PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 11 | 5--14
Tytuł artykułu

Charakter prawny uchwały rady gminy w sprawie budżetu obywatelskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Nature of a Resolution of the Municipal Council Regarding the Civic Budget
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzenie gospodarki finansowej jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych wspólnie przez organy gminy. Zgodnie z koncepcją wyrażoną w ustawie o samorządzie gminnym organ stanowiący posiada wyłączne kompetencje w zakresie podejmowania uchwały budżetowej. Natomiast organ wykonawczy wykonuje uchwałę budżetową, odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową, a jednocześnie ma wyłączne prawo zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków budżetowych. W obowiązującym stanie prawnym członkowie wspólnoty samorządowej nie mają możliwości bezpośredniego wpływania na kształt polityki finansowej gminy. Wyjątek stanowi referendum lokalne w przedmiocie samoopodatkowania mieszkańców na cel publiczny oraz gospodarowanie funduszem sołeckim. Brak odpowiednich regulacji ustawowych nie oznacza jednak, że członkowie wspólnoty samorządowej nie mogą w żaden sposób wpływać na decyzje budżetowe podejmowane przez organy gminy. W ostatnich latach - jak zauważa autor - najpopularniejszą formą angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące wydawania środków finansowych gminy jest tzw. budżet obywatelski. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial management is one of the most important tasks performed jointly by municipal authorities. According to the concept expressed in the Act on municipal self-government, the decision-making authority has the exclusive powers to pass a budget resolution. However, the executive body implements the budget resolution, is responsible for appropriate financial management and simultaneously has the exclusive right to enter into commitments and to handle budget spending. In the state of the currently applicable law, members of the self-government community are unable to directly influence the shape of the municipality's financial policy. The exception is the local referendum on the self-taxation of the inhabitants for a public purpose, as well as the management of the parish fund. However, the lack of appropriate statutory regulations does not mean that the members of the self-government community can in any way influence budget decisions made by the authorities of the municipality. In recent years, the most popular form of involvement of residents in the decision-making processes on spending the municipality's funding has been the so-called civic budget. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • A. Borodo, Niektóre współczesne problemy prawne finansów samorządu terytorialnego w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2004/6, s. 5-14.
 • A. Wierzbica, Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014, s. 73-153.
 • B. Jaworska-Dębska, Normatywne podstawy społecznego dialogu w samorządzie terytorialnym [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Warszawa 2016, s. 61.
 • D. Dąbek, Artykuł 40 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015.
 • D. Sześciło, Uwarunkowania prawne budżetu partycypacyjnego w Polsce, "Finanse Komunalne" 2012/12, s. 15.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń 1996, s. 73.
 • E.C. Malisz, Samorządowe prawo miejscowe, Zielona Góra 2001 s. 22.
 • J. Glumińska-Pawlic [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016, s. 970.
 • J.H. Szlachetko, Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2016.
 • M. Korolewska, K. Marchewka-Bartkowiak, Budżet obywatelski jako przejaw aktywności społecznej - analiza doświadczeń na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, "Studia BAS" 2015/4, s. 130-134.
 • M. Ofiarska, Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rad gmin [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014, s. 277.
 • M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 125 i n.
 • R. Marchaj [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016, s. 179-180.
 • R. Marchaj, Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016; M. Augustyniak, R. Marchaj [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, Komentarz, red. B. Dolnick, Warszawa 2016, s. 179-191.
 • W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013, s. 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.