PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 11 | 65--75
Tytuł artykułu

Udział radnych w procesie przyznania przedsiębiorcom zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

Autorzy
Warianty tytułu
Involvement of Councillors in the Process of Awarding Entrepreneurs Permits for Selling Alcohol within the Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z treścią roty ślubowania radny obowiązany jest podejmować działania przy uwzględnieniu dobra gminy i jej mieszkańców. Prawodawca w akcie prawnym rangi ustawowej postanowił, że zgodnie z zasadami wskazanymi w rocie ślubowania radny nie może podejmować dodatkowych zajęć, które mogą podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Autor artykułu przedstawia analizę przekroczenia powyższego zakazu, w ramach wykonywania przez radnych funkcji członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Prezentuje również skutki prawne złamania ustawowych zakazów, uwzględniając w przeprowadzonej analizie stanowisko doktryny oraz orzecznictwa - zarówno sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
In accordance with the oath that is sworn, the councillor is required to take steps to bear in mind the good of the municipality and its inhabitants. The law-makers decided in a legal act of the rank of a statute that, in accordance with the principles specified in the oath, the councillor may not take up any additional activities that could undermine the confidence of the voters in the fulfilment of his mandate. The author of the article presents an analysis of the above prohibition being overstepped within the framework of the councillor performing the functions of a member of the municipal commission for solving alcohol problems. He also presents the legal consequences of the breach of the statutory prohibitions, taking into account the position of the legal doctrine and the line of judgements of both the administrative courts, as well as the Constitutional Tribunal in the analysis conducted. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--75
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński, doktorant
Bibliografia
 • A. Kisielewicz, Wygaśnięcie mandatu radnego [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczpospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 154.
 • A. Kisielewicz, Wygaśnięcie mandatu samorządowego w orzecznictwie sądowoadministracyjnym [w:] System oświaty - wygaszanie mandatów, finanse JST. Problematyka kontroli i nadzoru w świetle teorii i praktyki, red. D. Sześciło, Warszawa 2015, s. 62.
 • A. Rzetecka-Gil, Glosa do wyroku NSA z 10.01.2012 r., II OSK 2318/11, LEX nr 386130679.
 • A. Szewc [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, s. 353-354.
 • A. Wierzbica [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016, s. 508.
 • B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 567.
 • B. Banaszak, Prawo konstytucyjne porównawcze współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2004, s. 130.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 75.
 • B. Kudrycka, M. Dębicki, Etyczne administrowanie. Wyzwanie dla samorządu terytorialnego, Warszawa 2000, s. 20.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Status prawny radnego, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1997/56, s. 12.
 • M. Jasińska, K. Krupisz, Analiza wybranych przepisów prawnych sprzyjających funkcjonowaniu korupcji, Warszawa 2001, s. 5-7.
 • P. Chmielnicki [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2007, s. 258.
 • R. Gałęski, Wpływ zachowań korupcyjnych na prawidłowość aktu administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2000/7-8, s. 78.
 • S. Płażek [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2007, s. 277.
 • W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 126.
 • Z. Sypniewski, M. Szewczyk, Status prawny radnego, Zielona Góra 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.