PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 8 | nr 24 Globalne dobra publiczne | 189--214
Tytuł artykułu

Istota polityki społecznej - "Powrót do źródeł"

Warianty tytułu
The Essence of Social Policy - "Return to Source"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem tej części artykułu, którego poprzednie dwie części: "Sprawiedliwe zaspokajanie potrzeb" oraz "Urzędowa, planowa dystrybucja" opublikowano w 2016 r. w Horyzontach Polityki vol. 7, no. 18 i 19, jest przedstawienie polityki społecznej jako nauki stosowanej i świadomej działalności aktualnie rządzącej władzy w Polsce.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Autor przedstawia związki polityki społecznej z naukami o polityce, innymi szczegółowymi politykami publicznymi, administracją, prawem, socjologią i psychologią społeczną.
PROCES WYWODU: Autor akcentuje konstytucyjne podstawy polityki społecznej. Prezentuje politykę społeczną jako sztukę rządzenia państwem. Określa jej przedmiot, opisuje treść, przedstawia jej zadania, stosowane przez nią akcje socjalne.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analogicznie jak w dwóch poprzednich artykułach skoncentrowanych na istocie polityki społecznej we współczesnej polityce społecznej, Autor postuluje włączenie w bieżącą politykę społeczną partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Autor zwraca uwagę, że najnowsza polityka społeczna była - i jest nadal po zmianie partii rządzącej w 2015 r. - przede wszystkim skoncentrowana na pojmowaniu polityki społecznej jako pomocy socjalnej dla części społeczeństwa. Jako przykład podaje najnowszy program socjalny "500 plus". (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this part of the article (the previous two parts titled "The fair distribution of goods" ["Sprawiedliwe zaspokajanie potrzeb"] and "Official, planned distribution" ["Urzędowa, planowa dystrybucja"] were published in 2016 in Horyzonty Polityki, vol. 7, no. 18 and 19) is presentation of the social policy as applied science and conscious activity of the present governing authorities in Poland.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The author presents the relations between the social policy and political sciences, other specific public policies, administration, law, sociology and social psychology.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The author puts an emphasis on the constitutional basis of the social policy. He presents the social policy as the art of state governance. He specifies its subject-matter, describes its content and presents its tasks and social actions.
RESEARCH RESULTS: Similarly to the two previous articles focused on the essence of the social policy in the contemporary social policy, the author proposes to include social partners and non-government organisations in the current social policy.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The author points out that the latest social policy was, during the Second Polish Republic, and still is, after the change of the ruling party in 2015, focused primarily on the notion of social policy as applied science, as a social assistance for a part of the society. He gives an example of the latest social programme - "500 plus". (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
8
Strony
189--214
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
  • Daszyńska-Golińska, Z. (1933). Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo TBSP Wolnej Wszechnicy Polskiej.
  • Grzybowski, S.M. (1948). Wstęp do nauki polityki społecznej. Kraków: Czytelnik.
  • Fox-Piven, F. i Cloward, R.A. (1971). Regulating the poor. The functions of public welfare. New York: Vintage Books.
  • Krzywicki, L. (1938). Praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Społecznej.
  • Rychliński, S. (1976). Polityka społeczna. Warszawa.
  • Szubert, W. (2012). Problemy pracy w koncepcjach programowych Delegatury Rządu na Kraj (1941-1945). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Szymański, A. (1925). Polityka społeczna. Lublin
  • Święcicki, M. (1960). Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939. Warszawa: PWN.
  • Zawadzki, W. (1927). Polityka socjalna a gospodarka społeczna. Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.