PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 100 | 225--241
Tytuł artykułu

Analiza debaty publicznej o dopuszczalności wydawania prasy samorządowej

Warianty tytułu
The Analysis of Public Debate Concerning on Allowing Publishing Press by Local Authorities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prasa samorządowa stanowi rozbudowany segment rynku medialnego w Polsce. Nie kontrolując poczynań samorządów, zwykle wypełnia funkcję informacyjną, popularyzatorską czy integracyjną dla społeczności lokalnych. Często jest także narzędziem marketingu terytorialnego, a nierzadko także promocji aktualnie urzędujących władz. Dlatego wydawanie gazet przez władze terenowe budzi wiele kontrowersji. Dziennikarze prasy samorządowej również są inaczej postrzegani niż pracownicy tzw. mediów niezależnych. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że należy zabronić samorządom działalności wydawniczej. Uzasadnił to zagrożeniem dla wolności słowa, powodowanym przez media finansowane ze środków publicznych oraz nieuczciwą konkurencją stwarzaną mediom komercyjnym. Inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich spotkała się z poparciem społecznym. Działalność wydawnicza władz terenowych zgodnie z interpretacją obowiązujących przepisów była jednak dozwolona, a wskazania organów nadzoru nad samorządami odnośnie do formy edycji prasy (np. możliwości publikowania płatnych ogłoszeń) niejednoznaczne. W okresie opisywanym w artykule nie podjęto ostatecznych rozstrzygnięć związanych z wydawaniem prasy samorządowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Local government press comprises a well-developed segment of media market in Poland. Without controlling the functioning of local governments, it usually plays an informative, a propagation or an integration function for local communities. It is also often a tool of territorial marketing, but also a promotional tool of currently ruling authorities. Thus, publishing of newspapers and magazines by local authorities raises a lot of controversy. Journalists of local authority press are also perceived differently than personnel of the so called independent media. The Commissioner for Human Rights stated that local governments should be prohibited to act as publishing entities. He justified it by referring to a threat to freedom of expression posed by media funded from public funds and to unfair competition such media are to commercial media. The initiative of the Commissioner for Human Rights was well received and approved by the society. The publishing activities of local authorities was permitted, however, according to currently effective regulations, and indications of local authority supervisory bodies related to the form of press editing (e.g. the ability to publish paid advertisements) were unequivocal. No final decisions related to publishing of local government press were made during the period described in the article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
225--241
Opis fizyczny
Twórcy
 • Naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych UM Zabrze
Bibliografia
 • 1. Kępa-Mętrak J.: Kto finansuje, ten dyktuje... Prasa samorządowa w lokalnej komunikacji społecznej. "Naukowy Przegląd Dziennikarski - Journalism Research Review Quarterly", nr 4, 2012.
 • 2. Kowalik K.: Samorządowe media internetowe - uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability). "Studia Medioznawcze", nr 2(61), 2015.
 • 3. Krawczyk D.: Media w komunikacji samorządu z otoczeniem społecznym na przykładzie miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, [w:] Kaczmarczyk M (red.): Public relations w sektorze publicznym. Sosnowiec 2012.
 • 4. Krawczyk D.: Prasa samorządowa wobec konkurencyjnego rynku medialnego, [w:] Michalczyk S., Krawczyk D. (red.): Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze. Mikołów 2016.
 • 5. Krawczyk D., Oblicze samorządu w prasie samorządowej - metody kształtowania wizerunku, "Rocznik Prasoznawczy", Rok IX, Sosnowiec 2015, s. 35.
 • 6. Kulesza M.: Wolność słowa w prasie lokalnej [w:] Bodnar A., Bychawska-Siniarska, D. (red.): Wolność słowa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. SGGW, Warszawa 2010.
 • 7. Michalczyk S.: Prasa samorządowa. Szkice prasoznawcze. Solo Press, Katowice 1996.
 • 8. Milewska M.: Przyszłość gazet samorządowych. "Wspólnota", nr 15/1203, 16 lipca 2016.
 • 9. Szews P.: Dziennikarz i PR-owiec: połączenie niemożliwe i nieetyczne? "Studia Medioznawcze", nr 1(60), 2015, s. 37.
 • 10. Szostok P.: Konwergencja mediów na przykładzie funkcjonowania miejskich i gminnych portali internetowych w województwie śląskim, [w:] Gierula M., Szostok P. (red.): Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 2. Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, s. 170.
 • 11. Szostok P.: Media samorządowe w służbie lokalnym społecznościom. Potencjał a praktyka, [w:] Michalczyk S., Krawczyk D. (red.): Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, Mikołów 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.