PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 11 | 23--32
Tytuł artykułu

Prawne uwarunkowania lokalizacji elektrowni wiatrowych - uwagi de lege lata po wejściu w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Warianty tytułu
Legal Considerations for Locating Wind Power Plants - De lege lata Remarks after the Act on Investments into Wind Power Plants Has Entered into Force
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia lokalizacji elektrowni wiatrowych wywołuje wiele konfliktów społeczno-biznesowych, które wyeliminować ma - przynajmniej na poziomie regulacyjnym - ustawa z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych1, obowiązująca w porządku prawnym od 16.07.2016 r. Wyznacza ona ramy prawne dla lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych, które składają się na proces inwestycyjny instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej przy wytwarzaniu energii elektrycznej siłę wiatru. Wszystkie wymienione etapy regulowane są odrębnymi aktami prawnymi (m.in. ustawą z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2 oraz ustawą z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane3), niemniej jednak obecnie trzon regulacyjny stanowi ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Wprowadza ona dwie, niewystępujące dotychczas w systemie prawnym, zasady, tj.: "zasadę odległościową" oraz "zasadę lokalizacji w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego". Pierwsza z nich pozostaje poza ramami podjętych przez autorkę rozważań. Przedmiotem analizy jest natomiast kwestia lokalizacji elektrowni wiatrowych w oparciu o nowe przepisy prawne, które - w myśl zasady lex specialis derogat legi generali - mają pierwszeństwo stosowania przy ustalaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych przed uregulowaniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (abstrakt oryginalny)
EN
The matter of locating wind power plants is causing numerous socio-business conflicts that are to be eliminated - at least at the regulatory level - by the Act on investments into wind power plants of 20 May 2016, which has been in force in the legal order since 16 July 2016. It sets the legal framework for locating, building and operating wind power plants, which constitute the investment process of a wind power renewable energy installation. All the said stages are governed by separate acts of law (including the Act on planning and spatial management of 27 March 2003 and the Construction Law of 7 July 1994), although, at present, the regulatory core is the Act on investments into wind power plants. The article addresses the issue of locating wind power plants on the basis of the new legal regulations, which - according to the principle of lex specialis derogat legi generali - take priority when determining the location of wind power plants before the regulations of the Act on planning and spatial management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--32
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
  • A. Bohdan, M. Przybylska, Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami, Warszawa 2015.
  • G. Skarżyński, P. Kałek, Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Praktyczny komentarz inwestowania w energetykę wiatrową, Warszawa 2015.
  • J. Chmielewski, Art. 61a k.p.a. jako podstawa omowy wszczęcia postępowania administracyjnego, "Monitor Prawniczy" 2014/2, s. 83-84.
  • J. Wszołek, Lokalizacja inwestycji w postaci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz elektrowni wiatrowych a obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Monitor Prawniczy" 2012/12, s. 630.
  • K. Hajdrowski, A. Frąckowiak, A. Stawicki, S. Urban, Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, red. J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak, M. Szambelańczyk, Warszawa 2016.
  • M. Bendarek-Szczepańska, Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce, "Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal" 2016/1, s. 62-65.
  • M. Dyl, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Warszawa 2015, s. 516 i n.
  • M.J. Nowak, Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013, s. 111.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.