PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 13 | nr 1 | 46--54
Tytuł artykułu

Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako wyzwanie dla podmiotów tworzących

Autorzy
Warianty tytułu
Transformation of Independent Health Care Units as a Challenge for Local Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejmowane w tym artykule zagadnienia prezentowane będą z perspektywy zadań podmiotów tworzących w procesie przekształcania SPZOZ, czyli (głównie) JST. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych wyzwań, jakie u.d.l. stawia przed podmiotami tworzącymi (JST) w kontekście przekształceń SPZOZ oraz funkcjonowania zakładów przekształconych już w spółki kapitałowe.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to identify main challenges the Act on Healthcare Activity of 2011 poses in respekt to local governments which act as founding bodies of independent health care units. The scope of the problem of transformation of independent health care units into limited liability companies is presented from quantitative, financial, competencies and information perspectives. The article shows that an establishment of new limited liability company imposes additional tasks upon a local government. Apart from financing the whole process of transformation, local governments have to develop financial and organizational restructurisation plans for newly created limited liability companies as well as strategies aimed not only at survival but also expansion of new companies. It is concluded that there is a shortage of publications focusing on next steps of development of newly created limited liability companies.(original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
46--54
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Rabiega-Przyłęcka A., Rola samorządu terytorialnego w przekształceniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej, "Samorząd Terytorialny" 2012; 12: 15-24.
 • Pieprzyk P., Rola JST w świetle ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, "Finanse Komunalne" 2012; 3: 40-51.
 • Grześkiewicz W., Finanse samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2009-2011, "Finanse Komunalne" 2013; 3: 24-39.
 • Grześkiewicz W., Finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego, "Samorząd Terytorialny" 2011; 1-2: 80-89.
 • Grześkiewicz W., Czy samorządowe samodzielne zakłady opieki zdrowotnej są w stanie ograniczyć przyrost zadłużenia?, "Finanse Komunalne" 2013; 9: 24-32.
 • Bukowska-Piestrzyńska A., Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia, "Samorząd Terytorialny" 2013; 1-2: 60-71.
 • Gaudyn P., Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a sytuacja finansowa samorządów, "Finanse Komunalne" 2015; 3: 50-60.
 • Surówka K., Problem oceny poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego a realizacja zadań, "Finanse Komunalne" 2014; 9: 5-10.
 • Balcewicz J., Problemy zamówień na świadczenia zdrowotne, "Finanse Komunalne" 2013; 6: 50-54.
 • Klich J., Systemowe ograniczenia funkcjonowania sektora publicznego w polskim systemie ochrony zdrowia, w: W. Bojar, I. Rudawska (red.), "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" 2011; 54: 249-258.
 • Klich J., Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Współczesne wyzwania, procedury i narzędzia, Wolters Kluwer Polska SA., Warszawa 2013.
 • Świderek I., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań - zarys problemu, "Samorząd Terytorialny" 2011; 6: 40-47.
 • Wołowiec T., Reśko D., Nowe reguły zadłużania jednostek samorządu terytorialnego - konsekwencje prawne i ekonomiczne, "Finanse Komunalne", 2011; 11: 37-43.
 • Satoła Ł., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego - analiza empiryczna, "Samorząd Terytorialny" 2012; 1-2: 72-85.
 • Surówka K., Problem oceny poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego a realizacja zadań, "Finanse Komunalne" 2014; 9: 5-10.
 • Borodo A., Głos w sprawie zakresu i kształtu długu oraz deficytu jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2012; 1-2: 52-57.
 • Babczuk A., Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego, "Finanse Komunalne" 2012; 9: 5-16.
 • Surówka K., Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego - degresja samodzielności finansowej, "Finanse Komunalne" 2014; 1-2: 21-31.
 • Czudec A., Kata R., Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2013; 5: 5-20.
 • Poniatowicz M., Instrumenty nowoczesnego zarządzania finansami w kontekście efektywności, sprawności i skuteczności działania jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2014; 7-8: 5-12.
 • Wróblewska G., Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego - problemy praktyczne, "Finanse Komunalne" 2015; 1-2: 99-109.
 • Babczuk A., Zioło M., Niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego. Diagnostyka i możliwości przeciwdziałania zjawisku, "Finanse Komunalne" 2014; 9: 11-26.
 • Czudec A., Kata R., Metodyczne aspekty oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2012; 10: 5-20.
 • Krawczyk R.P., Efektywność i skuteczność nadzoru nad samorządem terytorialnym a uwarunkowania prawno-faktyczne, "Finanse Komunalne" 2014; 10: 5-21.
 • Sepioł J., Co dalej? Główne wyzwania i kierunki zmian w polskich samorządach, "Samorząd Terytorialny" 2015; 1-2: 24-28.
 • Hass-Symotiuk M., Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe a efektywność gospodarowania zasobami opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013; 58: 57-67.
 • Dyląg A., Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej a prawa i obowiązki prawno-pracownicze, "Monitor Prawa Pracy" 2012; 1.
 • Rabiega-Przyłęcka A., Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe (w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013; 319: 13-25.
 • Zemke-Górecka A., Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Kachniarz W., Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • Jarosiński M., Winch S. (red.), Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 • Ministerstwo Zdrowia. Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Informacja o przekształceniach własnościowych w ochronie zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010 (wrzesień), Warszawa 2010, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/przekszt_szpitale_02122010.pdf; dostęp: 20.03.2015.
 • Szpitale zmienią się w spółki, "Rzeczpospolita" 25.04.2013, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1003706.html?p=1; dostęp: 24.03.2015.
 • Seredocha I., Spłacać, przekształcać czy likwidować? - samorządy muszą zdecydować o przyszłości podległych im szpitali, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/splacac-przeksztalcac-czy-likwidowac-samorzady-musza-zdecydowac-o-przyszlosci-podleglych-im-szpitali; dostęp: 27.03.2015.
 • Ministerstwo Zdrowia, Restrukturyzacja i przekształcenia, http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/restrukturyzacja-i-przeksztalcenia; dostęp: 8.04.2015.
 • Wójcik M., Przekształcenia publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, w: M. Jarosiński, S. Winch (red.), Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014: 9-28.
 • KRRIO, Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wynikające z nich zagrożenia dla sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2006: 24.
 • Babczuk A., Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako źródło zagrożenia sytuacji finansowej samorządu powiatowego, "Finanse Komunalne" 2010; 7-8: 42-50.
 • NIK, Informacja o wynikach kontroli przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2006-2010. Nr ewid. 104/2011/P/10/097/KPZ, Warszawa 2011, https://www.nik.gov.pl/plik/id,3393,vp,4298.pdf; dostęp: 14.03.2015.
 • KRRIO, Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku, Warszawa 2014, http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2013/wstep2013.html; dostęp: 27.03.2015.
 • Białogard: szpitalnej spółce grozi upadłość, http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Bialogard-szpitalnej-spolce-grozi-upadlosc,150540,1.html; dostęp: 27.03.2015.
 • Drugi szpital w Gdyni przekształcony w spółkę, 2013.12.25, http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/16524-drugi-szpital-w-gdyni-przeksztalcony-w-spolke.html; dostęp: 29.03.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.