Demartini P. (2016), Integrated reporting: A structured literature review, "Accounting Forum", 40 (3), pp. 166-185.
  • Eccles R.G., Krzus M. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley, Hoboken, NJ.
  • Elkington J. (2009), The holy grail of integrated reporting..., http://www.sustainability.com/blog/the-holy-grail-of-integrated-reporting
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488745

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.