PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2(71) | 79--86
Tytuł artykułu

Unia bankowa oraz jej wpływ na nadzór finansowy w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Banking Union and its Impact on Financial Supervision in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Unii Europejskiej w szybkim tempie następuje rozwój nadzoru pod postacią wspólnej unii bankowej dla strefy euro. Jest to innowacyjny, skomplikowany i daleko idący projekt reformy mającej na celu zmiany instytucjonalne i regulacyjne. Koncepcja unii bankowej była odpowiedzią na zachowanie banków w okresie globalnego kryzysu finansowego i wedle jej docelowych założeń ma zwiększyć poziom stabilności finansowej w Unii Europejskiej. Celem badań jest określenie pozytywnych i negatywnych wpływów na nadzór finansowy w Polsce przy funkcjonowaniu unii bankowej. Rozważając sens tworzenia unii bankowej, należy także przywołać hipotezę, iż według ekonomistów i politologów jest ona koniecznym uzupełnieniem Unii Gospodarczej i Walutowej. Dodatkowo, istnieje także eskalująca opinia, iż nadzór w postaci unii bankowej wpłynie znacząco na przezwyciężenie kryzysu zadłużenia Unii Europejskiej, o czym świadczy ujednolicenie mechanizmów zapobiegawczych, jak i sankcyjnych wobec instytucji wysokiego ryzyka. Projekt unii bankowej jest bardzo intensywnie dyskutowany, zarówno w krajach strefy euro jak i poza nią. Należy zaznaczyć, iż pomimo, że unia bankowa jest obligatoryjna tylko dla krajów strefy euro, to także w Polsce prowadzona jest dyskusja pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami scentralizowanego nadzoru europejskiego. Nie należy również zapominać, iż w porównaniu z krajami strefy euro, polski system finansowy bardzo dobrze przetrwał okres globalnego kryzysu. Artykuł poświęcony przedmiotowej dyskusji jest w pełni uzasadniony, ponieważ powstanie unii bankowej nie jest obojętne dla polskich banków, których znaczący udział faktycznie znajduje się w krajach strefy euro(abstrakt oryginalny)
EN
In the European Union there is a rapid development of supervision in the form of a common Banking Union for the euro area. It is an innovative, complex and far-reaching reform project aimed at institutional and regulatory changes. The concept of a Banking Union was a response to the behavior of banks during the global financial crisis, and according to its target objectives, it is to increase the level of financial stability in the European Union. The aim of the study is to determine the positive and negative impacts on financial supervision in Poland with the functioning of the Banking Union. Considering the point of creating Banking Union, one should also recall the hypothesis that, according to economists and political scientists, it is a necessary complement to Economic and Monetary Union. In addition, there is also escalating opinion that supervision in the form of Banking Union will significantly overcome the debt crisis in the European Union as evidenced by standardizing prevention mechanisms, as well as sanction mechanisms against high-risk institutions. The project Banking Union is very intensely discussed both in the euro zone and beyond. It should be noticed, that although Banking Union is obligatory only for the euro area countries, also in Poland, there is a discussion between supporters and opponents of a centralized European supervision. It should also be mentioned that, in comparison with the countries of the euro zone, Polish financial system survived the period of global crisis very well. Article devoted to the subject of discussion is fully justified, because the creation of a Banking Union is not indifferent to Polish banks, whose considerable share is located in the euro area countries. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
79--86
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Blicharz R., Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Bydgoszcz-Katowice 2009.
 • Kwaśniak W., Skutki dla polskiego systemu bankowego i polskiej gospodarki po wprowadzeniu unii bankowej w: "Unia bankowa - skutki dla EU, strefy Euro i dla Polski", Zeszyt BRE Bank - Case nr 123/2012, Warszawa 2012
 • Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe, Wrocław 2011.
 • Pawlikowski A., Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE, "Materiały i Studia", z. 193, Warszawa 2005
 • Pawłowicz L., "Unia bankowa - sukces czy klęska jednolitego rynku usług finansowych, "Zarządzanie i Finanse" 2013, t. 2, nr 1.
 • Ruszkowski J., Unia bankowa. Próba ponadnarodowego rozwiązania kryzysu w strefie euro, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" 2012, nr 106.
 • Szpringer Z., Unia bankowa, "INFOS" 2013, nr 8
 • Szumlakowski R., Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji publicznej nadzorujący sektor bankowy w Polsce, "Studia Finansowe" 2012, nr 1
 • Waliszewski K., Koncepcja Unii Bankowej - szanse i zagrożenia dla Polski, Warszawa 2013
 • Zalewska M., Unia bankowa - koncepcja i wyzwania, Warszawa 2013
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.