PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 10 (CD) | 310--320
Tytuł artykułu

Marketing terytorialny i jego rola w zrównoważonym rozwoju gmin

Autorzy
Warianty tytułu
Territorial Marketing and Its Role in Sustainable Development of Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była identyfikacja związku koncepcji marketingu terytorialnego z koncepcją zrównoważonego rozwoju gmin oraz wskazanie promocji i kształtowania wizerunku, jako narzędzi wspierających realizację strategii zrównoważonego rozwoju. Dla osiągnięcia powyższego celu, w artykule opisano istotne w kontekście analizowanego tematu, pojęcie zrównoważonego rozwoju, strategii rozwoju oraz marketingu terytorialnego. Wskazano również na powiązania pomiędzy tymi kategoriami. W artykule wskazano, że koncepcja zrównoważonego rozwoju lokalnego łączy się z koncepcją marketingu terytorialnego. W realizacji celów rozwoju zrównoważonego pomocne może być podejście marketingowe. Istnieje bowiem spójność dążeń marketingowych z dążeniami zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to identify the relationship concept of territorial marketing the concept of sustainable development and an indication municipalities promotion and shaping the image of as a tool to support the realization of the strategy of sustainable development. To achieve this objective, this article discusses important in the context of the analyzed subject, the concept of sustainable development, strategy development and territorial marketing. Also pointed out the links between these concepts. The article pointed out that the concept of sustainable local development links with the concept of territorial marketing. In implementing sustainable development may be helpful marketing approach. There is a coherence aspirations of Marketing with the aspirations of sustainable development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
310--320
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Altkorn J. (red.) (2002). Podstawy marketingu, Kraków: Instytut Marketingu.
 • 2. Biznes. (2007). t. 9, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 3. Borys T. (2005). Aksjologiczne podstawy rozwoju. W: F. Piontek , J. Czerny (red.) Humanistyczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty kategorii "rozwój", Warszawa-Bytom, Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i środowisko", nr 40.
 • 4. Domański T. (1997). Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne. W: (red.) Domański T. Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Łódź : Centrum Badań i Studiów Francuskich. Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki.
 • 5. Duczkowska-Piasecka M. (red.). (2013). Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Warszawa: Difin.
 • 6. Florek M. (2006). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 7. Gajdzik B. (2009). Jakość w przestrzeni lokalnej w koncepcji zrównoważonego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, 9-17.
 • 8. Girard V. (1999). Contribution à l'étude du marketing territorial: Le cas de projets de ville et d'aglomération françaises, Thèse pour l'obtention du Doctorat ès Sciences de Gestion. Lyon: Université Jean Moulin Lyon III, l'Institut d'Administration des Entreprises.
 • 9. Gollain V. (2010). Guide du marketing territorial. Réussir son marketing territorial en 10 étapes. Voiron: Territorial.
 • 10. Gołuchowski J. (2009). Przesłanki wykorzystania technologii wiedzy w zarządzaniu publicznym. W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.). Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • 11. Hatem F. (2007). Le marketing territorial. Principles, méthodes et pratiques. Collombelles: EMS.
 • 12. Kłodziński M. (1999). Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. Warszawa PAN-IRWiR.
 • 13. Knecht Z. (2006) Public relations w administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 14. Kwiecień A. (2016) Human Capital - strategic aspect of sustainable developement fo the European Union, Ostrołęka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.
 • 15. Kowalewski A. T. (2006) Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • 16. Markowski T. (2006). Marketing terytorialny. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • 17. Nowińska E. (2000). Strategiczne planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych. W: B. Gruchman, F. Walk, E. Nowińska (red.). Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 • 18. Raftowicz-Filipkiewicz M. (2013) Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej gmin Doliny Baryczy. W: Nauki o Zarządzaniu. Managemennt Sciences 1 (14). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 19. Słodowa-Hełpa M. (2013) Rozwój zintegrowany: warunki, wymiary, wyzwania. Warszawa: CeDeWu.
 • 20. Szromnik A. (2012). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Business.
 • 21. Szwacka-Mokrzycka J. (2010) Rola promocji w strategii gminy. W: Krzyżanowska K. (red.). Wizerunek jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: SGGW.
 • 22. Stowarzyszenie Instytut Samorządu Terytorialnego, Strategia rozwoju gminy. http://www.sist.org.pl/dla-samorzadow/oferta-dla-jst (10.11.16).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.