PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 40 | 185--197
Tytuł artykułu

Nadużycie przez akcjonariuszy mniejszościowych prawa do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jako rodzaj szantażu korporacyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Abuse by Minority Shareholders of the Right to Challenge Resolutions of the General Meeting of Shareholders as a Type of the Corporate Blackmail
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska niepokojąco powszechnego, którego skutki są dla spółek bardzo dotkliwe, niekiedy prowadzące nawet do upadku prowadzonego biznesu. Mowa o szantażu korporacyjnym. W tym pojemnym pojęciu można znaleźć wiele sposobów służących unicestwieniu prawidłowego działania spółki w imię partykularnych korzyści dla osoby, która ucieka się do takich działań. Jak łatwo się domyślić problem ten choć był już tematem wielu dyskusji i sporów wciąż pozostaje aktualny, a praktycy są szczególnie zainteresowani wprowadzeniem skutecznych środków walki ze zjawiskiem szantażu korporacyjnego. W artykule szczegółowo zostanie omówiona kwestia nadużywania przez akcjonariuszy mniejszościowych prawa do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przeanalizowane zostaną przesłanki zastosowania sankcji z artykułu 423 k.s.h. Zaproponowane zostaną ponadto możliwe sposoby walki z działaniami obstrukcyjnymi akcjonariuszy mniejszościowych oraz uwagi de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyze a disturbingly widespread phenomenon, whose effects are very severe for companies, sometimes leading to the downfall of a business. Speaking of corporate blackmail. Under this conceivable concept, there are many ways to destroy the proper functioning of a company in the name of the particular benefits to a person who resorted to such activities. How easy it is to conceive of this problem, though it has already been the subject of many discussions and disputes, remains cur-rent, and practitioners are particularly interested in putting in place effective measures to combat corporate blackmail. The article will discuss in detail the issue of abuse by minority shareholders of the right to challenge resolutions of the General Meeting of Shareholders. The conditions for the application of sanctions from article 423 of the Polish Commercial Code will be analyzed. The examples of how to combat the obstructive actions of minority shareholders will be discussed as well as de lege ferenda remarks. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
185--197
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2015.
 • Bilewska K., Odszkodowanie za wniesienia bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenia jej nieważności (art.423 § 2 k.s.h.), Przegląd Prawa Handlowego nr 12, 2009.
 • Jara Z., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa, Legalis.
 • Kappes A., Szantaż korporacyjny jako nadużycie prawa podmiotowego, Przegląd Prawa Handlowego, 2013, nr 10.
 • Lipińska O., Ochrona spółki akcyjnej przed nadużywaniem praw wynikających z akcji, [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 7, 2002.
 • Naworski J., Szantaż korporacyjny. Próba wykładni art. 423 § 2 KSH, Monitor Prawa Handlowego, 2013, nr 2, Legalis.
 • Opalska D., Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, 2015, Legalis.
 • Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010.
 • Pietrzykowski K., Kodeks cywilny, t. I. Komentarz. Art. 1-44910, wyd. 8, Warszawa 2015.
 • Radwan A., Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego nr 11, 2003.
 • Romanowski M., Z szantażystami korporacyjnymi trzeba walczyć [w:] http://www.rp.pl/ Opinie/301239983-Michal-Romanowski-Z-szantazystami-korporacyjnymi-trzeba-walczyc.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.