PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 8 | nr 24 Globalne dobra publiczne | 99--119
Tytuł artykułu

Internet jako globalne dobro publiczne in statu nascendi

Warianty tytułu
Internet as a Global Public Good in Statu Nascendi
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy internet może być aktualnie postrzegany jako globalne dobro publiczne, jak sugeruje zapis z Karty Praw Internetowych z 2001 r. (APC, 2001).
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Internet jest jednym z głównych elementów rewolucji technik informacyjnych, która przeobraża współczesne społeczeństwa w taki sposób, iż wytwarzanie, przetwarzanie i transmisja informacji stają się w nich fundamentalnymi źródłami produktywności i władzy (Castells, 2000; 2008). Pod koniec 2016 r. doświadczyliśmy globalnego przejścia internetyzacji, gdy ponad połowa ludności ziemskiej uzyskała dostęp do internetu (Internet Statistics, 2016), a Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, badający poziom globalnej cyfryzacji, ogłosił, iż ludzie przestali wchodzić do sieci, tylko w niej są (ITU, 2016). Odwołując się do koncepcji globalnych dóbr publicznych oraz bazując na analizie najnowszych danych cyfryzacji i metodzie studium przypadków, artykuł odpowiada na ww. pytanie badawcze.
PROCES WYWODU: Artykuł składa się z trzech części. We wstępie zarysowuje przebieg rozwoju społeczeństwa informacyjnego z perspektywy globalnej oraz internetu jako światowego dobra wspólnego. W dalszej części szczegółowo analizuje najważniejsze bariery stojące na przeszkodzie, by internet w pełni osiągnął status dobra publicznego o charakterze globalnym. Ostatnia część artykułu poświęcona jest analizie wybranych instytucji międzynarodowych dążących do popularyzacji internetu i niwelowania wielowymiarowych podziałów cyfrowych.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Artykuł pokazuje m.in., iż dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego dotyczy tylko niektórych części globu oraz jedynie pewnych grup społecznych i nie jest zjawiskiem uniwersalnym. Wskazuje na to, kto najczęściej wchodzi w skład około 3,5 miliarda ludzi na świecie, którzy wciąż są pozbawieni dostępu do internetu. Identyfikuje również główne problemy, na jakie natrafiają organizacje walczące z wykluczeniem cyfrowym w skali globalnej.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W części podsumowującej artykuł konstatuje, iż internet posiada wielki potencjał, by w przyszłości stać się dobrem publicznym o charakterze globalnym, ale z pewnością nie jest nim aktualnie. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The goal of the article is to answer the question whether Internet can now be seen as a global public good as suggested by the 2001 Internet Rights Charter (APC, 2001).
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The Internet is one of the main components of the information technology revolution that has been transforming modern societies in such a way that the production, processing and transmission of information becomes one of the fundamental sources of productivity and power in them (Castells, 2000; 2008). At the end of 2016, we experienced global Internet connectivity transition when more than half of the world's population gained access to the Internet (Internet Statistics, 2016), and the International Telecommunication Union pointed out that people were no longer accessing the Internet, but they lived online (ITU, 2016). The article responds to the aforementioned research question by referring to the concept of global public goods, analysis of the latest data on Internet usage and case study method.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of three parts. In the introduction, it outlines the development of the information society from a global perspective and the Internet as a global common good. Then it analyzes in detail the most important barriers that prevent the Internet from reaching the status of a global public good. The final part of the article is devoted to the analysis of selected international institutions seeking to popularize the Internet and fight with multidimensional digital divisions.
RESEARCH RESULTS: The article shows, among other things, that the dynamic development of the information society affects only certain parts of the globe and only certain social groups and is not a universal phenomenon. It sheds light on circa 3.5 billion people in the world who are still deprived of access to the Internet. It also identifies the problems encountered by organizations fighting digital exclusion on a global scale.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: In the concluding part, the article states that the Internet has great potential to become a global public good in the future, but it is certainly not fully global public good today. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
8
Strony
99--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andreasson, K. (red.). (2015). Digital Divides: The New Challenges and Opportunities of e-Inclusion. Boca Raton: Routledge.
 • APC. (2001). APC Internet Rights Charter | Association for Progressive Communications. Pozyskano z: https://www.apc.org/en/node/5677/ (dostęp: 22.02.2017).
 • APC. (2006). Annual Report 2005. Association for Progresive Communications. Pozyskano z: https://www.apc.org/en/system/files/apc_ar2005_EN_0.pdf.
