PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 485 Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny | 33--43
Tytuł artykułu

Instrumenty dywersyfikacji dochodów własnych miast na prawach powiatu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tools for Own-Source Revenues Diversification in Large Cities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie grup dochodów własnych bieżących, które są wykorzystywane przez miasta na prawach powiatu w celu dywersyfikacji. Analiza literatury pozwoliła zdefiniować trzy trendy dywersyfikacji: poprzez zmianę znaczenia podatku od nieruchomości; podatku dochodowego oraz dochodów niepodatkowych. Analiza ilościowa przeprowadzona została na podstawie zdefiniowanych grup dochodów, przy założeniu podziału miast na prawach powiatu na dwie grupy w oparciu o kierunek zmiany wskaźnika HHI pomiędzy rokiem 2015 a 2004. Wykazano, że istnieje współzależność pomiędzy wzrostem dochodów własnych bieżących per capita a wzrostem dywersyfikacji tych dochodów, co potwierdza fakt, że miasta, utrzymując określoną wydajność najważniejszych pod względem wpływów dochodów, zwiększają wydajność pozostałych. Jednocześnie wskazano, że grupą dochodów różnicującą dwa typy miast są dochody bieżące z majątku, a w dalszej kolejności są to opłaty (o charakterze daninowym) oraz pozostałe dochody własne(abstrakt oryginalny)
EN
The aim the article is to identify groups of own-source revenues that are used to diversify by large cities in Poland Literature review allowed to define three trends in diversification: by changing the meaning of real estate tax; income tax and non-tax revenues. The quantitative analysis was conducted on the basis of defined own-source revenues groups, based on the division of the cities into two groups, based on the direction of the change in the HHI, between 2015 and 2004. It has been shown that there is a correlation between growth in operating own-source revenues per capita and an increase of the diversification of these revenues, which confirms the fact that cities maintain a certain performance in terms of revenue receipts, they increase the efficiency of those less efficient. At the same time it was pointed out that the revenues group which distinguishing two types of cities is operating revenues from property, and subsequently fees (levies) and other operating revenues(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Carroll D.A., 2005, Are state governments prepared for fiscal crises? A look at revenue diversification during the 1990s, Public Finance Review, vol. 33(5), s. 603-633.
 • Chernick H., Langley A., Reschovsky A., 2011, Revenue diversification and the financing of large American central cities, Public Finance and Management, vol. 11(2), s. 138.
 • Hendrick R., 2002, Revenue diversification: Fiscal illusion or flexible financial management, Public Budgeting & Finance, vol. 22(4), s. 52-72.
 • Jordan M.M., Wagner G.A., 2008, Revenue diversification in Arkansas cities: The budgetary and tax effort impacts, Public Budgeting & Finance, vol. 28(3), s. 68-82.
 • Kogut-Jaworska M., 2011, Wpływ spowolnienia gospodarczego na potencjał wydatkowy gmin (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 10, s. 319-331.
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2005, Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004, Warszawa, http://rio.gov.pl/html/analizy/inw_komunalne/dzialalnosc_inw.pdf.
 • Markowitz H., 1952, Portfolio selection, The Journal of Finance, vol. 7(1), s. 77-91.
 • Ministerstwo Finansów, 2016, Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015, Warszawa.
 • Musgrave R.A., 1983, Who should tax, where, and what?, [w:] Tax Assignment in Federal Countries, ed. Ch.E. McLure, Jr., Centre for Research on Federal Financial Relations, Australian National University, Canberra.
 • Schunk D., Porca S., 2005, State-local revenue diversification, stability, and growth: Time series evidence, The Review of Regional Studies, vol. 35(3), s. 246.
 • Stocker F.D., 1976, Diversification of the local revenue system: income and sales taxes, user charges, federal grants, National Tax Journal, vol. 29, no. 3; ABI/INFORM Complete.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.