PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 104 | 156--174
Tytuł artykułu

Animator działań na rzecz lokalnego środowiska na tle idei zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
Animator of Activities for Local Community In the Background of Idea Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość realizacji idei zrównoważonego rozwoju poprzez aktywność animatorów działających w społecznościach lokalnych. Kontekstem tych poszukiwań są opisane zagrożenia, takie jak: merkantylność, turbokapitalizm, spatologizowanie i niezdolność do samoograniczenia systemu i władzy, brak wartości, deprecjonowanie humanistyki, którym poświęcamy uwagę w pierwszej części artykułu. W drugiej części odwołujemy się do wywiadu przeprowadzonego przez nas z animatorką działającą w konkretnym środowisku, wskazując potencjał i zagrożenia jej aktywności, nacechowanej w sposób naturalny świadomością znaczenia trzech konstytutywnych dla zrównoważonego rozwoju elementów: relacji, rynku, środowiska. Tylko taka spersonalizowana odpowiedzialność i troska o te trzy elementy w naszej ocenie jest gwarantem zaistnienia zrównoważonego rozwoju poprzez lokalnie realizowane inicjatywy, bo idea ta potrzebuje pozasystemowego wsparcia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is trying to answer the question about possibility of realization of idea the balanced development by activity of animators acting in the local communities. Described context of this search are following threats: the mercantilism and the turbocapitalism, pathology and the unfitness for limiting the system of the power, lack of the values, deprecating the human knowledge. These problems we are devoting in the first part of the article. In the second part we are referring the interview conducted with the animator operating in the specific socio-cultural environment. We are demonstrating the potential and threats of her activity, marked in the natural way of the awareness of meaning three constitutive for the balanced development elements: of relation, market, environment. Only such personalized responsibility and the concern for these three elements in our evaluation is a guarantee of becoming known the balanced development. That idea implementation of initiatives in the local environment needs in our belief support apart from the system.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
156--174
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Argyle M.: Zdolności społeczne, [w:] Mosciovici S. (red.): Psychologia społeczna w relacji ja - inni. WSiP, Warszawa 1998.
 • 2. Barry J.: Environment and Social Theory. Routlege, London-New York 2000, p. 216.
 • 3. Brzezińska A.W., Matejczuk J.: Trening twórczości jako propozycja kształcenia liderów w społecznościach regionalnych, [w:] Brzezińska A.W., Hulewska A., Słomska-Nowak J. (red.): Edukacja kulturowa. Społeczność - aktywizacja - uczenie się. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2010.
 • 4. Buber M.: Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. PAX, Warszawa 1992.
 • 5. Chmiel A.: Kołysanka gladiatorów. Słów kilka o merkantylnej orientacji charakteru według E. Fromma, [w:] Saciuk R. (red.): Psyche w sidłach iluzji. O psychoanalizie. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • 6. Chmiel T., Chmiel A.: Kapitał społeczny młodzieży studiującej na przykładzie aktywności wolontariackiej, [w:] Adamczyk M., Chmiel A. (red.): Społeczności lokalne. Problemy - zmiany - rozwój. Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice 2012.
 • 7. Dudkiewicz M.: Inicjatorzy zmiany społecznej, [w:] Bogacz-Wojtanowska E., Gumuła W., Rębisz S. (red.): Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • 8. Dyczewski L.: Kultura polska w procesie przemian. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993.
 • 9. Dziubaszewski W.: Praktyczne sposoby realizowania idei humanizmu ekologicznego oraz formy jego propagowania w społeczeństwie, [w:] Andrzejewski B. (red.): Humanistyka i ekologia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1992.
 • 10. Fromm E.: Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki. PWN, Warszawa-Wrocław 1994.
 • 11. Fromm E.: Zdrowe społeczeństwo. PIW, Warszawa 1996.
 • 12. Glynn T.J.: Psychological Sense of Community: Measurement and Application, [in:] "Human Relation", No. 34, 1981.
 • 13. Hull Z.: Filozofie zrównoważonego rozwoju, [w:] Papuzińki A. (red.): Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • 14. Hulewska A.: Możliwości zastosowania teorii przywództwa sytuacyjnego w procesie aktywizowania społeczności lokalnych, [w:] Brzezińska A.W., Hulewska A., SłomskaNowak J. (red.): Edukacja kulturowa. Społeczność - aktywizacja - uczenie się. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2010.
 • 15. Idzikowski B.: Wyznaczniki ról zawodowych animatorów kultury, [w:] Żebrowski J. (red.): Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 • 16. Lowe V.: Sustainable development and unsustainable argumnets, [in:] Boyle A., Freestone D. (eds.): International law and sustainable development. Past achievemnets and future challenges. Oxford 1999, p. 26-29.
 • 17. Luttwak E.: Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • 18. Ostrom E.: Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, Cambridge 1990, p. 51.
 • 19. Papuziński A.: Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska, [w:] Papuziński A. (red.): Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • 20. Papuzińska J.: Książki, dzieci, biblioteka. Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej. Wydawnictwo Fundacja "Książka dla Dziecka", Warszawa 1992.
 • 21. Pawłowski K.J.: Dyskurs i asceza. Kształtowanie człowieczeństwa w kontekście mistyki filozoficznej. Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007.
 • 22. Piątek Z.: Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: konsekwencje filozoficznospołeczne, [w:] Papuziński A. (red.): Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • 23. Putnam R.: Tuning In, Tuning Out. The Strange Disapperance of Social Capital In America, "Journal of Democracy", No. 6, 1995, p. 6-78.
 • 24. Radlińska H.: Zakres i istota służby społecznej, za: Dudkiewicz M.: Inicjatorzy zmiany społecznej, [w:] Bogacz-Wojtanowska E., Gumuła W., Rębisz S. (red.): Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • 25. Starosta P.: Społeczność lokalna, [w:] Encyklopedia socjologii. Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 • 26. Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Szynaszko B., Suchodolska J. (red.): Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • 27. Tischner J.: O człowieku: wybór pism filozoficznych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.
 • 28. Zimbardo Ph.: Efekt Lucyfera. PWN, Warszawa 2008.
 • 29. Żebrowski J.: Współczesny wymiar animacji społeczno-wychowawczej i kulturalnej, [w:] Żebrowski J. (red.): Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 • 30. Żebrowski J.: Wstęp, [w:] Żebrowski J. (red.): Animacja kulturalna i społecznowychowawcza w środowiskach lokalnych. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490626

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.