PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 155 | 161--184
Tytuł artykułu

Postawy pracowników wobec jakości postrzeganej systemu mierników efektywności pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employees' attitudes towards perceived quality of work efficiency measures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem pracy jest analiza postaw pracowników dwóch zakładów produkcyjnych spółki akcyjnej "Inco-Veritas", zlokalizowanych w miastach Góra Kalwaria oraz Susz, wobec jakości postrzeganej systemu mierników efektywności pracy wdrażanego w tych zakładach w różnych okresach. Na podstawie wykonanych badań postaw pracowników opracowano model charakterystyki wymiarowej oraz dwa modele jakości postrzeganej tego systemu, określające sposób oceny jego jakości postrzeganej odpowiednio przez pracowników zakładu w Górze Kalwarii, gdzie wcześniej rozpoczęto wdrażanie systemu, i pracowników zakładu w Suszu. Wyniki badań jakości postrzeganej przeprowadzonych w obydwu zakładach wykazały wyraźne zróżnicowanie postaw pracowników tych zakładów wobec jakości cząstkowych i całkowitej wdrażanego systemu syntetycznie, wyrażone przez pozytywnie zweryfikowaną hipotezę: "Jakość systemu mierników efektywności pracy spostrzegana przez pracowników rośnie wraz z upływem czasu i rozwojem tego systemu w organizacji".(abstrakt oryginalny)
EN
The study examined attitudes of workers in two manufacturing plants owned by a joint stock company 'Inco-Veritas' based in Góra Kalwaria and in Susz vis-à-vis perceived quality of a system of work efficiency measures implemented in the company in two different historical periods. Studies of workers' attitudes were used to build a dimensional characteristics model and two perceived quality models for the system, which identify ways of assessing its perceived quality by workers in Góra Kalwaria, where its implementation started earlier and by workers in Susz. Results of studies on the perceived quality conducted in both locations reflected clear differences in attitudes of workers from these plants vis-à-vis partial and total quality of implemented system expressed synthetically by positively verified hypothesis: "Quality of the system of work efficiency measures perceived by workers increases with time and the development of the system within the organisation."(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Becker B. E., Huselid M. A., High performance work systems and firm performance: A synthesis of research and managerial implications, "Research in Personnel and Human Resources" 1998, 16.
 • Buckingham M., Coffman C., Po pierwsze złam wszystkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, wydanie polskie, MT Biznes, Warszawa 2012.
 • Cameron K. S., Quinn R. E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Caroll S., Tosi H., Goal characteristics and personality factors in management by objectives program, "Administrative Science Quarterly" 1970, vol. 15, no. 3.
 • Carton R. B., Hofer C. W., Organizational financial performance: Identifying and testing multiple dimensions, "Academy of Entrepreneurship Journal" 2010, 16.
 • Collins J. C., Good to great: Why some companies make the leap and others not, Random House, London 2001.
 • Cross K. F., Lynch R. L., For good measure, "CMA Magazine" 1992, kwiecień.
 • Garvin D. A., Competing on the eight dimensions of quality, "Harvard Business Review" 1987, November-December.
 • Gerwin D., An agenda of research on the flexibility of manufacturing process, "International Journal of Operations and Production Management" 1987, vol. 7, no. 1.
 • Holbeche L., The high performance organization. Creating dynamic stability and sustainable success, Elsevier Butherworth Heinemann, Oxford 2005.
 • Holman D., Wall T. D., Clegg C. W., Sparrow P., Howard A., The new workplace. The guide to the human impact of modern working practices, John Wiley and Sons, Chichester 2003.
 • Huang S., Manufacturing System Modelling for Productivity Improvement, "Journal of Manufacturing System" 2002, issue, s. 1-9.
 • Huang S. H., Dismukes J. P., Mousalam A., Razzak R. B., Robinson D. E., Manufacturing productivity improvement using effectiveness metrics and simulation analysis, "International Journal of Production Research" 2003, vol. 41, no. 3.
 • Kaplan R. S., Norton D., Strategiczna karta wyników, PWE, Warszawa 2001.
 • Kennerley M., Neely A., Business performance measurement: Theory and practice, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Kolman R., Zastosowania inżynierii jakości. Podręcznik, Wyd. AIG, Bydgoszcz 2000.
 • Leong G. K., Snyder D. L., Ward P. T., Research in the process and content of manufacturing strategy, "OMEGA Managerial Journal of Management Science" 1990, vol. 18, no. 2, s. 109-122.
 • Light P. C., The four pillars of high performance. How robust organizations achieve extraordinary results, McGraw-Hill, New York 2005.
 • Maskell B., Performance measures of world class manufacturing, "Management Accounting" 1989, May.
 • Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. S. Doroszewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Miller D., Le Breton-Miller J., Managing for long run. Lessons in competitive adventage from great family businesses, Harward Business School Press, Boston 2005.
 • Moseng B., Bredrup H., A methodology for industrial studies of productivity performance, "Production Planning and Control" 1993, vol. 4, no. 3.
 • Neely A., The performance measurement revolution: why now and what next? , "International Journal of Operations & Production Management" 1999, vol. 19, iss. 2.
 • Neely A., Gregory M., Platts K., Performance measurement system design. A literature review and research agenda, "International Journal of Operations and Production Management" 1995, vol. 15, no. 4.
 • Neely A., Kennerley M., Walters A., Performance measurement and management: Public and private, Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 • Parasuraman A., Berry L. L., Zeithaml V. A., Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale, "Journal of Retailing" 1991, vol. 69, no. 4.
 • Patterson M. G., West M. A., Lawthom R., Nickell S., Impact of people management practices on business performance, Institute of Personel and Development, London 1997.
 • Pawluk A., Badanie postaw pracowników wobec jakości systemu mierników efektywności pracy, praca doktorska sporządzona pod kierunkiem prof. S. Doroszewicza, SGH, Warszawa 2016.
 • Peters T. J., Waterman M. H., In search of excellence: Lessons from America best companies, Harper and Row, New York 1982.
 • PN-EN ISO 9000: Systemy Zarządzania Jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006, s. 25.
 • Schneider B., Ashworth S. D., Higgs A. C., Carr L., Design, validity, and use of strategically focused employee attitude surveys, "Personnel Psychology" 1996, 49, s. 695-705.
 • Schneider B., Bowen D. E., Employee and customer perceptions of service in banks: Replication and extension, "Journal of Applied Psychology" 1985, 70, s. 423-433.
 • Scott D., Pisa R., Can Overall Factory Effectiveness Prolong Moore's Law?, "Solid State Technology" 1998, vol. 41, nr 3.
 • Slack N., The flexibility of manufacturing systems, "International Journal of Operations and Production Management" 1987, vol. 7, no. 4.
 • Slack N., Lewis M., Operations strategy, Prentice Hall, Pearson Education 2008.
 • Tangen S., Performance measurement: from philosophy to practice, "International Journal of Productivity and Performance Management" 2004, vol. 53, iss. 8.
 • Tunalv C., Manufacturing strategy - plans and business performance, "International Journal of Operations and Production Management" 1992, vol. 12, no. 3.
 • White G. P., A survey and taxonomy of strategy-related performance measures for manufacturing, "International Journal of Operations & Production Management" 1996, vol. 16, iss. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.