PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 480 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 50--60
Tytuł artykułu

Zarządzanie symboliczne na potrzeby legitymizacji przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Symbolic Management for Corporate Legitimacy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie zarządzania symbolicznego w kontekście dążenia do uzyskania, utrzymania lub obrony legitymizacji przedsiębiorstwa. W związku z tym przedstawiono istotę i specyfikę zarządzania symbolicznego. Ponadto omówiono strategie symboliczne w kontekście procesu legitymizacji oraz ukazano formy działań symbolicznych realizowanych przez przedsiębiorstwo na potrzeby uwiarygodniania działalności. Artykuł opiera się na studiach literaturowych. Zastosowano metody rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego oraz syntezy do sformułowania wniosków. Badania nad zarządzaniem symbolicznym pomagają lepiej zrozumieć, jak przedsiębiorstwa kształtują percepcję interesariuszy. Autorkę interesowały głównie opublikowane badania dotyczące właściwości zarządzania symbolicznego, legitymizacji oraz zarządzania wrażeniem w perspektywie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to highlight the importance of symbolic management in the context of the quest to obtain, maintain or defense of the corporate legitimacy. Thus, the essence and specificity of symbolic management is outlined. In addition, symbolic strategies were discussed in the context of the process of legitimization and the forms of symbolic actions implemented by the company were shown. This article is based on literature studies. The method of analysis of the sources and synthesis, induction and inference were used. Symbolic management studies help to better understand how companies shape stakeholder perceptions. The author was mainly interested in published research on the attributes of symbolic management, legitimization and impression management in the context of corporate communication with the stakeholders(original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Arvidsson S., 2010, Communication of corporate social responsibility: A study of the views of management teams in large companies, Journal of Business Ethics, 96(3), s. 339-354.
 • Ashforth B.E., Gibbs B.W., 1990, The double-edged of organizational legitimation, Organization Science, 1(2), s. 177-194.
 • Berrone P., Gelabert L., Fosfuri A., 2009, The impact of symbolic and substantive actions on environmental legitimacy, [w:] Working Paper 778, IESE Business School, Barcelona, January, http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0778-e.pdf, dostęp 15.04.2017.
 • Boxenbaum E., Jonsson S., 2008, Isomorphism, Diffusion and Decoupling, [w:] Greenwood R.,
 • Oliver Ch., Suddaby R., Sahlin K. (red.), The Sage Handbook of Organizational Institutionalism, Sage Publishing, London.
 • Breitsohl H., 2009, Linking organizational crises and reactive strategies via dimensions of legitimacy, [w:] The Schumpeter Discussion Papers 005, Germany, http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-1524/sdp09005.pdf, dostęp: 30.04.2017.
 • Brennan N.M., Merkl-Davies D.M., 2013, Accounting Narratives and Impression Management, [w:] Jack L., Davison J., Craig R. (eds.), The Routledge Companion to Communication in Accounting, Routledge, London, rozdz. 8, s. 109-132.
 • Christmann P., Taylor G., 2006, Firm self-regulation through international certifiable standards: Determinants of symbolic versus substantive implementation, Journal of International Business Studies, 37, s. 863-878.
 • Elsbach K.D., Sutton R.I., Principe K.E., 1998, Averting expected challenges through anticipatory impression management: A study of hospital billing, Organization Science, 9(1), s. 68-86.
 • Fiss P.C., Zajac E.J., 2006, The symbolic management of strategic change: Sensegiving via framing and decoupling, Academy of Management Journal, 49(6), s. 1173-1193.
 • Higgins M., Gulati R., 2006, Stacking the deck: the effects of top management backgrounds on investor decisions, Strategic Management Journal, 27(1), s. 1-25.
 • Hillman A.J., Keim G.D., Luce R.A., 2001, Board composition and stakeholder performance: Do stakeholder directors make a difference?, Business and Society, 40(3), s. 295-314.
 • Kim E-H., Lyon T.P., 2012, Beyond the Dichotomy of Symbolic versus Substantive Actions: Evidence from Corporate Environmental Management, https://corporate-sustainability.org/wp-content/uploads/arcs-2012-Kim-Lyon.pdf, dostęp: 15.04.2017.
 • Lounsbury M., Glynn M.A., 2001, Cultural entrepreneurship: Stories, legitimacy, and the acquisition of resources, Strategic Management Journal, 22, s. 545-564.
 • Lyon T., Maxwell J., 2011, Greenwash: corporate environmental disclosure under threat of audit, Journal of Economics and Management Strategy, 20, s. 3-41.
