PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (36) | 29--40
Tytuł artykułu

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dworców kolejowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Challenges of Security in Railway Stations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efekty rozwoju cywilizacyjnego sprawiają, iż popularność zyskuje doktryna ekonomiczna zakładająca zaspokajanie potrzeb obecnych pokoleń przy jednoczesnym poszanowaniu szans na rozwój przyszłych. Przejawia się to wzrostem znaczenia kolei w transporcie. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dworców kolejowych, które powstały w efekcie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Zaprezentowano spektrum działań, które należy zrealizować w celu podwyższania standardu w zakresie bezpieczeństwa podróżujących. Wyszczególniono szereg czynników ryzyka, które wynikają ze specyfiki i natury technicznej obiektów budowlanych. Omówiono rodzaje ryzyka, które wywodzą się z zagrożeń natury terrorystycznej. Opisano katalog dobrych praktyk i błędów projektowych na wybranych przykładach budowy i modernizacji dworców kolejowych. Przeprowadzona analiza może służyć jako wyznacznik zmian niezbędnych do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na kolei.(abstrakt autora)
EN
Accession of Poland to the European Union (EU) has become without doubt a powerful opportunity for the Polish economy. Financing infrastructure investments from EU funds contributed not only to increasing competitiveness and improvement of the quality of people's lives, but also made a need for sustainable development real. Effects of the development (including a decline in oil resources, an increase in greenhouse gas emissions, an increase in pollution of the environment with all its consequences) caused a necessity to revise an existing concept of the intensive use of natural resources and change an economic doctrine. A new concept involves meeting needs of present generations while respecting the opportunities for people living in the future. An increase of significance of the railway transport and launching an investment offensive in railway in a previous and a current EU financial framework seems to be a result of this approach. An aim of the article is to present user security assurance in railway stations that were developed as a result of recent construction investment projects. A range of activities to be executed in order to increase a standard of transportation security was presented. A list of risk factors that come from a specificity and technical features of the buildings was indicated. The author underlines a threat of terrorism and risks that are connected with this phenomenon. Some best practices and security gaps were described on some examples of construction and modernization of railway stations. The analysis can be helpful in a process of improving rail security measures.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
29--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bartosik, B. (2012). System zarządzania bezpieczeństwem jako forma zinstytucjonalizowanego bezpieczeństwa na dworcach kolejowych. Problemy Kolejnictwa, 56 (157), 104-117.
 • Bizon-Górecka, J., Górecki, J. (2015). Ryzyko projektu inwestycyjno-budowlanego w perspektywie formuły jego realizacji. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 74, 4-15.
 • Chruzik, K., Sitarz, M. (2014). Investigation and Development of Safety Measures in the European Union Railway Transport. Mechanika, 20 (4), 431-437.
 • Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 w sprawie bezpieczeństwa kolei.
 • Dz.U. L 164 z 30.04.2004, z późn. zm. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z 17.06.2008 w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Dz.U. L 191 z 18.07.2008, z późn. zm.
 • Kasprowicz, T. (2010). Proces analizy koncepcyjnej, projektowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 107 (2), 177-189.
 • Królak, P., Sergot, M., Butlewski, M. (2014). Koncepcja systemu bezpieczeństwa mienia podróżnych w transporcie kolejowym. Logistyka, 6, 14392-14399.
 • NIK (2013). Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce. Informacja o wynikach kontroli, KIN-4114-01/2012, nr ewid. 173/2013/I/12/003/KIN. Pobrane z: www.nik.gov.pl (22.06.2016).
 • Sitarz, M. (2012). Bezpieczeństwo na polskich kolejach - teoria i praktyka. TTS Technika Transportu Szynowego, 5-6, 56-61.
 • Ustawa z 15.11.1984 - Prawo przewozowe. Dz.U. 1984, nr 53, poz. 272, z późn. zm.
 • Ustawa z 28.03.2003 o transporcie kolejowym. Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.