 • APC. (2014). End violence: Internet intermediaries and violence against women online | Association for Progressive Communications. Pozyskano z: https://www.apc.org/en/pubs/end-violence-internet-intermediaries-and-violence (dostęp: 04.04.2017).
 • APC. (2016). Annual Report 2015. Association for Progresive Communications. Pozyskano z: https://www.apc.org/en/system/files/APC_AnnualReport_2015-web.pdf.
 • Asay, M. (2009). Is Internet access a "fundamental right"? Pozyskano z: https://www.cnet.com/news/is-internet-access-a-fundamental-right/ (dostęp: 23.03.2017).
 • Bendyk, E. (2012). Ideologia społeczeństwa informacyjnego. Pozyskano z: http://www.calculemus.org/lect/mes99-00/spin/1bendyk.html (dostęp: 24.02.2017).BITKOM. (2014). Senioren in der digitalen Welt. Berlin. Pozyskano z: https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2014/Dezember/141212-BITKOM-Praesentation-Senioren-in-der-Digitalen-Welt-12-12-2014.pdf.
 • Castells, M. (2000). The Network Society. W: D. Held (red.), The Global Transformations Reader. Cambridge: Polity, 68-75.
 • Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
 • Dijk, J.A.G.M. van. (2005). The Deepening Divide: Inequality in the Information Society (1 edition). Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, Inc.
 • Dijk, J A.G.M. van. (2012). The Network Society (3 edition). SAGE Publications Ltd.
 • Doktorowicz, K. (2005). Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Economist. (2016). The rise of the superstars. Pozyskano z: http://www.economist.com/news/special-report/21707048-small-group-giant-companiessome-old-some-neware-once-again-dominating-global (dostęp: 24.03.2017).
 • Goban-Klas, T., i Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Fundacji Postępu Telekomunikacji.
 • Guillén, M.F., i Suárez, S.L. (2005). Explaining the Global Digital Divide: Economic, Political and Sociological Drivers of Cross-National Internet Use. Social Forces, 84(2), 681-708. Pozyskano z: https://doi.org/10.1353/sof.2006.001.5
 • Hofmokl, J. (2009). Internet jako dobro wspólne. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Internet Statistics. (2016). World Internet Users Statistics and 2016 World Population Stats. Pozyskano z: http://www.internetworldstats.com/stats.htm (dostęp: 22.02.2017).
 • ITU. (2015). Individuals using the Internet 2005 to 2014 - Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (ITU). Retrieved 25 May 2015. Geneva: International Telecommunication Union.
 • ITU. (2016). Measuring the Information Society Report 2016. Geneve: International Telecommunication Union. Pozyskano z: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf.
 • Kollock, P., i Smith, M. (red.). (1999). Communities in Cyberspace. London: Routledge.
 • Komisja Europejska. (1995). Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Pozyskano z: http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html (dostęp: 20.03.2017).
 • Marshall, G. (red.). (2005). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Naisbitt, J. (1982). Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives (1st edition). New York, N.Y.: Warner Books, Inc.
 • Norris, P. (2001). Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nowina-Konopka, M. (2008). Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce. Nowy Sącz.
 • OECD. (2013). The Internet Economy on the Rise. Paris: OECD.
 • OECD. (2015). OECD Digital Economy Outlook 2015. Paris: OECD.
 • OECD. (2017). Information and communication technology (ICT) - Internet access - OECD Data. Pozyskano z: http://data.oecd.org/ict/internet-access.htm (dostęp: 26.03.2017).
 • Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations, Fourth Edition (4 edition). New York; London: Free Press.
 • Statistics Canada. (2003). Canada's Journey to an Information Society. Ottawa: Statistics Canada. Pozyskano z: http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/56-508-X/56-508-XIE2003001.pdf.
 • Tamburrano, D. (2014). EU should recognise internet access as a "human right" | The Parliament Magazine. Pozyskano z: https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/eu-should-recognise-internet-access-human-right (dostęp: 23.03.2017)
 • UN. (2016). E-government Survey 2016. New York: UN.
 • Wąsowski, M. (2016). Premier Estonii jedną wypowiedzią podbił internet. Pozyskano z: //businessinsider.com.pl/polityka/taavi-roivas-premier-estonii-o-e-panstwie-internet-prawem-czlowieka/wrftthp (dostęp: 14.02.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.