PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 40 | 39--52
Tytuł artykułu

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jako przejaw realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Alternative Dispute Resolution System as a Realisation of the Principles of Democratic Rule of Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia system pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, który w brzmieniu postulowanym przez ustawodawstwo europejskie został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dn. 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Praca wskazuje na zasady nowego systemu ADR w Polsce oraz przedstawia najważniejsze założenia dotyczące postępowania przed podmiotami powołanymi do rozwiązywania sporów konsumenckich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a alternative dispute resolution system, which was postulated by European legislation and incorporated into the Polish legal system by the Act of alternative dispute resolution system. The article outlines the main principles of the new ADR system in Poland and presents the ADR process in Poland step by step. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), Państwo i Prawo 1997, nr 11-12.
 • Gonera K., Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych, Przegląd Sądowy 2005, nr 11-12.
 • Józefowicz A., Prawo do skargi na przewlekłość postępowania sądowego, Jurysta 2004, nr 10.
 • Nowikowski I., W kwestii skargi na nierozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie w postępowaniu karnym (zagadnienia wybrane), [w:] Współczesne problemy procesu karnego, Toruń 2004.
 • Romańska M., Skarga na przewlekłość postępowania sądowego, Przegląd Sądowy 2005, nr 11-12.
 • Świda Z., Jasiński W., Kuźma M., Dyrektywa rozstrzygania sprawy w rozsądnym terminie a realizacja zasady prawdy materialnej w polskim procesie karnym, (w:) Zasada prawdy materialnej, pod red. Sobolewskiego Z. i Artymiak G., Kraków 2006.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013r.,)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013r.,).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2016 poz. 174 z późn. zm).
 • Ustawa z dn. 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1823).
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2016 poz. 605 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.).
 • Wyrok ETPC z dnia 26 października 2000 r. w sprawie Kudła v. Polska, nr skargi 30210/96, LEX nr 42804.
 • Wyrok ETPC z dnia 14 października 2003 r. w sprawie D. M. v. Polska, nr skargi 13557/02, LEX nr 81409.
 • Decyzja ETPC z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie Zawadka v. Polska, nr skargi 48542/89, LEX nr 56779.
 • Decyzja ETPC z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie Bukowski v. Polska, nr skargi 38665/97, LEX nr 54076.
 • Postanowienie TK z dnia 30 października 2006 r., S 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 146.
 • Uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 15 grudnia 1969 r., III CZP 12/69, OSNC 1970, nr 3, poz. 39.
 • Uchwała SN z dnia 15 lipca 1974 r., KwPr 2/74, OSNC 1974, nr 12, poz. 203.
 • Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 1985 r., II KR 70/85, ONSPG 1986, nr 5, poz. 67.
 • Wyrok SA w Łodzi z dnia 22 stycznia 2001 r., II AKa 249/00, Prokuratura i Prawo 2002, dodatek "Orzecznictwo", nr 10, poz. 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.