PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 4 | 154--162
Tytuł artykułu

Polski handel zagraniczny żywcem wołowym w latach 2004-2015

Warianty tytułu
Polish Foreign Trade in Cattle in the Years 2004-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w handlu zagranicznym żywcem wołowym w świetle opłacalności jego produkcji w kraju (mierzonej relacją ceny żywca do cen pasz). W ostatnich kilku latach zaobserwowano tendencję do wzrostu dodatniego salda obrotów handlowych produktami wołowymi, przy tendencji spadkowej w eksporcie bydła i jednoczesnym zwiększeniu importu bydła. Spadającym obrotom handlu zagranicznego żywcem wołowym towarzyszyły powolne procesy koncentracji produkcji bydła, wzrost pogłowia bydła w Polsce i znaczny spadek liczby gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą bydła oraz zmieniająca się opłacalność jego produkcji. Relacje cen skupu bydła do 1 roku do cen mieszanki paszowej dla cieląt były najkorzystniejsze dla producentów rolnych w latach 2004-2006, a dla bydła powyżej 1 roku do cen mieszanki paszowej w latach 2005-2006 i 2009. Wzrost produkcji krajowej żywca wynikał m.in. z restrukturyzacji sektora mleczarskiego, likwidacji kwot mlecznych i spadku cen mleka.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the analysis was to show changes in foreign trade of live cattle in light of the profitability of its production in Poland measured by the relation of cattle price to the price of feed. In the researched period a trend towards more positive balance of trade in beef products was being observed, while imports of cattle were increasing and exports of cattle were decreasing. Decreasing turnover of the foreign trade in cattle was accompanied by relatively slow processes of concentration of cattle production, increasing of livestock, decreasing of the number of farms involved in the breeding of cattle in Poland and changing profitability of cattle production. Relationship of the price cattle less than one year to the price of compound feed for calves was the most favorable for agricultural producers in 2004-2006, and for cattle over one year to the price of compound feed for cattle in 2005-2006 and 2009. The increase in domestic production resulted, inter alia, from the restructuring of the dairy sector, the elimination of milk quotas and the decline in milk prices.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
154--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Bibliografia
 • Bąk-Filipek Ewa. 2009. "Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowiny w Polsce". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 9 (XXIV): 5-14
 • Boba Jacek, Tomasz Jurka, Henryk Passia. 2012. "System handlu uprawnieniami do emisji jako narzędzie w walce z globalnym ociepleniem". Prace Naukowe Gig Górnictwo i Środowisko 41:45-59.
 • Czyżewski Andrzej, Marta Guth. 2016. Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski. Warszawa: PWN.
 • EUROSTAT. Production of meat: cattle, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/download.do?tab=table&plugin=1&language= en&pcode=tag00044, dostęp 30.06.2017.
 • Gliński Zdzisław, Krzysztof Kostro, Maria Teresa Zoń. 2007. "Choroba niebieskiego języka". Życie Weterynaryjne 83 (5): 380-383.
 • GUS. 2003, Zwierzęta gospodarskie - Powszechny Spis Rolny 2002. Warszawa: GUS.
 • GUS. 2005-2016. Zwierzęta gospodarskie w 2004, ..., 2015 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. 2006. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. 2007-2016. Rocznik statystyczny rolnictwa 2007,..., 2016 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. 2016. Gospodarstwa rolne według skali chowu bydła i grup obszarowych użytków rolnych, stan w czerwcu 2015 r. Warszawa: GUS (dane niepublikowane).
 • Kusz Dariusz, Krzysztof Tereszkiewicz, Bożena Kusz. 2013. "Polski handel zagraniczny żywymi zwierzętami w latach 2004-2011". Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 14: 1287-1295.
 • MF. 2005-2016. Niepublikowane dane Centrum Analityczne Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (od 01.03.2017 jednostki Krajowej Administracji Skarbowej, a do 28.02.2017 r. Centrum Analityczne Administracji Celnej - CAAC). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 • Pasińska Dorota. 2016. Rynek wołowiny. [W] Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju, red. Stańko Stanisław, 13-39. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Rycombel Danuta, Danuta Zawadzka. 2012. Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy. 2005-2016. Numery 26-51. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Styczyński Jakub. 2017. "Mięso in vitro". Dziennik Gazeta Prawna. 135 (4534): A22-A23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490502

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.