PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 75 nr 4 Rola wiedzy i innowacji w rozwoju organizacji | 121--139
Tytuł artykułu

Współpraca instytucji naukowych i przedsiębiorstw. Przypadek regionu częstochowskiego

Warianty tytułu
Cooperation between Academic Institutions and Enterprises in the Region of Częstochowa
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest dyskusji wokół współczesnych problemów komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce. Jednym z najistotniejszych jest jakość współpracy w ramach trójkąta, który tworzą instytucje naukowe, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Niestety widoczny jest brak synergii pomiędzy celami wyznaczanymi przez wymienione podmioty, stanowiące istotne elementy systemu innowacji. Wyzwanie stanowi więc szukanie rozwiązań dla efektywnej współpracy. Celem artykułu jest analiza współpracy sektora nauki, biznesu i instytucji otoczenia w regionie częstochowskim w obszarze transferu technologii. Badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorstw i miało charakter pilotażowy. Jako narzędzie badawcze wykorzystano ankietę internetową.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses contemporary problems of commercialization of research results in Poland. One of the key issues is the quality of cooperation within the triangle formed by research institutions, local government and enterprises. Unfortunately, there is a noticeable lack of synergy between objectives of these entities, which are important components of the innovation system. Hence, the challenge is to find solutions for effective cooperation. The article provides an analysis of the cooperation between the science sector, businesses and institutions in the region of Czestochowa in the area of technology transfer. It presents results of a pilot study based on data collected in an online survey of companies.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 23.01.2017].
 • Bąkowski A., Mażewska M. (red.), 2015, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, Poznań - Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
 • Chyba Z., Grudzewski W.M. (red.), 2011, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
 • Cichoń S., 2005, Rola i znaczenie powiatowych urzędów pracy w ograniczaniu bezrobocia poprzez aktywizację zawodową, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, red. P. Bartkowiak, Kalisz: Wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
 • Czyżewska M., Skica T., 2012, Współczesne modele rynków pracy naukowców na świecie jako pochodna modeli szkolnictwa wyższego, w: Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Dziembała M., Czyżewska-Misztal D., 2016, Wspieranie współpracy nauki i biznesu w polskich regionach na przykładzie województwa śląskiego i wielkopolskiego, w: Współczesne dylematy bada nad przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość międzynarodowa, 2(1), red. M. Kosała, M. Urbaiec, Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Warszawa: Poltext.
 • GUS, 2015, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Warszawa.
 • GUS, 2016, Nauka i technika w 2015, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/ [dostęp: 9.02.2017].
 • Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Warszawa: Difin.
 • Komercjalizacja B+R dla praktyków, 2016, Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • Łukasik K., 2013, Rola kultury proinnowacyjnej w tworzeniu przedsiębiorczego środowiska pracy, w: Rozwój przedsiębiorczości, red. B. Skowron-Grabowska, Częstochowa: WWZPCz.
 • Matusiak K.B. (red.), 2008, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa: PARP.
 • Matusiak K.B., Guliński J. (red.), 2010, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, Warszawa, PARP.
 • Nowacka U., 2011, Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, w: Edukacja techniczna i informatyczna, red. A. Gil, Częstochowa: Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • PARP, 2013, Regionalne Systemy Innowacji w Polsce. Raport z badania, Warszawa.
 • Richter-Kaźmierska A. (red.), 2012, Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce, Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej.
 • Szara K., Pierścieniak A., 2011, Przedsiębiorczość akademicka, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Włosiński W., 2000, Transfer technologii, w: Menedżer jakości, red. J. Bagiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Woźniak L., 2014, Staże narzędziem intensyfikacji współpracy nauki i przemysłu. Wpływ współpracy przemysłu i nauki na wzrost konkurencyjności województwa podkarpackiego, Rzeszów: Agencja Reklamowa Nowomowa.
 • Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności, Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki, 2016, Wrocław: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • www.slaskie.pl [dostęp: 13.01.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490586

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.