PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 tom 1 | 85--97
Tytuł artykułu

Culture and Its Dimensions : Consumer Behaviour in Poland and Its Main Export Countries

Warianty tytułu
Kultura i jej wymiary : zachowania konsumentów w Polsce oraz w krajach będących głównymi odbiorcami polskich towarów eksportowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł o charakterze przeglądowym koncentruje się na zagadnieniu znaczenia kultury i jej wpływie na zachowania konsumentów w Polsce oraz w krajach będących głównymi odbiorcami polskich towarów eksportowych, tj. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Francji i we Włoszech. W pierwszej części przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące procesów decyzyjnych i zachowania konsumentów, kwestii własnej tożsamości i wizerunku oraz postrzegania wartości dla klienta, które w dużej mierze zależy od kultury, z której wywodzą się konsumenci. Druga część artykułu zawiera próbę prezentacji zachowań konsumenckich, podobieństw i różnic między motywacjami i zachowaniem polskich konsumentów oraz konsumentów w krajach będących głównymi odbiorcami polskich towarów eksportowych. Rozważania teoretyczne są poparte wynikami badań Geerta Hofstede'a analizującymi sześć wymiarów kultury: dystans władzy (Power Distance), indywidualizm (Individualism), męskość (Masculinity), unikanie niepewności (Uncertainty Avoidance), orientację długoterminową (Long-Term Orientation) oraz pobłażliwość (Indulgence). Autorka przedstawia również wpływ wyników powyższych badań na analizę i zrozumienie zachowania konsumentów w opisywanych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
This article, which takes the form of literature review, focuses on the significance of culture and its impact on consumer behaviour in Poland and its main export countries: Germany, the UK, the Czech Republic, France and Italy. In the first part of the paper, the author presents theoretical considerations concerning customers' decision-making processes and consumer behaviour, the concept of self, identity and image and the perception of the customer value, all of which to a large degree depend on the culture people originate from. The second part of the paper is an attempt at presenting consumer behaviour, the similarities and differences between the motivations and behaviour of Polish customers and the nations of its main export countries. Theoretical considerations are supported with the findings of Geert Hofstede's studies analysing six cultural dimensions: Power Distance, Individualism, Masculinity, Uncertainty Avoidance, Long-Term Orientation and Indulgence and the implications of the study results for the analysis and comprehension of consumer behaviour in the examined countries. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
85--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Anderson E.W., Fornell C., Mazvancheryl S.K. (2004), Customer Satisfaction and Shareholder Value, "Journal of Marketing", No. 4(68).
 • Belk R.W. (1984), Cultural and Historical Differences in Concepts of Self and Their Effects on Attitudes toward Having and Giving, (in:) Kinnear T.C (Ed.), Advances in Consumer Research, Association for Consumer Research, Provo. UT.
 • De Mooij M. (2013), On the Misuse and Misinterpretation of Dimensions of National Culture, "International Marketing Review", No. 3(30).
 • De Mooij M. (2015), Cross-Cultural Research in International Marketing: Clearing Up Some of the Confusion, "International Marketing Review", No. 6(32).
 • De Mooij M., Goodrich K. (2011), New Technology Mirrors Old Habits: Online Buying Mirrors Cross-National Variance of Conventional Buying, "Journal of International Consumer Marketing", No. 3-4(23).
 • De Mooij M., Hofstede G. (2010), The Hofstede model. Applications to global branding and advertising strategy and research, "International Journal of Advertising", No. 1(29).
 • De Mooij M., Hofstede G. (2011), Cross-Cultural Consumer Behavior: A Review of Research Findings, "Journal of International Consumer Marketing", No. 3-4(23).
 • East R., Wright M., Vanhuele M. (2014), Zachowania konsumentów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Etcoff N., Orbach S., Scott J., D'Agostino H. (2006), Beyond Stereotypes: Rebuilding the Foundation of Beauty Beliefs, Findings of the 2005 Dove Global Study.
 • Eurobarometer (2000), How Europeans See Themselves, European Commission Directorate, Brussels.
 • Eurobarometer (2010), Food-related risks, Report No. 354, Directorate-General Communication of the European Commission, EBS, Brussels.
 • Fandrejewska A. (2017), Cultural and Social Context in the Analysis of Contemporary Consumer Behaviour, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2017.
 • Fandrejewska A. (2017), Understanding Consumers' Sentiments as a Key to Creating Superior Customer Value, "Handel Wewnętrzny", nr.
 • Gul M.C. (2013), Long-term Orientation, Perceived Consumer Effectiveness, and Environmentally Conscious Consumer Behavior: The Case of Turkey, "International Journal of Marketing Studies", No. 5.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars F. (2012), Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, wydanie 5, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars F. (2002), Siedem wymiarów kultury: znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Hausner J., Karwińska A., Purchla, J. (red.) (2013), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Hofstede G. (2001), Culture's Consequences 2nd ed. Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Holbrook M.B. (2000), The Millennial Consumer in the Texts of Our Times: Experience and Entertainment, "Journal of Macromarketing", Vol. 20, No. 2.
 • Holbrook M.B., Hirschman E.C. (1982), The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun, "Journal of Consumer Research", Vol. 9.
 • Jackson J. (2014), Introducing Language and Intercultural Communication, Routledge, New York.
 • Jowell R. and the Central Coordinating Team (2003), European Social Survey 2002/2003: Technical Report, Centre for Comparative Social Surveys, City University, London.
 • Karahanna E., Polites G.L., Williams C.K., Liu B., Seligman L. (2013), The Influence of Uncertainty Avoidance on Consumer Perceptions of Global E-Commerce Sites, "MWAIS Proceedings", No. 13.
 • Kotler Ph., Lee N. (2005), Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, Wiley, New Jersey.
 • Magee J.C., Galinsky A.D. (2008), Social Hierarchy The Self-Reinforcing Nature of Power and Status, "The Academy of Management Annals", Vol. 2(1).
 • Magnusson P., Baack D.W., Zdravkovic S., Staub K.M., Amine L.S. (2008), Metaanalysis of cultural differences: Another slice at the apple, "International Business Review", No. 17(5).
 • Markus H.R., Kitayama S. (1991), Culture and the Self. Implications for Cognition, Emotion and Motivation, "Psychological Review", No. 98(6).
 • Matsumoto D., Juang L. (2013), Culture and Psychology, 5th ed. Belmont, Cengage Learning, Wadsworth, CA.
 • McWilliam G. (2000), Building Stronger Brands through Online Communities, "Sloan Management Review", Spring, April 15th.
 • Pabian A. (2014), Kształtowanie zachowań konsumenckich poprzez zrównoważoną komunikację marketingową, "Handel Wewnętrzny", nr 1(354).
 • Parker Follett M. (1949), Freedom and Coordination: Lectures in Business Organization, Garland, New York.
 • Pine J., Gilmore J. (1998), Welcome to Experience Economy, "Harvard Business Review", July-August.
 • Prahalad C.K. (2004), The Cocreation of Value, "Journal of Marketing", No. 68(1).
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Sagan A., Smolak-Lozano E. (2015), System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów europejskich i alokacji zasobów gospodarstw domowych, "Handel Wewnętrzny", nr 4(357).
 • Schein E. (1985), Organisational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Schmitt B. (1999), Experiential Marketing, The Free Press, New York.
 • Throsby D. (2001), Economics and Culture, CUP, Cambridge.
 • Triandis H.C. (1995), Individualism and Collectivism, Boulder, Westview.
 • Youngseon K., Yinlong Z. (2014), The Impact of Power-Distance Belief on Consumers' Preference for Status Brands, "Journal of Global Marketing", Vol. 27(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.