PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 2(75) | 105--115
Tytuł artykułu

Podatność Unii Gospodarczej i Walutowej na szoki asymetryczne

Warianty tytułu
Susceptibility of the Economic and Monetary Union to Asymmetric Shocks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest będąca najbardziej zintegrowanym obszarem walutowym na świecie Unia Gospodarcza i Walutowa (UGiW). Autorzy próbują odpowiedzieć na kilka pytań: W jakim stopniu można uznać ją za optymalny obszar walutowy (OOW)? Czy strefa euro w coraz większym stopniu spełnia kryteria OOW, czy też oddala się od tego, by być optymalnym obszarem walutowym? Jak to wpływa na niebezpieczeństwo pojawienia się szoków asymetrycznych w krajach należących do UGiW i jakie mają one możliwości złagodzenia ich negatywnego wpływu na swoje gospodarki? Unia Gospodarcza i Walutowa tylko w ograniczonym stopniu spełnia kryteria optymalnego obszaru walutowego, określone w teoriach odnoszących się do tego zjawiska. Po kilkunastu latach funkcjonowania strefy euro, w niedużym stopniu przybliżyła się ona do optymalnego obszaru walutowego. Kraje członkowskie są nadal narażone na szoki asymetryczne, które w niedużym stopniu udaje się złagodzić za pomocą mobilności siły roboczej i kapitału oraz koordynacji polityki fiskalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of discussion in this paper is the Economic and Monetary Union (EMU), which is the most integrated currency area in the world. Authors try to answer a few questions: To what extent can it be regarded as the optimum currency area (OCA)? Is the Eurozone increasingly meeting the OCA criteria or is it moving away from being an optimum currency area? How does this affect the threat of asymmetric shocks in the EMU countries, and what can they do to mitigate their negative impact on their economies? The Economic and Monetary Union meets the criteria of the optimum currency area, specified in the theories related to this phenomenon, only to a limited extent. After a dozen or so years of functioning of the euro area, it is only a little closer to the optimum currency area. Member States are still vulnerable to asymmetric shocks, which only to a limited extent are mitigated by labour and capital mobility and fiscal policy coordination. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
105--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Borowski J., Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski, PWE, Warszawa 2012.
 • Borowski J., Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2001, http://www.nbp.pl.
 • Cohen B.J., Monetary Union: The Political Dimension, w: The Dollarization Debate, red. D. Salvatore, J.W. Dean, T.D. Willett, Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Deutscher Handelsüberschuss sorgt abermals für Ärger, "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 24.04.2017.
 • Europejska integracja monetarna od A do Z, red. W. Pacho, NBP, Warszawa 2009.
 • Eurostat database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 • Grauwe P. de, The Political Economy of Monetary Union in Europe, "The World Economy" 1996, Vol. 16, No. 6.
 • Hoffmann C., Sechs Grűnde für Űberschuss, "Süddeutsche Zeitung", 20.04.2017.
 • Kronberger, R. Der Euro-Raum im Lichte der Theorie der optimalen Währ ungsgebiete, Wirtschaftspolitische Blätter 4/10, Manz Verlag, Wien 2010.
 • Mundell R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1961, Vol. 51, No. 4.
 • Tchorek G., Teoretyczne podstawy integracji walutowej, w: Teoria optymalnego obszaru walutowego, www.ugiw.umcs.lublin.pl/II.pdf.
 • Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu.
 • Zawiślińska I., Optymalny obszar walutowy. Teoria i polityka na kontynencie amerykańskim, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490518

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.