PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 100 | 303--315
Tytuł artykułu

Rola euroregionów w rozwoju inicjatyw klastrowych

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of Euroregions in the Development of Clusters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie roli euroregionów w rozwoju inicjatyw klastrowych. Euroregion, będący sformalizowaną formą współpracy transgranicznej, stwarza dogodne warunki dla rozwoju klastrów. Wstępne rozważania poświęcono zagadnieniom teoretycznym związanym z euro-regionami i klastrami. Dalsza część pracy stanowi próbę omówienia zadań i roli euroregionów w rozwoju sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w regionach transgraniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this paper is to show the role of euroregions in the development of clusters. Euroregion is a formalized form of cross-border cooperation. Euroregion creates favorable conditions for the development of clusters. Preliminary discussion devoted to theoretical issues related to the euroregions and clusters. The rest of the work is an attempt to discuss the tasks and the role of euroregions in the development of networks of cooperation between enterprises in cross-border regions. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
303--315
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Bakuszewicz I.: Doświadczenia i perspektywy wykorzystania klastrów innowacyjnych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w regionach transgranicznych Ukrainy i Polski. Lwów, s. 247.
 • 2. Baron M.: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. PARP, Warszawa 2008.
 • 3. Czachór Z.: Słowniczek europejski. Unia Europejska. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 1996, s. 6.
 • 4. Czajkowska I.: Wpływ klastrów gospodarczych na innowacyjność przedsiębiorstw. "Economy and Management", nr 1, 2010, s. 111.
 • 5. Duraj J., Papiernik-Wojdera M.: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Difin, Warszawa 2010.
 • 6. Dynia E.: Współpraca transgraniczna jako element współpracy międzynarodowej. Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, s. Prawo - Ekonomia, t. XXIX, 2000, s. 116
 • 7. Fic M., Ogrodowicz S.: Badania społeczno-gospodarcze obszarów przygranicznych. "Wiadomości Statystyczne", nr 6, 1996, s. 54.
 • 8. Dzierżanowski M.: Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej. PARP, Warszawa 2012, s. 44.
 • 9. Golka M.: Pogranicza - transgraniczność - transkulturowość, [w:] Gołdyka L. (red.): Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1999.
 • 10. Golonka N., Piasek J.: Transgraniczny klaster szansą dla rozwoju. Instytut Agrofizyki, PAN, Lublin 2015, s. 12.
 • 11. Greta M., Lewandowski K.: Euroregion Bałtyk wobec wyzwań aktywujących pogranicze. Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2006, s. 145.
 • 12. Greta M.: Endogeniczność w rozwoju regionów/euroregionów w aspekcie europejskich wyzwań smart specialisation. "Optimum Studia Ekonomiczne", nr 1(67), 2014, s. 50.
 • 13. Greta M., Kostrzewa-Zielińska T., Stanisławski R.: Euroregiony i klastry narzędziami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w warunkach kryzysu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 1-2.
 • 14. Jastrzębska W.: Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 97.
 • 15. Kowerski M.: Wpływ handlu z Ukrainą na rozwój województw przygranicznych. "Gospodarka Narodowa", nr 2-3, 1998, s. 81.
 • 16. Ławecki M.: Klastry i ich wpływ na przedsiębiorczość w regionie, http://www.ue.katowice. pl/uploads/media/12_M.Lawecki_Klastry_i_ich_wplyw....pdf.
 • 17. Malarski S.: Euroregiony obszarów przygranicznych Polski oraz podstawy prawno- traktatowe stosunków Polski z państwami sąsiadującymi. Opole 2003.
 • 18. Malendowski W., Ratajczak M.: Euroregiony - pierwszy krok do integracji europejskiej. Alta 2, Wrocław 1998, s. 11-18.
 • 19. Malendowski W., Szczepaniak M.: Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej, [w:] Malendowski W., Szczepaniak M. (red.): Euroregiony - mosty bez granic. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s. 8.
 • 20. Mertl J., Skowroński S.: Łódzki klaster przedsiębiorczości - szansa na rozwój gospodarczy, [w:] Gromada G., Matusiak M., Nowak M. (red.): Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości. Raport SOOIPP, 2006, s. 192
 • 21. Mały słownik stosunków międzynarodowych. WSiP, Warszawa 1996.
 • 22. Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001, s. 16.
 • 23. Potoczek A.: Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Agencja TNOIK oraz Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003, s. 152.
 • 24. Rosa K.: Klaster jako forma powiązań przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Oficyna Wydawnicza Humanitas, z. 1. Sosnowiec.
 • 25. Rosenfeld S.A.: Community College/Cluster Connections: Specialization and Compe-titiveness in the United States and Europe. "Economic Development Quarterly", No. 14, 2000, p. 52.
 • 26. Różycki S.: Idea euroregionalizacji i jej ocena na przykładzie badań ankietowych w Euro-regionie Nysa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Liberez 1995, s. 140.
 • 27. Stawicki M.: Klastry i inicjatywy klastrowe - podstawowe definicje, [w:] Stawicki M., Pander W. (red.): Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych. Prace Naukowe, nr 47. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008, s. 14-15.
 • 28. Warych-Juras A.: Euroregiony jako nowa forma współpracy europejskiej. Akademia Pedagogiczna, Kraków, s. 178.
 • 29. Wąchol J.: Rozwój zrównoważony i trwały w kontekście procesów globalizacji, [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.): Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna, Warszawa-Kraków 2003, s. 73.
 • 30. Zbroja Z.: Transgraniczny Klaster Turystyczny Szlak Wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk, http://www.zagle.com.pl/srodladzie/locja/transgraniczny-klaster-turystyczny-szlak-wodny-ber,33_6731.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.