 • Łada M., 2016a, Rozwarstwienie w systemie rachunkowości zarządczej - studium przypadku, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(11), s. 177-188.
 • Łada M., 2016b, Teoria legitymizacji w badaniach nad zarządzaniem uczelnią wyższą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 420, s. 207-215.
 • Main B.G.M., Gregory-Smith I., 2017, Symbolic management and the glass cliff: evidence from the boardroom careers of female and male directors, British Journal of Management.
 • Markóczy L., Li Sun S., Peng M.W., (Stone) Shi W., Ren B., 2013, Social network contingency, symbolic management, and boundary stretching, Strategic Management Journal, 34, s. 1367-1387.
 • Matuszak Ł., 2015, Raportowanie o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) za pomocą narzędzia legitymizacji przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(1), s. 112-134.
 • Mazur K., 2014, Zjawisko zarządzania symbolicznego a otoczenie organizacji, Przegląd Organizacji (1), s. 6-11.
 • Merkl-Davies D.M., Brennan N.M., 2011, A conceptual framework of impression management: new insights from psychology, sociology, and critical perspectives, Accounting and Business Research, 41(5), s. 415-437.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., 2013, Ustalanie znaczeń symbolicznych w słowniku etnolingwistycznym, LingVaria VIII, 1 (15), s. 127-144.
 • Ogden S., Clarke J., 2005, Customer disclosures, impression management and the construction of legitimacy, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 18, iss. 3, s. 313-345.
 • Oliver C., 1991, Strategic responses to institutional processes, Academy of Management Review, 16(1), s. 145-179.
 • Pfeffer J., 1981, Management as Symbolic Action, [w:] Research in Organizational Behavior, vol. 3, red. L.L. Cummings, B.M. Staw, Greenwich, CT: JAI Press, s. 1-52.
 • Rafaeli A., Vilnai-Yavetz I., 2004, Instrumentality, aesthetics and symbolism of physical artifacts as triggers of emotion, Theoretical Issues in Ergonomics Science, 5, s. 91-112.
 • Rodrigue M., Magnan M., Cho Ch.H., 2013, Is environmental governance substantive or symbolic? An empirical investigation, Journal of Business Ethics, 114, s. 107-129.
 • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl , dostęp: 30.03.2017.
 • Stevens J.M., Steensma H.K., Harrison D.A., Cochran P.L., 2005, Symbolic or substantive document? The influence of ethics codes on financial executives' decisions, Strategic Management Journal, 26, s. 181-195.
 • Suchman M.C., 1995, Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches, Academy of Management Review, 20(3), s. 571-610.
 • Szmajke A., 2001, Autoprezentacja - niewinny spektakl dla innych i siebie, [w:] Kofta M., Szustrowa T., Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN, Warszawa.
 • van Halderen M.D., Bhatt M., Berens G.A.J.M., Brown T.J., van Riel C.B.M., 2016, Managing impressions in the face of rising stakeholder pressures: examining oil companies' shifting stances in the climate change debate, Journal of Business Ethics, February, vol. 133, iss. 3, s. 567-582.
 • Walker K., Wan F., 2012, The harm of symbolic actions and green-washing: corporate actions and communications on environmental performance and their financial implications, Journal of Business Ethics, 109, s. 227-242.
 • Wang J.L., 2016, Literature review on the impression management in corporate information disclosure, Modern Economy, 7, s. 725-731.
 • Westphal J.D., Zajac E.J., 1994, Substance and symbolism in CEOs' long-term incentive plans, Administrative Science Quarterly, 39(3), s. 367-390.
 • Westphal J.D., Zajac E.J., 1998, The symbolic management of stockholders: Corporate governance reforms and shareholder reactions. Administrative Science Quarterly, 43(1), s. 127-153.
 • Westphal J.D., Zajac E.J., 2001, Decoupling policy from practice: The case of stock repurchase programs, Administrative Science Quarterly, 46(2), s. 202-228.
 • Wielki słownik języka polskiego, http://wsjp.pl, dostęp: 30.03.2017.
 • Womack M., 2005, Symbols and Meaning: A Concise Introduction, AltaMira Press, California.
 • Zott Ch., Huy Q.N., 2006, How Entrepreneurs Use Symbolic Management to Acquire Resources, LSE, RICAFE2 - Regional Comparative Advantage and Knowledge Based Entrepreneurship, Working Paper, no. 029, June.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.