PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 10 (CD) | 283--295
Tytuł artykułu

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na rozwój regionalny Europy Środkowo-Wschodniej

Warianty tytułu
The Impact of the Global Financial Crisis on Regional Development in Central and Eastern Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono przebieg i rezultaty procesu rozwoju regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) w latach 2008-2015 w powiązaniu z integracją europejską, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z globalnego kryzysu finansowego. Opracowanie składa się z wprowadzenia, trzech części i wniosków. We wprowadzeniu zdefiniowano pojęcie EŚW oraz podano cel i zakres badania opisanego w artykule. W pierwszej części przedstawiono strukturę regionalną EŚW, w drugiej podano wyniki analizy dynamiki wzrostu gospodarek krajowych i regionalnych EŚW na tle UE, a w trzeciej przedstawiono wyniki analizy procesu konwergencji/dywergencji gospodarczej w regionach NUTS 2. Artykuł kończą syntetyczne wnioski dotyczące wpływu kryzysu globalnego na rozwój regionalny, które mogą mieć znaczenie dla usprawnienia polityki regionalnej. Z przedstawionych w artykule badań wynika, że proces konwergencji gospodarczej występuje w prawie wszystkich regionach EŚW, co jest pozytywnym skutkiem polityki spójności UE. Proces ten jest jednak bardzo zróżnicowany. Globalny kryzys finansowy zahamował rozwój regionów EŚW, lecz jego wpływ na konwergencję gospodarczą był niejednoznaczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the course and results of the regional development process of Central and Eastern Europe (CEEC) in 2008-2015 in connection with European integration, with particular emphasis on the conditions resulting from the global financial crisis. The paper consists of the introduction, three parts and conclusions. The introduction defines the concept of CEE and gives the purpose and scope of the study, described in the article. The first section presents the regional structure of CEE, the second presents the results of the analysis of growth dynamics of national and regional CEE economies against the EU, and the third part presents the results of the analysis of the convergence / economic divergence process in NUTS 2 regions. The paper ends with the synthetic conclusions about the impact of the global crisis on regional development, which may be important for the improvement of regional policy. The research presented in the paper shows that the process of economic convergence occurs in almost all regions of CEE, which is a positive effect of EU cohesion policy. However, this process is very differential. The global financial crisis has impeded the development of CEE regions, but its impact on economic convergence was very ambiguous. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
283--295
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • 1. Albiński, P. (2014). Kryzysy i polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej. W: P. Albiński (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
  • 2. Instytut Ekonomiczny NBP (2015). Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, nr 2/15, Warszawa.
  • 3. Jóźwik, B. (2017). Realna konwergencja gospodarcza państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
  • 4. Kosiedowski, W. (2008). Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  • 5. Kosiedowski, W. (2016). Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla konkurencyjności międzynarodowej Europy Środkowo-Wschodniej, "Przegląd Organizacji", nr 3(914), s. 25-33.
  • 6. Pytlik, B. (2014). Dług publiczny w wybranych państwach Europy Środkowej w warunkach kryzysu. W: I. Zawiślińska (red.), Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity (s. 148-151). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
  • 7. Commission Regulation (EU) No 1319/2013 of 9 December 2013 amending annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS), [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1319], dostęp 31.07.2017.
  • 8. http://ec.europa.eu/eurostat, dostęp 29.07.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.