PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 17--31
Tytuł artykułu

Dobro wspólne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Common Good
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie dobra wspólnego jest pojęciem szerszym niż pojęcie interesu publicznego, na którym przez lata skupiała się uwaga doktryny i orzecznictwa. W obecnych czasach kryzysu państwa, którego podstawowe elementy omówiono w opracowaniu, refleksja nad pojęciem dobra wspólnego wydaje się szczególnie ważna dla ochrony podstaw idei oraz realizacji rządów prawa. Zakotwiczone w konstytucji ma także poważne konsekwencje dla oceny działań administracji publicznej, jak wskazuje bowiem doktryna, o ile interes publiczny dotyczy zawsze zbiorowości, o tyle dla dobra wspólnego może być niezbędna np. ochrona jednostki, jej godności, pozycji prawnej. Wskazano także, jak naruszenie zasad działania administracji publicznej w procesie legislacyjnym zagraża dobru wspólnemu. W artykule ukazano możliwe konkretyzacje pojęcia dobra wspólnego w prawie administracyjnym. Dotyczyć to może zarówno zadań administracji, jak i wykonywania kierownictwa w administracji publicznej. Przedstawiono postulaty badawcze w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of the common good is a wider concept than the concept of public interest, which has for years been the focus of interest of the doctrine and judicial decisions. At the time of the current State crisis, the fundamental elements of which are discussed in the paper, a reflexion on the common good seems to be of particular importance for the protection of the fundamentals of the idea and the realisation of the rule of law. Both are anchored in the Constitution but have significant consequences for the evaluation of actions taken by public administration. Furthermore, as the doctrine shows, while public interest concerns a collective action, the common good requires the protection of an individual, their dignity and legal position. It has also been shown that the common good may be put in jeopardy as a result of the infringement of the principles according to which public administration functions. Possible concretisations of the concept of the common good in administrative law and consequently in the sphere of the performance of tasks or management in administration have been proposed and relevant directions of research programmes recommended. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • A. Choduń, S. Czepita, W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Szczecin 2010.
 • A. Wierciński, Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, w: R. Wieruszewski, Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław 1991.
 • D. Grimm, Über europäisches Parlament [O Parlamencie Europejskim], w: Nachdenken über unseren Kontinent, "Zur Debatte", Heft 6, 2014/46, Europa.
 • D. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik (red.), Księga Pamiątkowa ku czci A. Smoktunowicza. Racjonalny ustawodawca, racjonalna administracja, Białystok 2016.
 • D. Stola, "Kraj bez wyjścia?", Warszawa 2010.
 • F. Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji, Poznań 2015.
 • F. Longchamps, Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na Zachodzie Europy, Wrocław 2001.
 • G. Szpor (red.), Internet publiczne bazy danych i Big Data, Warszawa 2014.
 • H. Arendt, Ideologia i terror. Nowatorska forma rządów, Warszawa 2013.
 • H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 2014.
 • I. Krastew, Demokracja nieufnych. Eseje polityczne, Warszawa 2013.
 • I. Lipowicz, Uwagi o polskim systemie stanowienia prawa, "Państwo i Prawo" 2012, z. 7.
 • J. Babiak, A. Ptak, Samorząd terytorialny w II RP, Poznań 2010.
 • J. Blicharz, Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa, Wrocław 2012.
 • J. Boć, Wstęp, w: idem (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998.
 • J. Kuciński, W.J. Wołpiuk (red.), Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997, Warszawa 2012.
 • J. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Kraków 2004.
 • J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż 2011.
 • J. Starościak, Instytucje prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, Wrocław 1973.
 • J. Tischner, Naród i jego prawa: komentarz do przemówienia Jana Pawła II na forum ONZ w październiku 1995 roku, "Znak" 1997, nr 4.
 • J. Trzciński, Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, w: J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, Warszawa 2005.
 • J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007.
 • J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998.
 • K. Dobrzeniecki, Konflikty wartości konstytucyjnych związane z funkcjonowaniem internetu. Kazus przetwarzania danych w chmurze, w: G. Szpor (red.), Internet cloud computing, przetwarzanie w chmurach, Warszawa 2013.
 • K. Podgórski, Wymogi ochrony środowiska w organizacji i procedurze planowania przestrzennego, w: idem (red.), Zagadnienia proceduralne w administracji, Katowice 1984.
 • Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.
 • M. Kasiński, Dobro wspólne, a lojalność pracowników i funkcjonariuszy pełniących służbę publiczną w administracji, w: Z. Duniewska et al. (red.), O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, Łódź 2017.
 • M. Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012.
 • M. Stahl, Cel publiczny, interes publiczny i dobro wspólne, w: eadem (red.), Prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013.
 • M. Stahl, Dobro wspólne w prawie administracyjnym, w: J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009.
 • M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 • M. Zdyb, Dobro wspólne w perspektywie art. 1 Konstytucji RP, w: F. Rymarz, A. Jankiewicz (red.), Trybunał Konstytucyjny Księga XV-lecia, Warszawa 2001.
 • Przemówienie Jana Pawła II z 11 czerwca 1989, w: S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła: Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław 2003.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", Dz. U. 2016, poz. 283.
 • S. Korboński, Polskie państwo podziemne, Warszawa 2008.
 • S. Rozmaryn, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1951.
 • S. Rozmaryn, Prawo i państwo, Warszawa 1949.
 • Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych - zagadnienia ogólne, w: M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.
 • T. Bigo, Samorząd terytorialny w świetle nowej konstytucji, Lwów 1933.
 • T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji administracji, w: System prawa administracyjnego, t. 1, Wrocław 1977.
 • T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji administracji, w: System prawa administracyjnego, Warszawa 1967.
 • T. Rabska, Prawny mechanizm kierowania gospodarką. Działalność prawodawcza administracji i jej uwarunkowania, Wrocław 1990.
 • T. Szawiel, Wartości, a transformacja, w: J. Schomburg, System wartości i norm społecznych podstawą rozwoju Polski, Gdańsk 2005.
 • W. Bartoszewski, O Żegocie, relacja poufna przed pół wieku, Warszawa 2013.
 • W. Bonowicz, K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 2010.
 • W. Brzozowski, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, "Państwo i Prawo" 2006, z. 11.
 • www.jastrzebie.pl.
 • Z. Duniewska, Dobro wspólne, wielość w swoistej jedności, w: Z. Duniewska et al. (red.), O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, Łódź 2017.
 • Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1984.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.