PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 482 Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges | 47--60
Tytuł artykułu

Development of Financial Systems in 1995-2014 - a Factor Analysis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rozwój systemów finansowych w latach 1995-2014 - analiza czynnikowa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badania była analiza rozwoju systemów finansowych 19 europejskich krajów postkomunistycznych i 21 krajów wysokorozwiniętych w okresie 1995-2014. Zastosowanie analizy czynnikowej pozwoliło na zidentyfikowanie dwóch nieobserwowalnych czynników, które odpowiadają za większość wariancji 9 zmiennych charakterystycznych dla rozwoju gospodarki, systemu finansowego oraz kondycji sektora bankowego i struktury systemu finansowego. Pierwszy czynnik obejmuje ogólny rozwój systemu finansowego, a drugi rolę sektora bankowego. Rola poszczególnych czynników jest zróżnicowana w badanych grupach krajów. O ile sektor bankowy jest znaczącą siłą napędową rozwoju w obu grupach, to w krajach wysokorozwiniętych istotną rolę odgrywa także rozwój rynku giełdowego, co z kolei nie jest obserwowalne w krajach postkomunistycznych. Wyniki wskazują na istnienie większej jednorodności w kierunkach rozwoju systemów finansowych wśród krajów postkomunistycznych, natomiast rola wspomnianych czynników jest bardziej zróżnicowana w gospodarkach wysokorozwiniętych. Analiza czynnikowa prowadzi także do wniosku, że globalny kryzys finansowy nie spowodował trwałych zmian strukturalnych w obu procesach(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to analyse financial system development patterns for both 19 post-communist European economies and 21 non-post-communist (advanced) countries over the 1995-2014 period. The use of a factor analysis allowed for identifying two unobservable factors which account for most of the variance of the 9 observed variables characteristic of the economic and financial development, the banking sector's standing and the structure of the financial sector. Identified factors represent the financial system development and growth of the banking sector, but their roles differ among the analysed groups of countries. The banking sector is a significant driving force of development in both cases. Yet, in advanced economies, a certain role is also played by the stock market, which is not the case for post-communist countries. The results show that there is higher homogeneity in the financial system development patterns in post-communist countries, while the roles of both factors are more heterogeneous among advanced economies. Lastly, the results provide evidence that the global financial crisis did not cause a permanent structural change in these two processes(original abstract)
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
autor
 • Warsaw School of Economics, Poland; National Bank of Poland
Bibliografia
 • Akimov A., Wijeweera A., Dollery B., 2009, Financial development and economic growth: evi-dence from transition economies, Applied Financial Economics, vol. 19:12, p. 999-1008, doi: 10.1080/09603100701857880 (29.08.2017).
 • Bojnec Š., Oliynyk O., 2014, Comparative Analysis of Financial Systems in Slovenia and Ukraine, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, vol. 2, no. 3, p. 81-94.
 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., 2017, Financial Development and Economic Growth: The Role of Foreign-Owned Banks in CESEE Countries, Sustainability, no. 9, p. 1-25, doi: 10.3390/su9030335 (29.08.2017).
 • Caviglia G., Krause G., Thimann C., 2002, Key features of the financial sectors in EU accession countries, [in:] Thimann C. (ed.), Financial Sectors in EU Accession Countries, ECB, p. 15-30, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialsectorseuaccessionen.pdf?592cfa2cb97ab362f427600c8f216668 (29.08.2017).
 • Dawson P.J., 2003, Financial development and growth in economies in transition, Applied Economics Letters, vol. 10, no. 13, p. 833-836, http://dx.doi.org/10.1080/1350485032000154243 (29.08.2017).
 • Fink G., Haiss P., Vuksic G., 2008, Contribution of fi nancial market segments at different stages of development: Transition, cohesion and mature economies compared, Journal of Financial Stability, vol. 5, no. 4, p. 431-455, doi: 10.1016/j.jfs.2008.05.002 (29.08.2017).
 • Firescu B., 2012, Crises Effects on Financial System Structure in some Post-Communist Countries, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 58 (2012), p. 444-453.
