PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3(68) | 7--19
Tytuł artykułu

Quo vadis, oeconomia?

Warianty tytułu
Quo vadis, oeconomia?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zatytułowany "Quo vadis, oeconomia" podejmuje istotny dla współczesnej myśli ekonomicznej problem przyszłości ekonomii. Punktem wyjścia do podjętych rozważań jest przeświadczenie, że dotychczasowy rozwój ekonomii w jej klasycznym nurcie nie jest w stanie wyjść ze sfery idei i przejść do sfery rzeczywistości. Narastający kryzys paradygmatu racjonalności i humanizmu nie sprzyja rozwiązywaniu dylematów rozwojowych współczesnej gospodarki światowej, pozostającej pod wpływem postępujących procesów globalizacji i regionalizacji. Poszukując nowego podejścia do ekonomii, Autor skoncentrował się na refleksji dotyczącej rozwoju ekonomii, określeniu istoty "nowej gospodarki" oraz "nowej ekonomii" oraz relacji między nimi, a także na propozycji orientacji dalszego rozwoju ekonomii na ekonomię instytucjonalną. Takie podejście wynika z przekonania, iż tzw. "nowa" ekonomia instytucjonalna lepiej rozwiązywałaby problemy współczesnego świata, jak również pełniłaby rolę zaplecza intelektualnego niezbędnego dla praktycznej orientacji człowieka, w rozwiązywaniu problemów współczesnej gospodarki światowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article entitled "Quo vadis, oeconomia" have taken an issue of economics' future important for the idea of modern economy. The starting point of undertaken considerations is the conviction that current classical mainstream economic development is not able to leave the realm of ideas and move into reality realm. Growing crisis of rationalistic and humanistic paradigm doesn't allow to solve dilemmas of the development of contemporary world economy, which stays under the influence of progressive globalization and regionalization processes. Searching for a new economics' approach, the Author has focused his reflections on economic development, and defined essence of "new economy" and "new economics", as well as the relationship between them, and further development of economy into institutional economy. This approach stems from conviction that the "new" institutional economy would solve problems of modern world better, as well as play the role of the intellectual base necessary in the practical orientation in solving problems of modern global economy. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Becker G. S., Posner R. A., Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego, Oficyna a Wolters Kluwert business, Warszawa 2013.
 • Bossak J. W., Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, SGH, Warszawa 2006.
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992.
 • Garbicz M., Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Guzek M., Ekonomia przejścia od kolektywizmu do systemu przyszłości, IKiCHZ, Warszawa 1991.
 • Huntington S., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simin and Schuster, London 1997.
 • Kisielnicki J., Szyjewski Z., "Nowa ekonomia" a współczesna informatyka, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 1.
 • Kołodko G. W., "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji, [w:] "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postocjalistycznych, pod red. nauk. G.W Kołodki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2001.
 • Kukliński A., Enigma XXI wieku, "Forum Myśli Strategicznej. Doświadczenia i perspektywy", Biuletyn PTE 2010, nr 6.
 • Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
 • Ratajczak M., Instytucjonalizm - wzbogacenie czy alternatywa ekonomii głównego nurtu, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, tom I, pod red. B. Polaszkiewicz, i J. Boehlke, UMK, Toruń 2006.
 • Sedláček T., Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studia Emira, Warszawa 2012.
 • Stachowiak Z., Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, AON, Warszawa 2012.
 • Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2014.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
 • Stankiewicz W, Teoria projektowania mechanizmów społecznych - oferta dla praktyki, [w:] Institucjonalnaja ekonomika - teoreticzeskaja osnowa sowremiennych prikładnych issledowanij, Uniwersytet im. A. Puszkina, Brześć 2008.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Toffler A., Toffler H., Szok przyszłości, PWN, Warszawa 1974.
 • Tsoukalis L., Nowa ekonomia europejska, Instytut Europejski, Łódź 1998.
 • Wojtyna A., Czy tradycyjna ekonomia pozwala Zrozumieć "nową gospodarkę"?, [w:] "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, pod red. nauk. G.W Kołodki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2001.
 • Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971.
 • Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista" 2003, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.