PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 (71) | 41--56
Tytuł artykułu

Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część druga

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Journalistic Genre as a Conditional Determinant of a Journalistic Work. Selected Legal Aspects. Part II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zniesławienie godzi w godność człowieka, na straży której stoi, obok art. 212 kk, kodeks cywilny, gdyż godność jako dobre imię należy do dóbr osobistych. Zniesławienie, czyli pomówienie, sprowadza się do "podnoszenia" lub "rozgłaszania" zarzutu. Tak więc sprawca przestępstwa, dziennikarz, może być twórcą zniesławiających treści, może powielać zarzuty, które wcześniej podnosił ktoś inny. Zarzuty dotyczą postępowania lub właściwości, a ich prawdziwość należy oceniać przez pryzmat kryteriów obiektywnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Defamation harms the dignity of a man which is protected by the article 212 of the Penal Code, as well as the Civil Code, because dignity as a good name belongs to the personality rights. Defamation, or slander, is reduced to "raising" or "spreading" allegation. Therefore, the perpetrator of a crime, a journalist, may be the creator of the defamatory content or can duplicate the allegations which was previously raised by someone else. The allegations concern conduct or property; their truthfulness must be judged by the prism of objective criteria. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
41--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, "Przegląd Sejmowy" 1998, nr 5, s. 41 i n.; tenże, O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Gardocki L., Europejskie standardy wolności wypowiedzi a polskie prawo karne, "Państwo i Prawo" 1993, z. 3.
 • Gardocki L., Prawo karne, wyd. 17, Warszawa 2011.
 • Garlicki L. [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.
 • Hofmański P., Satko J., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918-2000). Piśmiennictwo, Kraków 2002.
 • Jaskiernia A., Rada Europy a problemy mediów masowych, Warszawa 2002.
 • Kamiński I.C., Ograniczenie swobody dopuszczalnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.
 • Kamiński I.C., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2003.
 • Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga. (Ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym - zagadnienia podstawowe), Warszawa 1984.
 • Raglewski J. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. A. Zoll, wyd. II, Warszawa 2006.
 • Sadomski J., Ochrona czci (dobrego imienia) w polskim prawie cywilnym i karnym - analiza porównawcza [w:] Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011.
 • Sobczak J., Europejski ład komunikacyjny w procesie globalizacji [w:] Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności, red. J. Sobczak, R. Bäcker, Łódź 2005.
 • Sosnowska M., Uwagi o kwalifi kowanym typie przestępstwa zniesławienia [w:] Nowa kodyfi kacja prawa karnego, t. XI, red. L. Bogunia, Wrocław 2002.
 • Wierciński J., Niemajątkowa ochrona czci, Warszawa 2002.
 • Wojciechowski J. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, wyd. 4, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490662

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.