 • Iwanicz-Drozdowska M., 2016, Sieć bezpieczeństwa finansowego. Gdzie szukać liderów?, [in:] Karmańska A., Ostaszewski J. (eds.), Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, p. 195-211.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., 2017, Development of Financial Systems in 1995-2014: A Factor Analysis, [in:] Jajuga K., Orlowski L.T., Staehr K. (eds.), Contemporary Trends and Challenges in Finance, Proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance, Springer, Cham, p. 125-134, 125-134, doi: 10.1007/978-3-319-54885-2 (29.08.2017).
 • Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., 2016, Financial development. Have post-communist countries converged?, Transformations in Business and Economics, vol. 15, no. 2A (38A), p. 389-414.
 • Kasprzak-Czelej A., 2010, Wpływ rozwoju systemu finansowego na wzrost gospodarczy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, vol. XLIV, no. 2, p. 17-30.
 • Klomp J., de Haan J., 2012, Banking risk and regulation: Does one size fit all?, Journal of Banking and Finance, vol. 36 (12), p. 3197-3212, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.006 (29.08.2017).
 • Koivu T., 2002, Do Efficient Banking Sectors Accelerate Economic Growth in Transition Countries?, Bank of Finland, BOFIT Discussion Paper, no. 14/2002.
 • Kootstra G.J., 2004, Exploratory Factor Analysis: Theory and Application, University of Groningen, Groningen.
 • Kornai J., 1979, Resource-Constrained Versus Demand-Constrained Systems, Econometrica, no. 47/4, p. 801-19, doi: 10.2307/1914132 (29.08.2017).
 • Levine R., 2005, Finance and Growth: Theory and Evidence, [in:] Aghion P. and Durlauf S.N. (eds.), Handbook of Economic Growth, Amsterdam, Elsevier, p. 865-934, https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01012-9 (29.08.2017).
 • Matysek-Jędrych A., 2007a, System finansowy - definicja i funkcje, Bank i Kredyt, no. 10/2007, p. 38-50.
 • Matysek-Jędrych A., 2007b, Struktura i modele systemu finansowego, Bank i Kredyt, no. 11-12/2007, p. 87-102.
 • Matysek-Jędrych A., 2008, Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, Bank i Kredyt, no. 1/2008, p. 34-60.
 • Mehl A., Winkler A., 2003, The finance-growth nexus and financial sector environment: new evidence from southeast Europe, Paper Presented at The Ninth Dubrovnik Economic Conference on Banking and the Financial Sector in Transition and Emerging Market Economies, Croatian National Bank.
 • Petkovski M., Kjosevski J., 2014, Does banking sector development promote economic growth? An empirical analysis for selected countries in Central and South-Eastern Europe, Economic Research Ekonomska Istraživanja, Vol. 27/1, p. 55-66, doi:10.1080/1331677X.2014.947107 (29.08.2017).
 • Pietrucha J., 2013, System finansowy a wzrost i rozwój gospodarczy [in:] Swadźba S. (ed.), Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne, p. 133-145.
 • Saci K., Holden K., 2008, Evidence on growth and financial development using principal components, Applied Financial Economics, vol. 18 (19), p. 1549-1560, http://dx.doi.org/10.1080/09603100701720286 (29.08.2017).
 • Sobol M., 2015, System finansowy a wzrost gospodarczy, Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, no. 2, p. 42-57.
 • Suhr D.D., 2005, Principal Component Analysis vs. Exploratory Factor Analysis, SUGI 30 Proceedings, University of Northern Colorado Paper, no. 203-30.
 • Wasilewski M., Olinynyk O., Adamenko V., 2015, Financial Systems and Economic Growth: Evidence from Poland and Ukraine, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, vol. 2, no. 74, p. 559-573, doi: 10.18276/frfu.2015.74/2-49 (29.08.2017).
 • Yu J-S., Hassan M., Sanchez B., 2012, A re-examination of financial development, stock markets development and economic growth, Applied Economics, vol. 44(27), p. 3479-3489, http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2011.577019 (29.08.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.