PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 485 Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny | 378--388
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna jako czynnik stabilizujący zadłużenie sektora samorządowego w państwach członkowskich UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State Aid as A Factor of Stabilisation of The Local Government Sector Debt in The EU Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono wytyczne dla wdrażania art. 107-109 Traktatu o funkcjonowaniu UE z punktu widzenia pomocy publicznej udzielanej na poziomie państwa i samorządu terytorialnego. Przeprowadzono analizę statystyczną pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie UE z perspektywy wpływu tej pomocy na zadłużenie sektora samorządowego. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie modelu regresji liniowej. Zmienną objaśnianą (zmienną zależną Y) jest wielkość długu sektora local government, a zmienną objaśniającą (zmienną niezależną X) są wydatki na pomoc publiczną. Dług sektora samorządowego pozwala na dokonywanie zmian jakościowych i ilościowych w zakresie realizowanych zadań publicznych przez samorządy. Z jednej strony jest on zatem bodźcem dla rozwoju, a z drugiej poprzez regulacje fiskalne ogranicza ten rozwój. Przyjęto zatem tezę, że wielkość pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie UE powinna być ujemnie skorelowana z wielkością długu sektora samorządowego(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses guidelines for implementation of art. 107-109 of the Treaty on the Functioning of the European Union, from the point of view of state aid granted on the state and local level. Statistical analysis was carried out on state aid granted by EU Member States - from the perspective of its impact on the local government sector debt of these countries. This analysis was carried out based on the linear regression model. The response variable (dependent variable Y) is the size of the local government sector debt, and explanatory variable (independent variable X) is the expenditure on state aid. Local government debt has many functions: it stimulates development, it allows to make qualitative and quantitative changes in the scope of local government public tasks. However, existing budgetary rules also restrict development. This should lead to verify the thesis that the amount of state aid granted by EU member should negatively correlate with the size of local government sector debt(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Crocioni P., 2006, Can State Aid Policy Become more Economic Friendly, [w:] Rivas J. (ed.), World Competition, Kluwer Law International, vol. 29.
 • Filipiak B., 2017, Dług jako determinanta stabilności systemu finansów samorządowych, Kwartalnik KES, nr 1 (29).
 • Moreno González S., 2016, State aid and tax competition: Comments on the European Commission's decisions on transfer pricing rules, European State Aid Quarterly, vol. 15, issue 4.
 • Nicolaides P., 2006, The Economics of Granting and Controlling State Aid, [w:] Hancher L., Ottervanger T., Slot P.J. (eds.), EC State Aid, Sweet & Maxwell, London.
 • Piernas López J., 2016, The evolving nature of the notion of aid under EU law, European State Aid Quarterly, vol. 15, issue 3.
 • Podsiadło P., 2016, State aid and the functioning of the Single European Market - the crisis perspective, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, vol. 15, no. 3.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2015 roku, 2016, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, październik.
 • Sinnaeve A., 2007, State aid procedures: developments since the entry into force of the procedural regulation, Common Market Law Review, vol. 44, issue 4.
 • TFUE, 2010, Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane, Dz.U. UE C 83 z 30.03.2010.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009, nr 157, poz. 1240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.