PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 24 | 27--40
Tytuł artykułu

Nursing Students' Perception of Multiculturalism in Nursing. Comparative Study of Nursing Students from Poland, Turkey and Hungary

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Postrzeganie wielokulturowości w pielęgniarstwie przez studentów. Studium porównawcze studentów pielęgniarstwa z Polski, Turcji i Węgier
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wielokulturowość jest pojęciem wielowymiarowym. Istnienie wymiarów wielokulturowości uświadamia nam, że jest ona coraz bardziej powszechna. Relacje i wzajemne przenikanie się różnych tradycji, wzorów, sposobów myślenia i postawy wobec świata, Boga i ludzi stały się czymś nieuniknionym i nieodwołalnym we współczesnym świecie. Celem tego przekrojowego badania było ukazanie rozumienia przez studentów pielęgniarstwa pojęcia wielokulturowości i jego implikacje do sprawowania opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo. Jest to badanie jakościowe z wykorzystaniem otwartych pytań w kwestionariuszu sporządzonym przez pierwszego autora. Niniejsze badanie zostało zrealizowane w okresie od października 2014 do stycznia 2015 roku. Próba pozykana została z 354 wolontariuszy, studentów pierwszego roku pielęgniarstwa studiów licencjackich z pięciu szkół w trzech krajach: Turcji, Polski i Węgier. Respondenci otrzymywali link do ankiety przez Internet. Wypełniali go w domu lub na uczelni. Pytania w ankiecie były przetłumaczona na języku kraju, z którego pochodzili uczestnicy badania. Studenci najczęściej wyjaśniali pojęcie wielokulturowości z punktu widzenia zjawiska społecznego (50,2%). Uczestnicy badania określali osobę odmienną kulturowo przede wszystkim jako członka innej narodowości (46,67%). Respondenci wykazali otwartość na spotkanie z odmiennym kulturowo pacjentem, a 84,13% z nich stwierdziła, że chciałaby samodzielnie nawiązać kontakt z pacjentem pozostającym pod ich opieką. Występują różnice w definiowaniu pojęcia przez studentów w zależności od kraju. Chociaż studenci wykazali otwartość wobec pacjentów odmiennych kulturowo, ich wiedza powinna być bardziej usystematyzowana. Da im to większą pewność co do podejmowania odpowiednich działań i tym samym łatwiej będzie wyeliminować stereotypy i uprzedzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Multiculturalism is a multi-dimensional concept. The existence of dimensions of multiculturalism makes us realize that it is becoming more and more ubiquitous. Relations and interference of different traditions, patterns, ways of thinking and attitudes towards the world, God and other people have become something inevitable and irrevocable in contemporary world. The aim of this cross-sectional study was to show the nursing students' understanding of the concept of multiculturalism and its implications for taking care of a patient with a different cultural background. This is a qualitative study using an open-ended questionnaire developed by one of the authors. It was conducted between October 2014 and January 2015 among 354 voluntary first year undergraduate nursing students from five schools in three countries: Turkey, Poland and Hungary. The participants were emailed a link and completed the survey at home or school. The survey questions were translated in the respondents' native languages. The students most often perceive multiculturality as a social phenomenon (50,2%). The participants of the study primarily defined a person with a different cultural background as a member of a different nationality (46,67%). The respondents expressed their readiness to meet a patient with a different cultural background and 84,13% of them declared that they would like to have contact with such a patient under their care. There are differences in defining the aforementioned concept by students from different countries. Although the students demonstrate open attitudes towards patients with different cultural backgrounds than their own one, their knowledge should be systematised. This will give them a greater certainty as to the validity of their actions, and thereby it will be easier to eliminate stereotypes and prejudice among them. (original abstract)
