PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 75 nr 4 Rola wiedzy i innowacji w rozwoju organizacji | 53--68
Tytuł artykułu

Knowledge Management in Intelligent Organizations in Times of the Digital Transformation: Findings of a Study of the Polish SME Sector

Warianty tytułu
Zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentnych w czasach transformacji cyfrowej - wyniki badań polskiego sektora MSP
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Small and medium enterprises play an essential role in the global economic growth. The share of the Polish SME sector in GNP has been at the level of 48% for years now. This sector has also been among the most dynamically developing and computerised areas in the Polish economy. Effective knowledge management can be analysed in different areas: organizational structures, personnel, organizational culture, and ICT tools. ICT (Information and Communication Technology) systems constitute the foundation of modern economic organizations in times of digital transformation. This applies particularly to advanced ICT infrastructure, which is the condition sine qua non for effective knowledge management. The objective of this article is to discuss organizational and technological aspects of modern ICT-based knowledge management called SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), regarded as the present canon of ICT support in this respect. The analysis is supported with findings of a study carried out by the author in 2014-17 in selected SMEs from Mazowieckie and Wielkopolskie provinces.(original abstract)
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w budowaniu światowego wzrostu gospodarczego. Udział polskiego sektora MSP w wytwarzanym PKB od lat utrzymuje się na poziomie 48%. Od wielu też lat sektor ten należy do najbardziej dynamicznie rozwijającego się i informatyzującego obszaru polskiej gospodarki. Efektywne zarządzanie wiedzą można rozpatrywać w różnych obszarach: struktur organizacyjnych, zatrudnionego personelu, kultury organizacyjnej i narzędzi informatycznych. Systemy ICT (Information and Communication Technology) stanowią podstawę nowoczesnych organizacji gospodarczych czasów transformacji cyfrowej. Dotyczy to w szczególności zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej, która jest warunkiem sine qua non sprawnego zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest omówienie aspektów organizacyjno- -technologicznych w zakresie nowoczesnego zarządzania wiedzą z wykorzystaniem technologii ICT określanych mianem SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), a stanowiących aktualnie kanon informatycznego wspomagania w tym zakresie. Rozważania zostały zilustrowane wynikami autorskich badań z okresu 2014-2017 na gruncie wybranych przedsiębiorstw sektora MSP województw mazowieckiego i wielkopolskiego.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • WSB University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • Adamczewski, P., 2016a, ICT Solutions in Intelligent Organizations as Challenges in a Knowledge Economy, Management, 20(2), 197-208.
 • Adamczewski P., 2016b, The Holistic Approach of E-logistics in Intelligent Organizations, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 281, 7-18.
 • Barry D.K., 2013, Web Services. Service-Oriented Architectures and Cloud Computing, New York: Morgan Kaufmann Publishers.
 • Brunswicker S., Vanhaverbeke W., 2015, Open Innovation is Small and Medium-sized Enterprises (SME's): External Knowledge Sourcing Strategies and Internal Organizational Facilities, Journal of Small Business Management, 54(4), 1264-1288.
 • Choi T.M., Chan H.K., Yue X., 2016, Recent development in big data analytics for business operations and risk management, IEEE Transactions on Cybernetics, 47, 81-92.
 • Cisco Global Cloud Index 2013-2018, 2016, San Jose: Cisco Systems Inc.
 • Corcoran P., Datta S.K., 2016, Mobile-edge computing and the Internet of Things for consumers: Extending cloud computing and services to the edge of the network, IEEE Consumer Electronic Magazine, 5(4), 73-74.
 • Duczkowska-Piasecka M. (red.), 2013, Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Warszawa: Difin.
 • Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red.), 2016, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Grösser S.N., Zeier R., 2012, Systematic Management for Intelligent Organizations, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Jashapara A., 2006, Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Warszawa: PWE.
 • Jemielniak D., 2008, Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia, in Zarządzanie wiedzą, eds. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kisielnicki J., 2008, MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Warszawa: Placet.
 • Li J., Tao F., Cheng Y., Zhao L., 2015, Big data in product lifecycle management, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 81(1), 667-684.
 • Marz N., Warren J., 2015, Big Data, New York: Manningan Publications.
 • Mateos A., Rosenberg J., 2011, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Gliwice: Helion.
 • Mikuła B., 2011, Istota zarządzania wiedzą w organizacji, w: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, ed. A. Potocki, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Perechuda K. (ed.), 2005, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: WN PWN.
 • Perera Ch., Ranjan R., Wang L., Khan S., Zomaya A., 2015, Privacy of Big Data in the Internet of Things Era, IEEE IT Professional Magazine, PrePrint (Internet of Anything).
 • Report IDC FutureScape "Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale", 2016, New York.
 • Schwaninger M., 2010, Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Senge P., 2002, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Stabryła A., (red.), 2009, Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: C.H. Beck.
 • Strojny M., 2000, Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 6-8.
 • Unold J., 2015, Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, Warszawa: WN PWN.
 • Waltz E., 2003, Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Boston: Arteh House.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.