PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 33--47
Tytuł artykułu

O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
On the Need for Re-Interpretation (and Not Only) of Some Concepts of Territorial Self-Government Tasks and Competencies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród problemów z zakresu prawa samorządu terytorialnego budzących istotne kontrowersje interpretacyjne jedno z najistotniejszych miejsc zajmuje kwestia prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej, jej zakresu, granic i instrumentów umożliwiających jej wykonywanie. W szczególności wątpliwości dotyczą dwóch pojęć ze sobą nierozerwalnie związanych: "gospodarka komunalna" i "użyteczność publiczna", których dotychczasowa wykładnia oparta jedynie na regułach gramatyczno-językowych okazuje się całkowicie anachroniczna i nieprzystająca do aktualnie istniejących zadań samorządu terytorialnego, a wręcz blokująca możliwość realizacji jego istotnych funkcji, w szczególności kreatora polityki regionalnej lub lokalnej oraz równocześnie jej głównego wykonawcy jako podmiotu zarządzającego rozwojem. Dlatego niezbędne jest posłużenie się innymi metodami wykładni, a zwłaszcza wykładnią funkcjonalną i systemową. Jednak dla całkowitego wyeliminowania powstających wątpliwości interpretacyjnych niezbędne jest przyjęcie nowych rozwiązań normatywnych w postaci odpowiednich nowelizacji ustaw ustrojowych i uchwalenia zupełnie nowej ustawy o gospodarce komunalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the many issues of territorial self-government law whose interpretation leads to much controversy, one of the main ones is the scope, size and instruments used in business performance of a territorial self-governing unit operating as a business entity. What raises particular doubts is the concept of 'municipal economy' and inseparably bound to it concept of 'public utility'. Both have so far been interpreted based on the grammatical and semantic rules. This interpretation has turned out obsolete as it fails to meet the needs of today, and more specifically, the tasks of the contemporary territorial self-government. It even renders performance of certain functions of a self-governing unit impossible, particularly that of a creator of municipal or regional policy and that of its main executor in the capacity of the development manager. Hence the need to use other methods of interpretation, particularly the functional one and the systemic one. However, to eliminate the doubts arising from the interpretation of the two concepts completely, it will be necessary to adopt new normative solutions in the form of relevant amendments to the law on the political system or a new law on municipal economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Banasiński C., Jaroszyński K., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.
 • Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998.
 • Dziembowski Z., Problemy gospodarki finansowej komunalnych zakładów użyteczności publicznej, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 5.
 • Gonet W., Spółki komunalne, Warszawa 2008.
 • Gonet W., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, wzory umów i regulaminów, Warszawa 2010.
 • Kieres L., System prawa administracyjnego, t. 8b: Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2013.
 • Kulesza M., Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10.
 • Lemańska J., Adekwatność prawnej regulacji pozycji zarządu województwa w odniesieniu do podstawowego zadania samorządu województwa - rozwoju regionalnego, w: M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu województwa, Warszawa 2014.
 • Lemańska J., Zakres i stopień samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego, w: M. Stec, K. Bandarzewski (red.), Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, Warszawa 2015.
 • Niewiadomski Z., System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, Warszawa 2011.
 • Niżnik-Dobosz I., Dobosz P., [w:] Chmielnicki, P. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym, Warszawa 2013.
 • Piątek S., Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako instytucja gospodarcza, Warszawa 1986.
 • Skoczylas A., Piątek W., [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. 2, red. M. Safjan, P. Bosek, Warszawa 2016.
 • Stec M., Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce. Rola samorządu terytorialnego: gminy, powiatu i województwa oraz administracji rządowej w nowoczesnym państwie XXI w., w: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce (Reforma Administracji Publicznej. Materiały szkoleniowe), Warszawa 1998, z. 2.
 • Stec M., Mączyński M., Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, Kontrola Państwowa, nr 1, 2016.
 • Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 r., t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 573.
 • Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z 20 kwietnia 2004 r., t.jedn.: Dz. U. 2014, poz. 1448 ze zm.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 446.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r., t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 814.
 • Ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r., t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 486.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r., t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 1829.
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r., t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 383 ze zm.
 • Wasilewski A., Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w świetle prawa polskiego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1982, nr 1-2.
 • Zięty J.J., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.