PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 485 Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny | 317--325
Tytuł artykułu

Opłata eksploatacyjna jako wspólne źródło dochodów państwa oraz gmin (aspekty normatywne)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mining Royalties as A Common Source of Income for The State and Municipalities (Normative Aspects)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobywania kopalin ze złoża jest formalnie źródłem dochodów własnych gminy, ale tylko w odniesieniu do 60% jej wpływów. W pozostałym zakresie jest dochodem powiatów, województw oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stosując metodę dogmatycznoprawną oraz empiryczną zbadano ustawodawstwo i dorobek orzeczniczy sądów, a także wybrane pozycje literatury przedmiotu w celu ustalenia statusu prawnego tej daniny publicznej oraz trybu jej wymiaru. Ustalono, że tylko sposób podziału wpływów z tego źródła częściowo uzasadnia nazywanie go źródłem dochodów własnych gminy. Brak atrybutów władztwa organów gminy, zwłaszcza w odniesieniu do stawek tej opłaty oraz ewentualnego wprowadzania zwolnień, w zasadzie pozwala na stwierdzenie, że jest to faktycznie źródło dochodów państwa, z którego część wpływów oddaje się do dyspozycji gmin. Mechanizm tej redystrybucji określa ustawa Prawo geologiczne i górnicze(abstrakt oryginalny)
EN
Mining royalties are formally a source of municipalities' own income, but only with regard to 60% of these proceeds, whereas the remaining portion constitutes income for counties, voivodeships, and the National Fund for Environmental Protection and Water Management. To determine the legal status of this particular public levy and its applicability existing legislation, judicial practice, and subject literature pertaining to this issue were reviewed with the use of legal dogmatic and empirical method. It has been ascertained that only the manner in which this income is distributed justifies the fact that it is referred to as the "municipality's own source of revenue". However, lack of attributes of the municipality's power to levy royalties - in particular with regard to the rates and exemptions - allows one to conclude that in fact the mining royalties are a source of state income, from which a portion is allocated to municipalities. The redistribution mechanism is governed by the Geological and Mining Act(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borys G., 2016, Opłata eksploatacyjna jako kategoria finansowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 437, s. 42-49.
 • Czempas J., 2015, Gminy górnicze - rozwój czy stagnacja?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 404, s. 53-67.
 • Jagiełłowicz Ł., Szlagowski P., 2013, Problem podwójnej reglamentacji działalności gospodarczej w zakresie wydobywania i magazynowania gazu ziemnego. Uwagi dotyczące relacji pomiędzy ustawą Prawo geologiczne i górnicze a projektowaną ustawą Prawo gazowe, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 12, s. 13-18.
 • Lipiński A., 2014, Konkurencyjne postępowania koncesyjne dotyczące działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 2, s. 2-8.
 • Murzydło J., 2013, Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle zmian wprowadzonych art. 7 ustawy z 9.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, Finanse Komunalne 2013, nr 3, s. 45-54.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego, M.P. z 2016, poz. 888.
 • Orzeczenie GKO z 7 sierpnia 2014 r., BDF1/4900/74/74/RN-19/14, Legalis nr 1350638.
 • Radecki W., 2009, Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska. Komentarz do przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o międzynarodowym obrocie odpadami, o ochronie przyrody, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego, Dz.U. z 2015, poz. 406.
 • Szydło W., 2014, Zakres władzy dyskrecjonalnej i współdziałania organów samorządu terytorialnego przy udzielaniu koncesji geologicznych i górniczych, Samorząd Terytorialny, nr 11, s. 45-60.
 • Uchwała Rady Gminy Gaszowice z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2015, poz. 65.
 • Uchwała Rady Gminy Niegowa z 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2016, poz. 499.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Jedliczu z 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2017, Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017, poz. 569.
 • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. z 2016, poz. 1131 ze zm.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2016, poz. 198 ze zm.
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2016, poz. 1888 ze zm.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2016, poz. 2032 ze zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2017, poz. 201 ze zm.
 • Wyrok NSA z 1 grudnia 2015 r., II OSK 2323/15, Legalis nr 1394552.
 • Wyrok NSA z 3 lipca 2015 r., II GSK 1314/14, Legalis nr 1331405.
 • Wyrok NSA z 8 listopada 2016 r., II GSK 845/15, Legalis nr 1554465.
 • Wyrok NSA z 15 września 1998 r., II SA 526/98, LEX nr 41300.
 • Wyrok NSA z 18 kwietnia 2013 r., II GSK 100/12, Legalis nr 760187.
 • Wyrok NSA z 18 kwietnia 2013 r., II GSK 101/12, Legalis nr 760188.
 • Wyrok NSA z 28 czerwca 2016 r., II GSK 354/15, Legalis nr 1509904.
 • Wyrok TK z 13 lipca 2011 r., K.10/09, OTK-A 2011, nr 6, poz. 56.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 19 sierpnia 2014 r., III SA/GI 650/14, LEX nr 1513706.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 14 grudnia 2009 r., III SA/Kr 912/08, Legalis nr 391811.
 • Wyrok WSA w Łodzi z 12 listopada 2014 r., III SA/Łd 793/14, Legalis nr 1151681.
 • Wyrok WSA w Łodzi z 16 maja 2014 r., III SA/Łd 246/14, LEX nr 1532023.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z 29 stycznia 2015 r., II SA/Sz 638/14, Legalis nr 1274488.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 10 września 2015 r., II SA/Wr 168/15, Legalis nr 1343427.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 17 września 2014 r., II SA/Wr 383/14, Legalis nr 1106381.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.