PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 100 | 365--382
Tytuł artykułu

Zarządzanie energią determinantą ochrony środowiska

Warianty tytułu
Energy Management System Determinant of Environmental Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji była analiza normy PN-EN ISO 50001:2012 jako kompleksowego narzędzia systemu zarządzania energią w organizacjach. Standard ten dostarcza wskazówek celowości integracji efektywności energetycznej z dotychczasowymi praktykami zarządzania, wymogami środowiskowymi oraz prawnymi państw członkowskich. Ponadto wprowadza zasadę ciągłego doskonalenia procesu zarządzania energią na bazie cyklu PDCA. Zastosowana metoda badawcza to przegląd dostępnej literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
Energy Management System Determinant of Environmental Protection The aim of this publication was the analyze of the standard PN-EN ISO 50001:2012 as a comprehensive energy management system tool for organizations. This standard provides guidance the advisability of integrating energy efficiency with existing management practices, environmental requirements and the law of the Member States. In addition, it introduces the principle of continuous improvement of energy management process based on PDCA cycle. The test method used is a review of the available literature on the subject. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
365--382
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • 1. 360° Risk Insight. Sustainable energy security. Strategic risks and opportunities for business. Lloyds 2010.
 • 2. Audit zarządzania energią, certyfikacja i szkolenia. http://www.sgs.pl/~/media/Local/ Poland/Documents/Brochures/SSC/SGS-SSC-EN-MAN-PL-November-2015.pdf.
 • 3. Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
 • 4. Ekologiczne aspekty wytwarzania energii elektrycznej. "Przegląd Energetyczny", nr 1, 2002.
 • 5. Gawin D., Sabiniak H.: Świadectwa charakterystyki energetycznej. Poradnik Praktyczny. ArCADiasoft Chudzik Sp. J., Łódź 2009.
 • 6. Han D.M., Lim J.H.: Design and implementation of smart Home energy management systems based on zigbee. "IEEE Trans. Consum. Electron", No. 56(3), 2010, p. 1417-1425.
 • 7. Hoefer-Zygan R., Oswald E., Heidrich M.: Smart Grid Communications 2020 Fokus Deutschlan. Fraunhofer-Einrichtung für Systeme der Kommunikationstechnik ESK, München 2011.
 • 8. http://www.bialecertyfikaty.com.pl, 18.01.2016.
 • 9. http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf, 18.01.2016.
 • 10. Kasztelewicz Z., Klich J.: Zasoby i wydobycie węgla brunatnego i kamiennego oraz ich udział w krajowym bilansie paliw i produkcji energii elektrycznej. TBPŚ Geosfera, Kraków 2008.
 • 11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - 20 i 20 do 2020 r. Szansa Europy na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. COM (2008) 30 wersja ostateczna, Bruksela 2008.
 • 12. Komunikat Komisji: Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału. COM (2006) 545, Bruksela 2006.
 • 13. Lorek E.: Rozwój zrównoważonej energetyki w wymiarze międzynarodowym, europejskim i krajowym. Katedra Ekonomii Ekologicznej, Akademia Ekonomiczna, Białystok-Wrocław 2007.
 • 14. McKanne A.: Thinking Globally: How ISO 50001 - Energy Management can make industrial energy efficiency standard practice. Ernest Orlando, Lawrence 2009.
 • 15. Moreno M.V., Úbeda B., Skarmeta A.F., Zamora M.A.: How can we tackle energy efficiency in IoT based smart buildings? "Sensors (Basel)", No. 14(6), 2014, p. 582-614.
 • 16. Noga M., Ożadowicz A., Grela J., Hayduk G.: Active Consumers in Smart Grid Systems-Applications of the Building Automation Technologies. "Przegląd Elektrotechniczny", nr 6, 2013, s. 227-233.
 • 17. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. MP z 11.01.2013, poz. 15.
 • 18. Olkiewicz M., Bober B., Majchrzak-Lepczyk J.: Instrumenty zarządzania w ochronie środowiskowej. "Rocznik Ochrona Środowiska", nr 17, 2015.
 • 19. Ożadowicz A., Mikoś Z., Grela J.: Zintegrowane zdalne systemy pomiaru zużycia i jakości energii elektrycznej-technologiczne case study platformy Smart Metering. "Napędy i Sterowanie", nr 6, 2014, s. 109-114.
 • 20. Pacana A.: Synteza i doskonalenie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 w małych i średnich organizacjach. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014.
 • 21. Parczewski Z.: Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki). Instytut Energetyki - Instytut Badawczy, Warszawa 2014.
 • 22. Piecuch I., Hewelt G.: Environmental Education - First Knowledge and Then the Habit of Environment Protection. "Rocznik Ochrona Środowiska", nr 15, 2013.
 • 23. Piecuch I., Piecuch T.: Edukacja ekologiczna a jej społeczne oddziaływanie. "Rocznik Ochrona Środowiska", nr 15, 2013.
 • 24. Piecuch I., Piecuch T.: Nauczanie o środowisku - nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno. "Rocznik Ochrona Środowiska", nr 13, 2011.
 • 25. Piecuch T., Dąbrowski J.: Projekt koncepcyjno-technologiczny Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Środkowopomorskiego. "Rocznik Ochrona Środowiska", nr 16(2), 2014.
 • 26. PN-EN ISO 22000:2006 Food Safety Management Systems - Requirements for any organizations in the food chain (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności -Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego). PKN, Warszawa 2006.
 • 27. PN-EN ISO 50001:2012. Systemy zarządzania energią - wymagania i zalecenia użytkowania. PKN, Warszawa 2012.
 • 28. Polkowska M.: Odnawialne źródła energii. Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie energetyczne. "Euro Ekspert", nr 1, 2009.
 • 29. Projekt Clear Support - IEE - 06-189, Investitionsbank Scheswig-Holstein, p. 12.
 • 30. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 16.
 • 31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Dz.U. 2012, poz. 962.
 • 32. Stoma M.: Finansowanie odnawialnych źródeł energii ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu województwa lubelskiego. Wieś Jutra, Warszawa 2009, s. 43-54.
 • 33. Szewczyk B.: Termomodernizacja instalacji w budownictwie przemysłowym i użytecz-ności publicznej. Poradnik Informator dla Inwestorów, Użytkowników i Projektantów. Ośrodek Informacji, Warszawa 1999.
 • 34. Communications Requirements of Smart Grid Technologies. US Department of Energy, Washington, D.C. 2010.
 • 35. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Dz.U. z 2011 r., nr 94, poz. 551.
 • 36. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym . Dz.U. z 2015 r., nr 19, poz. 696.
 • 37. Ustawa z dnia 31 października 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Dz.U. 2012, poz. 1203.
 • 38. Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej. Dz.U. z 2011 r., nr 94, poz. 551.
 • 39. Vazquez F.I., Kastner W.: Usage profiles for sustainable buildings. 2010 IEEE 15th Conf. Emerg. Technol. Fact. Autom. ETFA 2010, Sep. 2010, p. 1-8.
 • 40. Wojtkowska-Łodej G.: Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską. SGH, Warszawa 2002.
 • 41. Xingwang C., Shujing W., Renlong W.: LonWorks based standy electric equipment energy saving management system. International Conference on Electronics, Communications and Control (ICECC), 2011, p. 1533-1536.
 • 42. Zielona Księga. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bez-piecznej energii. COM (2006) 105, wersja ostateczna, Bruksela 2006.
 • 43. Zielona Księga w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. COM (2005) 265, Bruksela 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.