Twórcy
 • School of Higher Vocational Education in Koszalin
 • Pomeranian University of Slupsk
autor
 • University of Debrecen Hungary
 • The Witelon State University of Applied Science in Legnica
Bibliografia
 • Altheide D.L., Ethnographic Content Analysis, "Qualitative Sociology" 1987, 10 (1), 65 -77.
 • Artigas-Lelong B., Bennasar-Veny M., La salud en el siglo XXI: El reto de los cuidados multiculturales, "Index De Enfermería" 2009, 18 (1), 42 - 46.
 • Cieślikowska D., Problemy integracji osób odmiennych kulturowo [in:] A. Paszkowska- -Rogacz, E. Olczak, E. Kownacka, D. Cieślikowska, Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, KOWEZiU, Warszawa 2006, 65 - 90.
 • Culley L., Nursing, culture and competence [in:] L. Culley, S. Dyson (Eds.), Ethnicity and Nursing Practice, Palgrave, Basingstoke 2001, 109 -127.
 • Eurostat, Guidelines for the Development and Criteria: for the Adoption of Health Survey Instruments, European Commission 2011.
 • Fish S., Boutique Multiculturalism, or Why Liberale Are Incapable of Thinking about Hale Speech, "Critical Inquiry" 1997, 23, 2; http://www.jstor.org/stable/1343988, 378 - 395.
 • Golka M., Socjologia kultury, Scholar, Warszawa 2007, 55-59.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2007.
 • Hunt M.R., Patient-centered care and cultural practices: Process and criteria for evaluating adaptations of norms and standards in health care institutions, "HEC Forum" 2009, 21(4), 327 - 339.
 • Leininger M., McFarland M.R., Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research and Practice, 3rd edn. McGraw-Hill Medical Pub. Division, New York 2002.
 • Majda A., Zalewska-Puchała J., Wrażliwość międzykulturowa w opiece pielęgniarskiej, "Problemy Pielęgniarstwa" 2011, 19 (2), 253 - 258.
 • Mamzer H. Wielokulturowość - czy wyzwolenie z więzów etnocentryzmu?, "Przegląd Bydgoski" 2001, 12, 33 - 43.
 • Morgan D.L., Qualitative Content Analysis: A Guide to Paths not Taken, "Qualitative Health Research" 1993. 3, 112, DOI:10.1177/104973239300300107.
 • Mucha J., Wielokulturowość etniczna i nieetniczna, "Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 1999, 14 -15, 40 - 47.
 • Nasz kruchy świat, "Gazeta Wyborcza", 29 - 30.09.2001 (A. Domosławski and A. Kaczorowski are talking with Ryszard Kapuściński).
 • Nikitorowicz J. Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAiP, Warszawa 2009.
 • Papadopoulos I., Tilki M., Taylor G., Developing transcultural skills [in:] I. Papadopoulos, M. Tilki, G. Taylor (Eds.), Transcultural Care: A Guide for Health Care Professionals, Quay Books, Salisbury 1998, 186 - 222.
 • Pecukonis E., Doyle O., Bliss D.L., Reducing barriers to interprofessional training: Promoting interprofessional cultural competence, "Journal of Interprofessional Care" 2008, 22 (4), 417 - 428.
 • Powell Sears K., Improving cultural competence education: The utility of an intersectional framework, "Medical Education" 2012, 46 (6), 545 - 551.
 • Sadowski A., Zróżnicowanie kulturowe a społeczeństwo obywatelskie, Sprawy Narodowościowe 1999, 14 -15, 30 - 47.
 • Sandelowski M., Whatever happened to qualitative description?, "Research in Nursing and Health" 2000, 23, 334 - 340.
 • Sarafis P.A., Malliarou M.M., Cultural self-efficacy of baccalaureate nursing students in a Greek University, "Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research" 2013, 18, 446 - 450.
 • Skibińska E., Wielokulturowość w świadomości studentów [in:] J. Horyń, J. Maciejewski, (Eds.), Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga, UW, Wrocław 2011, 95 - 107.
 • Sumpter D. F., Carthon J.M.B., Lost in Translation: Student Perceptions of Cultural Competence in Undergraduate and Graduate Nursing Curricula, "Journal Proffesional of Nursing" 2011, 27, 43 - 49.
 • Szahaj A., E pluribus unum unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Universitas, Kraków 2004.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 • Śliz A., M.S. Szczepański, Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival caravan czy wielokulturowe street party?, "Studia Socjologiczne" 2011, 4(203), 7 - 25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490630

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.