PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 tom 1 | 36--49
Tytuł artykułu

Analysis of the Market Conditions of the Poultry Products in Ukraine

Warianty tytułu
Analiza warunków rynkowych dla produktów drobiowych na Ukrainie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Hodowla drobiu jest branżą, którą cechuje niezwykle wysoka dynamika rozwoju; jest ona poza konkurencją pod względem kosztów pasz i jednostkowych kosztów pracy. W bilansie mięsa drobiowego Ukrainy ma ona znaczny udział (ok. 44,9%). Rozwój ferm drobiowych wynika z niedostatecznej podaży innych rodzajów mięsa: wołowiny i wieprzowiny, a także rozszerzenia produkcji dzięki inwestycjom w tę branżę znacznych środków kapitału prywatnego. Ukraina jest obecnie dziewiąta wśród największych producentów mięsa drobiowego i eksportuje te produkty do 30 krajów: WNP, Iranu, Syrii, Libii, Arabii Saudyjskiej i innych. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się warunków rynkowych, badania rynku i opracowanie średniookresowych prognoz ukraińskiego rynku drobiu. W trakcie przygotowania tego artykułu naukowego wykorzystano następujące metody badawcze: uogólnienie teoretyczne, metody ekonomiczno-matematyczne, techniki tabelaryczne, graficzne i wykresowe, metody analizy porównawczej, techniki socjologiczne i statystyczne, techniki obserwacji, podejście systemowe, metodę scenariuszy i symulacji. Zgodnie z obliczeniami, w latach 2016-2018 prognozowana wielkość spożycia drobiu przez społeczeństwo Ukrainy (przy stałym poziomie konsumpcji w wysokości 23,3 kg/osobę/ rok w tym okresie) z prawdopodobieństwem 0,98 może się zmniejszyć w porównaniu z rokiem 2015 o 110 tys. ton, czyli o 10,7% w związku z prognozowanym spadkiem liczby ludności kraju w tym okresie o 520 tys. osób, czyli 1,2%. Przewidywane wolumeny produkcji mięsa drobiowego w latach 2016- 2018 przy prawdopodobieństwie 0,99 mogą spaść o 10 tys. ton, czyli o 0,9%. Stwierdzono, że w latach 2016-2018 prognozowany popyt ogółem na jaja na Ukrainie może spaść do 16,99 mld sztuk w roku 2016 (z własnej produkcji - 16,92 mld sztuk) i do 14,26 mld sztuk w roku 2018 (z własnej produkcji - 14,22 mld sztuk), czyli 2,73 mld sztuk (16,1%) ze względu na możliwy dalszy spadek zdolności nabywczej Ukraińców. Według analityków zrzeszenia Związek Hodowców Drobiu na Ukrainie prawdopodobnie nastąpi spadek obecnej konsumpcji per capita jaj do 230 sztuk w roku 2018 wobec 258 sztuk w roku 2015. (abstrakt oryginalny)
EN
Poultry farming is an industry that is characterized by extremely high dynamics of development and it is unrivaled in cost of feed and labor per unit of output. In meat poultry balance of Ukraine it occupies a significant share (about 44.9%). The increase in poultry farms due to insufficient supply of other types of meat - beef and pork, as well as the expansion of production at the expense of investment in the industry substantial funds of private capital. Ukraine is now the ninth among the largest producer of poultry meat and exported these products to 30 countries - CIS, Iran, Syria, Libya, Saudi Arabia and others. The study objective is: to identify the factors influencing the formation of market conditions, market research and development of medium-term forecast of the Ukrainian market of poultry products. In the preparation of the scientific article, the following research methods were used: theoretical generalization, economic and mathematical methods, tabular, graphic and diagrammatic techniques, methods of comparative analysis, sociological and statistical techniques, surveillance techniques, system approach, method of scenarios and simulations. According to the calculations, during the 2016-2018 the forecasting fund of consumption of poultry by Ukrainian population (at a constant level of consumption of 23.3 kg / person per year during this period) with a probability of 0.98 can be reduced in comparison with 2015 by 110 thousand tons or by 10.7% due to the forecast decrease in population of the country in this period by 520 thousand people or 1.2%. Projected production volumes of chicken meat during the 2016-2018 with a probability of 0.99 can be reduced by 10 thousand tons or by 0.9%. It was found that during 2016-2018 the total projected demand for poultry eggs may be reduced to 16.99 billion pieces in Ukraine in 2016 (according to its own production - 16,920,000,000 pieces) to 14.26 billion pieces in 2018 (according to its own production - 14.22 billion pieces), or 2.73 billion units.. (16.1%) due to a possible further decline in the purchasing ability of the Ukrainians. According to analysts of the Association «Union of Poultry Breeders of Ukraine» will probably decrease the actual consumption of eggs up to 230 pieces in 2018 against actual 258 pieces per capita in 2015. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
36--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Bibliografia
 • [1] Buriak R.I. (2011), Upravlinnia yakistiu produktsii ptakhivnytstva: monohrafiia [Quality management of poultry products: monograph], Vydavnytstvo TOV «Ahrar Media Hrup», Kyiv.
 • [2] Ofitsiinyi portal Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine], http://www.ukrstat.gov.ua/ [access: 10.10.2016].
 • [3] Ofitsiinyi portal Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy [The official website of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine], http://minagro.gov.ua/ [access: 10.10.2016].
 • [4] Ofitsiinyi portal Soiuzu ptakhivnykiv Ukrainy [The official website of the Association «Union of Poultry Breeders of Ukraine»], http://www.poultryukraine.com/ru/poultry/news/ [access: 10.10.2016].
 • [5] Ofitsiinyi portal TOV «Kompleks Ahromars» [The official website of the LLC «Complex Agromars »], http://www.agromars.com.ua [access: 10.10.2016].
 • [6] Ofitsiinyi portal TOV «Ahrarnyi Kholdynh Avanhard» [The official website of the Agrarian Holding «Avanhard»], http://agrarniy-holding-avangard.business-guide.com.ua/ [access: 10.10.2016].
 • [7] Ofitsiinyi portal Derzhavnoi inspektsii Ukrainy z kontroliu za tsinamy [The official website of the State Inspection on Price Control of Ukraine], http://dci.gov.ua/news/monitoring/ [access: 10.10.2016].
 • [8] Ofitsiinyi portal optovoho rynku silskohospodarskoi produktsii «Stolychnyi» [The official website of the The wholesale market for agricultural products «Stolychnyi»]/ m. Kyiv, http://www.kyivopt.com/ua/ciny/ [access: 10.10.2016].
 • [9] Ukraine. Poultry and Products Annual. Report. [The official website of USDA], https://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Poultry and Products Annual_Kiev_Ukraine_8-31-2016.pdf [access: 10.10.2016].
 • [10] Ukraine. Meat sector review. [The official website of FAO], http://www.fao.org/3/a-i3532e.pdf [access: 10.10.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.