PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 480 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 61--70
Tytuł artykułu

Ewolucja ujmowania kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of Recognition of Operational Costs of A Company in Accounting Books
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest analizie ujmowania kosztów operacyjnych działalności przedsiębiorstwa. Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie w konstrukcji systemu informacyjnego jego zarządzania. Zaś sposób ujęcia tych kosztów świadczy o znajomości kosztów jego działalności przez kadrę zarządzającą. Na podstawie analizy dostępnych wzorcowych zakładowych planów kont oraz literatury w zakresie rachunkowości i rachunku kosztów można jednoznacznie stwierdzić, że dominuje w nich nurt rozwiązań na potrzeby sprawozdawcze, tzw. księgowy. Wynikiem tego jest pewne przyzwyczajenie księgowych do stosowanych rozwiązań oraz brak komunikacji pomiędzy księgowymi i kadrą techniczną. W artykule przedstawiono sposób ujmowania kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa we wzorcowych planach kont i literaturze oraz potrzeby informacyjne kadry zarządzającej w zakresie ujmowania kosztów(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the analysis of recognition of operational costs of a company. The recognition of operational costs in a company has a fundamental meaning in the construction of management information system. The way of recognition of operational costs displays the acquaintance of company's management with own operational costs. Based on the analysis of available model charts of accounts and the literature related to accounting and cost accounting it is clear that the co-called accounting solutions for the reporting purposes dominate. This results in the habit of accountant to use known solutions and the lack of communication between them and technical staff. This paper presents the way of recognition of operational costs of a company in model charts of accounts and literature and the management's information needs related to the recognition of costs(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baran W., Karwowski M., Świderska G.K., 2011, Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej - ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, wyd. 2.
 • Biernacki M., 2006, Koszty działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i ich kalkulacja, [w:] Biernacki M., Janczyk-Strzała E., Kowalak R. (red.), Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Burzym E., 1980, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 • Drumlak U., 1999, System rachunkowości na tle systemów informacyjnych przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 • Gabrusewicz W., 2013, Atrybuty współczesnego rachunku kosztów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 291.
 • Gierusz J., 2012, Plan kont z komentarzem. Handel Produkcja Usługi, ODDK, Gdańsk.
 • Gorzelany W., Adamiak U., Pionk R., Kliszewski M., 2009, Zakładowy plan kont dla branży wodociągowo - kanalizacyjnej, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz
 • Hass-Symotiuk M., 2006, Zakładowy plan kont a potrzeby zarządzania jednostką gospodarczą, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 • Jaźwińska M., Kotapski R., 2008, Jak zaprojektować zakładowy plan kont w zakresie kosztów, Biuletyn Rachunkowości, nr 22.
 • Kasperowicz A., 2007, Koszty działalności usługowej w prawie bilansowym, [w:] Kowalak R. (red.), Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kiziukiewicz T., 2002, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T., 2003, Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności, [w:] Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE SA, Warszawa.
 • Klimas A., 2010, Przygotowanie wdrożenia systemu budżetowania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 10.
 • Kotapski R., 2005, Jak ewidencjonować koszty wydziałowe. Serwis FK, nr 51-52(557-558).
 • Kotapski R., 2006, Jak prowadzić ewidencję księgową na potrzeby zarządzania kosztami, Controlling i Rachunkowość Zarządcza. Rozwiązania. Porady Ekspertów, nr 2.
 • Kotapski R., 2014, Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, Wydawnictwo Marina, Wrocław.
 • Kotapski R., 2015, Zagubione koszty sprzedaży, Controlling i Zarządzanie, nr 2.
 • Malc W., 1969, Pomiar poziomu kosztów w przemyśle, PWE, Warszawa.
 • Matuszewicz J., 1976, Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.
 • Pałka M., 2009, Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, Wyd. Ekspert i Doradztwo, Wrocław, wydanie X.
 • Sawicki K., 1988, Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Sawicki K., 1995, Istota i podstawowa klasyfikacja kosztów, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość.
 • Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych, T. Ekspert, Wrocław.
 • Sawicki K., 1996, Międzyokresowe podmiotowe i przedmiotowe rozliczanie kosztów, [w:] Rachunek kosztów, Wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Sawicki K., 2014, Rachunkowość przedsiębiorstw produkcyjnych, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki, PWE SA, Warszawa.
 • Siwoń B., 1977, Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Skrzywan S., Fedak Z., 1984, Rachunkowość przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa.
 • Stadtműller R., 1972, Księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Świderska G.K. (red.), 2002, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. 1, Difin, MAC, Warszawa. Świderska G.K. (red.), 2009, Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Turowska W., Węgrzyn A., 2014, Rachunkowość, Wydawnictwo Marina, Wrocław, wyd. III.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.