PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 10 (CD) | 348--359
Tytuł artykułu

Wieloletnie Ramy Finansowe w procesie kształtowania polityki spójności Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Multiannual Financial Framework in the Shaping Process EU Cohesion Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, analizie zostały poddane podstawowe zależności pomiędzy budżetem Unii Europejskiej jako strukturą jednoroczną, a Wieloletnimi Ramami Finansowymi, które od końca lat 80. Stały się istotnym instrumentem polityki finansowej UE. W drugiej części postawiono tezę, że instytucja Wieloletnich Ram Finansowych ma bezpośredni wpływ na wysokość, a zwłaszcza stabilność środków finansowych przeznaczanych na realizację polityki regionalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article consists of two parts. In the first case, the basic relations between the European Union budget as a one year structure and the Multiannual Financial Framework, which since the late 1980s have become an important instrument of EU financial policy, have been analyzed. In the second part, it was argued that the Multiannual Financial Framework has a direct impact on the amount and in particular the stability of the financial resources earmarked for the implementation of regional policy. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
348--359
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne na lata 2014-2020: Teksty urzędowe i komentarze, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016 r., s. 8, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_pl.pdf (dostęp: 16.07.2017).
 • 2. Gwiazda M., Kosewska-Kwaśny M., Żółciński S., Fundusze UE 2014-2020. Nowa Perspektywa - nowe możliwości, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • 3. Janiak K., Budżet Unii Europejskiej, Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej MSZ, Warszawa 2015.
 • 4. Małuszyńska M., Sapała M., Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Studia BAS nr 3(31) 2012, s. 109. www.sejm.gov.pl (dostęp: 31.07.2017).
 • 5. Milićević V., Wieloletnie Ramy Finansowe, Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej, maj 2017, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010503/04A_FT(2013)010503_PL.pdf
 • 6. Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, 2011, http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1353500530951045.pdf/1/ (dostęp: 21.05.2017).
 • 7. Polityka spójności na lata 2014-2020 Wdrażanie polityki spójności nabiera rozpędu, Panorama 2014 nr 48, Unia Europejska 2014, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag48/mag48_pl.pdf (dostęp: 19.06.2017).
 • 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. L 347/320 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013.
 • 9. Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, L 347/884, PL, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013.
 • 10. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL
 • 11. Usowicz K., Perspektywa finansowa 2014-2020 jako narzędzie polityki spójności, http://www.uwm.edu.pl/wne/katedry/kmakro/files/usowicz_k.pdf (dostęp: 14.08.2017).
 • 12. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Polityka regionalna, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014.
 • 13. http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm (dostęp: 19.08.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.