PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 485 Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny | 418--429
Tytuł artykułu

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of Risk Management in The Activity of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia procesu zarządzania ryzykiem dla sprawnej realizacji celów i zadań użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na to, że problematyka umiejętnego zarządzania ryzykiem w samorządzie terytorialnym została negatywnie oceniona przez Najwyższą Izbę Kontroli, ważnym założeniem autora jest jednoczesne wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, mogących przyczynić się do efektywniejszego realizowania przez jednostki sektora finansów publicznych tego postulatu kontroli zarządczej. Wykonanie tak przyjętego celu badawczego wymagało przeprowadzenia wtórnej analizy literatury naukowej, w szczególności z zakresu zarządzania ryzykiem, finansów publicznych oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dokonano także przeglądu regulacji prawnych, wytycznych agend rządowych. Przydatne okazało się również bogate doświadczenie autora, wykonującego zawód audytora wewnętrznego w sektorze publicznym(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to attempt to approximate some aspects relating to the management of risk in local government units. Given that the issue of skillful management risk in local government was negatively evaluated by the Supreme Chamber of Control - an important premise of the author is also an indication of theoretical and practical solutions that can contribute to the effective implementation by public sector entities that postulate management control. Performing as adopted for the research required a secondary analysis of the scientific literature, in particular in the field of management risk, public finances and the functioning of local government. Also reviewed was the legislation, guidelines of government agencies. Useful turned out to be a rich experience of the author who is an internal auditor in public sector(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Basiura B., Krajewska S., Marcinkowska E., Paliński A., Sawicka J. Stronczek A., 2014, Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Barefield R., Young M., 1988, Internal Auditing in a Just in Time Manufacturing Environment, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs.
 • Biuletyn nr 1(2)/2012, Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Czerwiński K., 2003, Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, Wydawnictwo LINK, Szczecin.
 • Drożdżyński W., 2009, Zarządzanie ryzykiem na przykładzie Wojewódzkiego Urządu Pracy w Olsztynie, [w:] Brdulak J. (red.), Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych. Kierunki zmian, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Dunaj B. (red.), 2000, Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa.
 • Głuchowski J. (red.), 2001, Leksykon finansów, PWE, Warszawa.
 • Grocholski H. (red.), 2004, Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględneiniem audytu wewnętrznego, LGD-4101-036/2011, Nr ewid.140/2011/P10132/LGD, Delegatura NIK w Gdańsku.
 • Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., 2014, Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kaczmarek T., 2006, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MRiF z 2016, poz. 28.
 • Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz.Urz. MF. z 2012, poz. 56.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF z 2009, nr 15, poz. 84.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lipka A., 2002, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 • Moczydłowska J., Serafin K., 2016, Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarzą- dzanej organizacji, Wydawnictwo Naukowe SOPHIA, Katowice.
 • Szczepański J., Szyszko L., 2007, Finanse przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., 2001, Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe założenia, PWE, Warszawa.
 • Zachorowska A., 2006, Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne, 2011, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.