PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 10 (CD) | 593--606
Tytuł artykułu

Model polskiego gospodarstwa rolnego : implementacja strategii opartej na produkcji ekologicznej na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego i Wielkopolski

Warianty tytułu
Model of a Polish Farm : Implementation of the Strategy Based on Organic Production on the Example of the Kujawsko-Pomorski and Wielkopolski Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza kwestie związane z osiągnięciem przewagi konkurencyjne, strategią a także modelem biznesowym w gospodarstwach ekologicznych. Gospodarstwa rolne są specyficznym rodzajem przedsiębiorstwa mającym istotny wpływ na rozwój regionu. Funkcjonują w oparciu o podobne zasady jak przedsiębiorstwa z innych branż. Podobnie jak inne przedsiębiorstwa szukają szans na swój rozwój i zapewnienie przewagi konkurencyjnej na rynku, czego wyrazem jest powstanie gospodarstw ekologicznych. Celem badawczym niniejszej pracy jest zidentyfikowanie kierunków rozwoju produkcji ekologicznej w gospodarstwach rolnych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego oraz wielkopolskiego. Autor w pracy skupia się na przestawieniu modeli biznesowych występujących w gospodarstwach ekologicznych, a także na określeniu stopnia ich występowania w gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses issues related to achieving competitive advantage, strategy and business model in ecological farms. Farms are a specific type of business that has a significant impact on the development of the region. They operate on the same principles as businesses from other industries. Like other companies, they are looking for opportunities to develop and gain competitive advantage in the market, which is reflected in the creation of ecological farms. The aim of this research work is to identify the directions of development of organic production in farms on the example Kujawsko-Pomorskie and Wielkopolska province. Author at work focuses on shifting business models present in the organic farms, as well as determining the extent of their occurrence on farms. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
593--606
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Bednarz, J. (2008). Wewnętrzne źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Sopot: Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 2. Bednarz, J. (2013). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 3. Bielski, P. (2009). Rolnictwo ekologiczne jako zawód i powołanie. Przegląd Socjologii Jakościowej, Monografie, Tom V, nr 3.
 • 4. Budzyńska-Biernat, A. (2015). Strategie konkurencji przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego z województwa wielkopolskiego. Marketing i Rynek, nr 12, 24-31.
 • 5. Chandler, A.D. (1962). Strategy and Structure. Cambridge: MIT Press.
 • 6. Flejterski, S. (1984). Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. Gospodarka Planowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. tom 39, 390-394.
 • 7. Gorynia, M. (red.) (2002). Luka kompetencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 8. Kaczmarek A. (2009). Strategie działania małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tom 2. Nr 2(13)/2009, 259-267.
 • 9. Kałkowska, J., Pawłowski, E., Trzcielińska, J., Trzcieliński, S. i Włodarkiewicz-Klimek, H. (2010). Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • 10. Kociszewski K. (2014). Ekologiczne aspekty zmian Wspólnej Polityki Rolnej a zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Warszawa, nr 100, s. 124-157.
 • 11. Koczerga, M. (2008). Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: H. Mruk (red.), Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 12. Kopiński J., i Matyka M. (2016). Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(346) 2016, 57-79.
 • 13. Kuś J.(2010). Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju. Studia i Raporty, z. 26: 21-35.
 • 14. Kwiatkowski C.A., Harasim E., Maziarz P. (2013). Gospodarstwa ekologiczne w strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 32(6).
 • 15. Nachtman G. (2014). Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw roślinnych na tle gospodarstw prowadzących produkcję z udziałem zwierząt, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 131-143.
 • 16. Nachtman G. (2015). Gospodarstwa łączące ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji na tle ekologicznych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(344), 129-147.
 • 17. Obłój K., i Trybuchowski M. (1995). Zarządzanie strategiczne. W: A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 18. Porter, M.E. (1996). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE.
 • 19. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
 • 20. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej.
 • 21. Sznajder A. (1995). Strategia marketingowa na rynku międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 22. Toczyński T., Wrzaszcz W., i Zegar J. St. (2013). Zrównoważanie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010 (red. J.St. Zegar). Warszawa: GUS.
 • 23. Wach K. (2015). Modelowanie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych. W: K. Zieliński (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 24. Zielińska-Głębocka A. (2000). Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.