PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 10 (CD) | 433--446
Tytuł artykułu

Partycypacja obywatelska w regionie kujawsko-pomorskim

Warianty tytułu
Civic Participation in the Kuyavian-Pomeranian Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skoncentrowano się na uczestnictwie mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, obejmującego obszar województwa, w wyborach samorządowych w latach 1998-2014. Jego celem było zbadanie poziomu i specyfiki regionalnej partycypacji obywatelskiej. Przyjęto założenie, że aktywność obywatelska, przejawiając się w samorządowej frekwencji wyborczej wzmacnia kapitał społeczny regionu i może warunkować jego konkurencyjność. Analiza wykazała, że tradycyjne zachowania obywatelskie nie stanowią istotnego źródła rozwoju regionu. Silniejsza niż ekonomiczne i kulturowo- historyczne determinanty obywatelskości jest tożsamość lokalna, która ujawnia niewystarczającą jedność regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the participation of the inhabitans of the Kuyavian-Pomeranian region, covering the area of the voivodeship, in municipal elections in the years 1998-2014. Its purpose is to examine the level and specificity of regional civic participation. It is assumed that civic activity as revealed by the local electoral turnout strengthens the social capital of the region and may condition its competitiveness. The analysis has shown that traditional civic behavior is not a significant source for the development of the region. Local identity, rather than economic and cultural-historical one, is a stronger determinant of citizenship, which reveals an unbalanced unity of the region. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
433--446
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2017, https://www.iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/AnnuariumStatisticum2016.pdf (30.06.2017).
 • 2. Antoszewski A. (2002). Polska scena polityczna - system czy chaos? Bydgoszcz: Wydawnictwo Wers.
 • 3. Blais A. (2010). Frekwencja wyborcza. W: R. J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), R. Markowski (red. polskiego wydania), Zachowania polityczne, tom 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 4. Bukowska X., Wnuk-Lipiński E. (2009). Obywatelskość à la polonaise - czyli jakimi obywatelami są Polacy, Nauka 2009, nr 1.
 • 5. CBOS, Komunikat z badań CBOS, Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_148_14.PDF, (15.06.2017).
 • 6. Ciołek D. (2015). Oszacowanie PKB per capita na poziomie powiatów, http://www.instytutrozwoju.org/pl/News:98,Oszacowanie_PKB_per_capita_na_poziomie_powiat_ow,a=.html (15.06.2017).
 • 7. Ciołek D., Komornicki T. (2014). Kapitał terytorialny polskich powiatów, Working Paper no. 006/2014 http://www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP2014_06.pdf (15.06.2017).
 • 8. Coleman J. S. (1990). Foundations of Social Theory, Cambridge-London: Harvard University Press.
 • 9. Cybula A., Szczepański M. (1997). Kapitał społeczny a dostosowanie do zmian systemowych (przypadek województwa katowickiego). W: M. Malikowski (red.) Problemy społeczne w okresie zmian systemowych, Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • 10. Cześnik M. (2007). Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 11. Cześnik M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw Publicznych, http://www.isp.org.pl/files/20145849250174351001263374709.pdf (30.06.2017).
 • 12. Dębowska-Romanowska T. (2015). Budżet obywatelski jako instytucja prawa samorządowego, W: H. Skłodowski (red.), Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym, Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 • 13. Fukuyama F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i J. Śliwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 14. Goszczyński W., Knieć W., Czachowski H. (2015). Lokalne horyzonty zdarzeń. Lokalność i kapitał społeczny w kulturze (nie)ufności na przykładzie wsi kujawsko-pomorskiej, Toruń: Wydawnictwo Muzeum Etnograficznego w Toruniu.
 • 15. GUS, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-rachunki (22.06.2017).
 • 16. Historia wyborów samorządowych, http://historia-news.pl (28.06.2017).
 • 17. Kancelaria Prezydenta RP, Raport nt. referendów lokalnych, http:www.prezydent.pl/archwum-bronislawa-komorowskiego/kancelaria/dzialalnosc-kancelarii/art.,905raport-kprp-ntreferendow-lokalnych.html (21.06.2017).
 • 18. Kopka J. (2015). Budżet partycypacyjny jako forma demokracji bezpośredniej. W: H. Skłodowski (red.), Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym, Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 • 19. Kościół katolicki w Polsce w latach 1991-2011. Rocznik statystyczny, oprac. ks. W. Sadłoń, P. Łysoń, Warszawa 2014: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Główny Urząd Statystyczny.
 • 20. Kużelewska E. (2016). Przymus wyborczy w Belgii. Kilka uwag na temat obowiązkowego głosowania, Białostockie Studia Prawnicze 2016, z. 20/A, s. 39-54.
 • 21. Lin N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge: Cambridge University Press.
 • 22. Pacześniak A. (2007). Bariery obywatelskości w polskim społeczeństwie po 1998 roku. W: red. W. Bokajło, A. Wiktorska-Święcicka, Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • 23. Pacześniak A. (2016). Obowiązkowe głosowanie jako sposób na absencję wyborczą - lekarstwo gorsze od chorób, Białostockie Studia Prawnicze 2016, z. 20A s. 27-37.
 • 24. Putnam R. D. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Kraków: Znak.
 • 25. Putman R. D. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. P. Sadura, S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • 26. PKW. Państwowa Komisja Wyborcza, http://pkw.gov.pl (28.06.2017).
 • 27. Raporty Freedom House, https://freedomhouse.org./reports (26.06.2017).
 • 28. Referenda odwoławcze w kadencji 2014-2018, http://referendumlokalne.pl/referenda-w-kadencji-2014-2018/ (16.06.2017).
 • 29. Shils E. (1994). Co to jest społeczeństwo obywatelskie. W: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków: Znak.
 • 30. Stolle D. (2010). Kapitał społeczny. W: R. J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), R. Markowski (red. polskiego wydania), Zachowania polityczne, tom 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 31. Szczepański M. S., Śliz A. (2010). Dylematy regionalnej tożsamości. Przypadek Górnego Śląska, http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/kon2.html (14.06.2017).
 • 32. Sztompka P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • 33. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz. U. z 1998 r. Nr 96 poz.603 z późn. zm.
 • 34. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.
 • 35. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.
 • 36. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz. U. 2000 Nr 88 poz. 985 z późn. zm.
 • 37. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz. U. 2011 Nr 21 poz. 112 z późn. zm.
 • 38. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz. U. 2002 Nr 113 poz. 984.
 • 39. Wójcik M. (2015). Referendum lokalne w Polsce jako instrument demokracji bezpośredniej, Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2015, nr 2.
 • 40. Zarycki T. (2002). Region jako kontekst zachowań politycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.